FACEBOOKOVÝ DETEKTIV


Facebookový detektiv dokáže najít různé informace o facebookových profilech. Jediné, co potřebujete, je znát ID profilu, o který se zajímáte.

1. Přihlašte se na Facebook

2. Jděte na zájmový profil

3. Zkopírujte url adresu profilu

4. Nechte si ji převést na ID, například tady.Pozn. Časem vytvoříme vlastní skript.

5. ID profilu vložte níže do polí a hledejte.


PříspěvkyPříspěvky, které profil napsal

Příspěvky, ve kterých je profil označen

Příspěvky, pod kterými profil komentoval

Příspěvky, které se profilu líbily


Fotografie


Fotografie s označeným profilem

Fotografie nahrané uživatelem

Fotografie, na kterých je profil označen

Fotografie, které profil okomentoval

Videa, na kterých je profil označen

Fotografie, které se profilu líbily


OstatníSkupiny, ve kterých je profil členem.

Soukromé skupiny, ve kterých je profil členem.

Přátelé profilu.

Stránky, které se profilu líbí.


POSLEDNÍ ČLÁNKY 

Projekt Target- ukázka zdrojového kódu

Projekt Target- ukázka zdrojového kódu


 

Ke státnímu svátku 17. listopadu 2017 jsem do ostrého provozu uvedla první zautomatizovanou verzi Projektu Target, která na sociální síti Facebook detekuje falešné profily.

Aplikace, která zatím funguje v příkazové řádce na mém lokálním stroji, se dokáže připojit na sociální síť Facebook, sesbírat ID čísla profilů, které jsou ve spojení s nějakým jiným profilem, stránkou či skupinou, převést tato ID čísla na jména a porovnat je proti seznamům jmen a příjmení občanů České republiky každoročně zveřejňovaných na stránkách Ministerstva vnitra. Pokud takové jméno není nalezeno, profil je vyhodnocen jako falešný a umístěn na seznam zveřejněný na stránkách projektu Target, kde ho zájemci z řad veřejnosti mohou a nemusí nahlásit jako falešný.

Target rovněž vyhodnocuje změny nad již zachycenými profily a umí detekovat, zda se nějaký profil přejmenoval, nebo deaktivoval, případně jestli byl po nahlášení zrušen správci sociální sítě. Takové profily následně ze seznamu vyškrtává.

Jde o první verzi, která se bude postupně vylepšovat. Cílem je vytvořit aplikaci pro mobilní telefony, kterou si budou moci zájemci nainstalovat do svých telefonů a ta nahlašování falešných profilů či závadného obsahu bude dělat automaticky za ně (dle nastavení), přičemž si budou dle vlastního uvážení moci vytvořit i vlastní seznamy.

V další verzi projektu Target plánuji zlepšit prioritizaci falešných profilů, neboť existují falešné profily, které nikomu v ničem neškodí, a naopak tu jsou profily, které šířením nepravdivých zpráv aktivně rozdělují společnost. Budu se proto snažit vymyslet algoritmus, který bude umět vyhodnotit závažnost sdíleného obsahu profilů.

V měsíci říjnu bylo manuálně detekováno 136 falešných profilů. Sociální síť Facebook 10 profilů po nahlášení zablokovala – mezi tyto profily patřily ty, které šířily obrázky zbraní, objevovaly se na nich fotografie separatistů, výzvy k vyvraždění politiků. Další profily sociální síť vyzvala k předložení dokladu totožnosti a následně došlo k přejmenování 22 profilů. Jiné profily dodnes čekají na to, až jejich majitelé svoji totožnost prokáží. Takovým uživatelům je přístup k profilu odepřen, ačkoliv jejich starší příspěvky jsou stále dostupné.

Projekt Target ovlivnil během jednoho měsíce chod nejméně 35 % falešných profilů.

Děkuji, že věnujete čas nahlášení každého falešného profilu a pomůžete mi v boji proti online nenávisti, která ve slušné společnosti nemá místo ani na internetu.

Volba lidskosti