POSLEDNÍ ČLÁNKYLživá propaganda českých extrémistických portálů se dostala ke svému dalšímu milníku. Portál Svobodnyodpor.info vypustil do oběhu soubor pdf obsahující trestní oznámení na velitele zásahu, na neznámé uniformované policisty a neznámé policisty v civilu zasahující v Českých Budějovicích na sídlišti Máj dne 6. 7. 2013, který mají všichni nespokojení občané podepsat a odeslat Okresnímu státnímu zastupitelství v Českých Budějovicích. Trestní oznámení obsahuje nepravdivá tvrzení, jejichž cílem je poštvat veřejnost proti Policii ČR.

 

Všimněte si, že v první řadě, která vybízela dav demonstrantů k útoku na policii, nestojí žádní slušní a spořádaní občané, nýbrž extrémisté v kuklách, se šátky přes obličej, nebo v masce hudebníka Řezníka. Muž v bílém tričku drží vlajku, která symbolizuje přítomnost Národního odporu. Tato skupinka lidí byla krátce po zásahu zadržena jak uniformovanými policisty, tak policisty v civilu, nejednalo se proto o policejní provokatéry.

Všimněte si, že v první řadě, která vybízela dav demonstrantů k útoku na policii, nestojí žádní slušní a spořádaní občané, nýbrž extrémisté v kuklách, se šátky přes obličej, nebo v masce hudebníka Řezníka. Muž v bílém tričku drží vlajku, která symbolizuje přítomnost Národního odporu. Tato skupinka lidí byla krátce po zásahu zadržena jak uniformovanými policisty, tak policisty v civilu, nejednalo se proto o policejní provokatéry.


 

Trestní oznámení sepsané neznámou osobou stojící v pozadí extrémistického portálu Svobodnyodpor.info nemá šanci uspět, protože je založeno na smyšlených událostech, jejichž jediným cílem je poštvat českou veřejnost proti Policii ČR. Trestní oznámení samo o sobě zní velmi důvěryhodně a přesvědčivě, zvláště s přihlédnutím k videím, které do oběhu vypustila jiná extrémistická skupina RadicalBoys. Obě skupiny ale od počátku cíleně vypouštějí do oběhu desinformace a vhodně sestříhaná videa tak, aby se co nejvíce lidí naštvalo na zasahující policisty. Tím se stupňuje nenávist k policejním zákrokům, jejichž jediným cílem je zabránit protiromským pogromům, tedy k páchání trestné činnosti jedné skupiny obyvatel vůči jiné skupině obyvatel.

Krok za krokem si ukážeme, v čem spočívá manipulativní trestní oznámení.

 
Tvrzení první:

Dne 6.7.2013 došlo na českobudějovickém sídlišti Máj ke spontánnímu protestu obyvatelstva proti kriminalitě a zhoršené bezpečnostní situaci. Do policejního zásahu se shromáždění odehrávalo sice v poměrně vyhrocené atmosféře, avšak nenásilně. Policie bez předchozího důvodu podala výzvu k rozchodu účastníků tohoto shromáždění, která však vzhledem k hluku a zmatku nebyla a ani nemohla být postřehnuta většinou účastníků. Počet účastníků tohoto setkání se odhaduje na 500 – 1000 osob.

Nejednalo se o spontánní protest, byl dopředu svolán přes sociální sítě různými extrémistickými portály, jmenujme Svobodnyodpor.info a Radicalboys.com.

Shromáždění se odehrávalo od samého počátku násilně, například v ulici Antonína Barcala radikálové házeli na policisty petardy několik minut předtím, než se policisté rozhodli zasáhnout. O násilnosti shromáždění svědčí také skutečnost, že do Českých Budějovic přijížděli neonacisté se zbraněmi. Novináři na místě uvedli, že policie zadržela dvě mezinárodně hledané osoby z Německa, které v autě převážely střelné zbraně. Jiní extrémisté se v restauraci na nádraží domlouvali, že na Volfovu ulici zaútočí Motolovy koktejly. Padala slova, že z Českých Budějovic udělají druhý koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau a že si z místních romských obyvatel vyrobí biopalivo.

Policie skrze megafony dlouho dopředu oznamovala, že shromáždění není povolené a vyzývala účastníky, aby se rozešli, jinak proti nim bude použito donucovacích prostředků. Díky megafonům se tato výzva rozléhala po celém sídlišti a byla tedy velmi dobře slyšet.

 
Tvrzení druhé:

Policie začala na dav, jehož naprostou většinu tvořili místní nespokojení občané, házet zásahové výbušky a používat slzný plyn a obušky. Nejagresivnější byli psychopaticky jednající policisté v civilu. Policisté v civilu si vybírali postávající lidi, kteří pouze přihlíželi a nijak se neprojevovali. Policisté na ně začali zběsile útočit. Do některých pouze strkali, převážně kolem sebe mlátili teleskopickými obušky a mnoha lidem způsobili různá zranění, nebyla výjimkou tržná zranění na hlavě. Podle řady očitých svědků to byli právě oni, kdo vyprovokoval pozdější potyčky s policisty a některé záběry z akce toto chování dosvědčují.

Policie poprvé použila proti demonstrantům pyrotechniku v ulici Antonína Barcala. Než tak učinila, neznámé osoby před policisty opakovaně házely petardy a po novinářích plechovky. Osoby z první řady stojící před těžkooděnci vyzývaly dav k proražení zátaras. Nebyli to žádní spořádaní občané, v první řadě stáli extrémisté v kuklách, či jinak zakrytými obličeji. Poté, co policie zahájila zásah, zadržela osoby z první řady, které k útoku na policisty vyzvaly. Nemohlo se tedy jednat o žádné policejní provokatéry, zvlášť když mezi útočícími a následně zadrženými byl i chlapec, o kterém radikálové na místě tvrdili, že ho znají a je mu pouhých 14 let.

Na jejich zadržení se podíleli i policisté v civilu spolu s uniformovanými policisty, kteří dokázali chytit utíkající startéry nezákonného jednání, povalili je na zem, tloukli je obušky a nasadili jim pouta. Při zatýkání žádný ze zadržených nejevil známky krvácivého zranění, pouze u jednoho byl viděn odřený loket. Pokud by ke zranění došlo, musel by zraněný vyhledat lékařské ošetření, to se ale nestalo. Lidé, kteří na diskusi ve Sportovní hale uváděli, že se stali obětmi brutálního zásahu, nebyli nijak zraněni a neměli ani modřiny.

 
Tvrzení třetí:

Zběsile bili všechny okolo, a pokud někdo protestoval, že jednají nepřiměřeně, začali ho bít teleskopickým obuškem. Bili nejen muže, nýbrž i ženy a děti a nutno podotknout, že zcela bezdůvodně.

Policisté zakročili pouze proti osobám, které se podílely na nezákonném jednání, v jednom případě možná zatkli „čumila“, který nešťastnou shodou náhod byl jedním z extrémistů sražen tak, že si to policisté vysvětlili jako útok na úřední osobu. Po jeho vysvětlení se k němu ale chovali slušně a nenásilně, nicméně byl zadržen jako ostatní, a pokud mluvil pravdu, prokáže to analýza na místě pořízených záznamů. Neviděli jsme, že by policisté bili ženy. Jedno dítě zadrželi, protože patřilo ke skupině osob, které v ulici Antonína Barcala vyzývaly k proražení zátaras. Jeho věk jsme neověřovali, vycházíme z tvrzení osob, které ho údajně znali.

 
Tvrzení čtvrté:

Co se týče tajných policistů, skutečnost, že se jedná o policisty, byla rozluštitelná pouze z jejich suverénního chování a spolupráce s těžkooděnci. Tito tajní policisté neměli žádné označení, ani se neprokazovali žádným jiným způsobem, jak jim ukládá zákon. Napadali lidi bez jakýchkoli výzev a upozornění a několika z nich, včetně žen, způsobili teleskopickými obušky tržné rány.

Způsob prokazování příslušnosti je upraven v § 12 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Z ustanovení vyplývá následující:

Při provádění úkonu je policista povinen prokázat svou příslušnost k policii služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo odznakem policie, na kterých musí být zřetelně viditelné identifikační číslo. Zaměstnanec policie je při provádění úkonu povinen prokázat svou příslušnost k policii průkazem zaměstnance policie se zřetelně viditelným identifikačním číslem.

Pokud povaha nebo okolnosti úkonu neumožňují prokázat příslušnost způsobem podle odstavce 1, prokáže policista svou příslušnost k policii ústním prohlášením „policie“; to neplatí, brání-li povaha nebo okolnosti úkonu také ústnímu prohlášení. Způsobem podle odstavce 1 se policista prokáže ihned, jakmile to okolnosti úkonu dovolí.

Povinnost prokázat příslušnost k policii nemá policista, který tuto příslušnost oprávněně zastírá.

Kromě výše uvedeného tajné policisty v civilu doprovázeli uniformovaní policisté, kteří ale na videích zveřejněných skupinou RadicalBoys nejsou vidět.

 
 
Trestní oznámení sepsané Svobodným odporem proto nemá šanci u soudu uspět, naopak je z něho patrné, že za jeho vznikem stojí cílená propaganda, která chce poštvat občany proti Policii ČR a vyprovokovat je k dalším demonstracím, na kterých bude napětí gradovat.

Smyslem jejich jednání může být také demoralizování společnosti, což je jedna z militantních taktik užívaných pro oslabení nepřítele, v tomto případě oslabení důvěry občanů v Policii ČR. To v budoucnosti může dospět až k tomu, že stane-li se občan obětí trestného činu, předem rezignuje na jakýkoliv pokus nahlásit takové nezákonné jednání policii, protože prostě nebude věřit, že by s tím něco udělali, naopak může věřit, že by se vše obrátilo proti němu samotnému. Tohle chcete?

 
Příloha: Trestní oznámení sepsané Svobodným odporem

Volba lidskosti