POSLEDNÍ ČLÁNKY
Policie ČR na svých webových stránkách popírá, že by nešetřila případy OPENCARD a PROMOPRO, jak se opakovaně objevuje v českých komerčních médiích. Jak se podařilo zjistit Evropskému rozhledu, PČR zahájila také šetření ve věci elektronických zdravotních knížek IZIP.

Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK SKPV) ve věci OPENCARD již od minulého roku trestně stíhá pět osob v souvislosti s veřejnými zakázkami Magistrátu hl. města Prahy, kteří způsobili škodu ve výši 73 milionu korun. Další veřejné zakázky se prověřují.

V kauze PROMOPRO je od dubna 2012 trestně stíháno 11 osob. „V rámci prověřování této věci jsme došli k závěru, že z částky, kterou Úřad vlády ČR vyplatil společnosti ProMoPro, s.r.o., nebyly provedeny práce za cca 388 milionů korun,“ uvádí se na stránkách PČR. Dále došlo k zablokování finančních prostředků ve výši 135 milionů korun na bankovním účtu v zahraničí.Trestní oznámení podal Finančně analytický útvar Ministerstva financí 7. února 2011.

Kromě výše uvedených kauz se PČR věnuje také případu IZIP. Oznámení pro podezření z trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 tr. zák. obdržela PČR dne 28.11.2011. Koncem loňského roku si PČR vyžádala smlouvu o prodeji akcií spol. IZIP a. s., zprávu auditora k této společnosti a další materiály. V této souvislosti je nyní trestně stíhán ředitel VZP MUDr. Pavel Horák CSC., MBA.

Stálo by za zamyšlení, proč komerční média opakovaně podávají české veřejnosti nepravdivé informace.

 
Odkazy:
Případy OPENCARD a PROMOPRO

Tisková zpráva k případu PROMOPRO

 

Volba lidskosti