POSLEDNÍ ČLÁNKYDnes si povíme o tom, proč nemohou zdravotně postižení privatizovat svůj byt z finančních důvodů a proč se nemohou ani přestěhovat, pokud žijí singl.

Předně musíte mít větší částku na odkoupení svého bytu. Pokud spadáte do skupiny lidí, kteří mají velmi omezenou pracovní schopnost a tudíž musíte žít jen z invalidního důchodu a příspěvku na bydlení, bez úspor to nezvládnete. A úspory často ani nemáte.

Obecně se má za to, že privatizované bydlení je levnější než obecní a že by vám mohla privatizace finančně pomoci. Uvědomte si ale, že někomu, kdo nemá příjem vyšší než 9800 Kč měsíčně bez možného zlepšení do budoucna, protože má těžké zdravotní postižení, žádná banka potřebné sta tisíce nepůjčí. A jestliže v dnešní době má problém sehnat dobře placenou práci i zdravý mladý absolvent vysoké školy, nebo i starší a zkušený profesionál, kterému táhne na 46 věku, u drtivé většiny méně nadaných či těžce postižených to lepší nebude. Sám mám pracovní schopnost sníženou o 85 %, nemohu mít řidičský průkaz a neumím podávat adekvátní pracovní výkony tam, kde je zapotřebí běžný dobrý zrak.

Tento článek jsem sestavoval několik týdnů a myslím si, že pokud bych měl podávat takové výkony v zadaném čase, určitě by mne nikdo nemohl zaměstnat. Zkusíme se tedy podívat na to, jak to je s příjmy důchodců a jejich možnostmi, pokud nemají další přidružená postižení, která já, bohužel, mám.

Obecní bydlení 1+0:

Příjem: 7770
Náklady na bydlení: 4795
Nájem: 2848
Inkaso: 1347
Elektřina: 600
Příspěvek na bydlení náleží: 2075
Zbývá: 7770 + 2075 – 4795 = 5050 Kč

Soukromé bydlení po privatizaci tentýž byt:
Příjem: 7770
Náklady na bydlení: 3697
Fond oprav: 1750
Inkaso: 1347
Elektřina: 600
Příspěvek na bydlení náleží: 977
Zbývá: 7770 + 977 – 3697 = 5050 Kč

Soukromé bydlení po privatizaci tentýž byt, ale s nižšími náklady do fondu údržby:
Příjem: 7770
Náklady na bydlení: 2897
Fond oprav: 950
Inkaso: 1347
Elektřina: 600
Příspěvek na bydlení náleží: 177
Zbývá: 7770 + 177 – 2897 = 5050 Kč

Vidíme, že za tentýž byt před privatizací, ale i po privatizaci, budeme mít ve všech uvedených možnostech po zaplacení zde uvedených základních položek za bydlení stejné peníze na naše další vlastní potřeby. Není v tom započtený internet, telefon, ani další běžné položky. Ale co když přijde valorizace důchodů? Pak se příspěvek na bydlení sníží přibližně o třetinu částky, o kterou nám byl důchod valorizován. Tím se naše kupní síla o moc nezlepší. Většinou je to tak, že se naopak pravidelně, každoročně, snižuje.

Drábkova reforma v praxi

Na stránkách MPSV se můžeme dozvědět následující: »Výplata příspěvku na bydlení je časově omezena na 84 měsíce v období posledních 10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech. Lhůta 84 měsíce se začíná počítat od 1. 1. 2012.«

Reformní zákon z roku 2011 pod taktovkou ODS a TOP09 mluví jasně. Těžce zrakově postižení již nemají nárok na příspěvek na úpravu bytu. Sám si ani nedokážu představit, jaká úprava by to měla být, pokud by nakrásně stále ještě platila starší legislativa. Bydlím v běžné obecní garsonce a do ghetta se opravdu stěhovat nechci a doufám, že ani nebudu. Kde jinde bydlet, než tam, kde to za desetiletí znáte a kde máte společenské vazby se zdravými? Pan Varvařovský, toho času ombudsman, mi na mojí žádost odpověděl, že by se v případě nuceného stěhování v důsledku ukončení výplaty příspěvku na bydlení ve stávajícím malém levném bytě do objektů postavených z dotací pro postižené jednalo o nepřímou diskriminaci. Tímto mu děkuji za součinnost, i když je na to zatím ještě dost času. Rok 2019 je sice hodně vzdálený, ale je potřeba, abychom se jako občané k zákonům vyjadřovali.

.

Invalidé potřebují změnu zákona, aby mohli změnit status svého bytu na status se „zvláštním určením pro invalidy“

Existují byty, které mají zvláštní status se zvláštním určením pro invalidy a patří do kategorie bydlení, které je postaveno z dotací pro postižené a tudíž v nich omezení pobírání příspěvku na bydlení na 84 měsíců neplatí. Je ale několik závažných faktů, pro které se případně stěhovat nechci a doufám, že ani v budoucnu stěhovat nebudu muset:

1) Byty zvláštního určení pro postižené mají větší metráž, než byt, ve kterém bydlím a který mi vyhovuje.
2) Platby za otop a metráž v příspěvku na bydlení by se státu velmi prodražily.
3) Zvykání si na nové prostředí, občanskou vybavenost, to vše by mohlo být pro novonájemníka obrovskou přítěží.

Proto apeluji na všechny politiky a zástupce, aby napsali dodatek k příslušnému zákonu, který by umožnil zařadit stávající byty, kde postižení levně bydlí, do statusu zvláštního určení. Tím by tito lidé nemuseli podstupovat stěhování se jinam v roce 2019.

.

Doporučení: Bude možná i nadále lépe bydlet v nájmu od obce či města než ve vlastním

Existuje ještě jedna závažná věc, na kterou bych málem zapomněl. V privatizovaném bytě se můžou krom nákladů na fond údržby vyskytnout i různé další náklady, které se do příspěvku na bydlení nezapočítávají. Společenství vlastníků si může usmyslet cokoliv, vezmou si na to úvěr a vás uvrhnou do splácení něčeho, na co opravdu nemáte a mít nikdy nebudete. Tím časem o byt příjdete, až vás navštíví exekutor. Proto radím všem, kdo nemáte prostředky, neprivatizujte a braňte se, zůstaňte, pokud to jen půjde, v nájmu pod městem. S obcí, potažmo se státem se vždy lépe dohodnete, než s bankou a soukromými vlastníky. Ač to na první pohled vypadá tak, že privatizací o nic nepřijdete, mohlo by vás to na dalších nečekaných výdajích přijít hodně draho.

.

Několik odkazů:

1) Kalkulátor příspěvku na bydlení 2014
– http://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/prispevek-na-bydleni/

2) Příspěvek na bydlení
– http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni

3) Článek 26 odstavec 3 a článek 30 odstavec 1 ZLPS
– http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

Volba lidskosti