POSLEDNÍ ČLÁNKYV  pátek 27. dubna 2012 se policejní prezident plk. Mgr. Petr Lessy setkal s ředitelem Federálního úřadu pro vyšetřování USA Robertem Muellerem.  Pětičlenná americká delegace se sešla na Policejním prezidiu České republiky s celým vrcholovým managementem Policie České republiky.

 

Převzato: http://www.policie.cz/obrazek/reditel-fbi-1.aspx

 

V roce 2008 byla mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými uzavřena  „Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti“, která vstoupila v platnost 1. května 2010. Za vládu České republiky dohodu podepsal tehdejší ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer, za vládu USA mimořádný a zplnomocněný velvyslanec USA v ČR Richard W. Graber.

Setkání bylo zaměřeno na zhodnocení čtyř oblastí společných zájmů, kterými jsou řešení korupce a organizovaného zločinu, kybernetické hrozby a útoky a vzdělávací kurzy pro české policisty.

 
Příloha:

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti

Volba lidskosti