POSLEDNÍ ČLÁNKYAčkoliv TOP 09 stojí na straně odpovědného přístupu k duševnímu vlastnictví a ochraně autorských práv, domnívá se, že problémy s tím spojené nelze řešit zásahem do osobních svobod jednotlivce a přenesením odpovědnosti na posyktovatele připojení k internetu.

„Omezení práv jednotlivce při užívání internetu za účelem vyšší ochrany autorských práv není řešením. Přestože krást se nemá,“ vysvětluje stanovisko TOP 09 předseda expertní komise pro ICT Jaroslav Poláček.

TOP 09 připomíná, že o dohodě ACTA se šíří mnoho domněnek, které vznikly díky původně utajovanému jednání. Například dohoda ACTA nezavazuje žádný členský stát EU k zavedení hraničních kontrol občanů z jiného členského státu EU.

Strana bude také požadovat přesné informace od Ministerstva průmyslu a obchodu, které je garantem schvalování dohody. Budou se dotazovat zejména na ochranu osobních údajů (identifikace uživatele) a odpovědnost providerů.

Strana důrazně trvá na tom, aby identifikaci uživatelů prováděly pouze orgány činné v trestním řízení, nikoliv nositelé autorských práv.

Odkazy:
Tisková zpráva TOP 09

Volba lidskosti