POSLEDNÍ ČLÁNKYBoj proti kácení stromů v cenných oblastech Národního parku Šumava odhalil zcela nový konflikt, který má s kůrovcem pramálo společné – policisté vědomě porušují Listinu základních práv a svobod a nevybíravým způsobem mučí zadržené.

Policisté neprojevují žádné emoce, jejich tváře jsou skleněné, někteří mají na očích sluneční brýle. Když demonstranti přetrhnou pásku a rozutíkají se na všechny strany zakázaného prostoru, aby tak zabránili nelegálnímu kácení stromů, začnou se policisté navzájem svolávat vysílačkami. Nevolají jen kolegům od policie, ale také strážcům parku, kteří jim asistují, ačkoliv jsou účastníci druhé strany sporu.

„Pomáhat a chránit,“ opakují blokádníci stále dokola. Ale policisté přece pomáhají a chrání – finanční zájmy soukromých podnikatelů.

Mezi prvními, kteří musí opustit zakázaný prostor, jsou novináři. Platí pro ně stejné zákony jako pro demonstranty.  V tom mají policisté sice pravdu, ale působí to přinejmenším podezřele. Náš tým oblast přesto opouští. Vyslyšeli jsme výzvu policie, a tak jsme nebyli zatčeni. Vidíme už jen z dálky, jak blokádníci ve dvojicích objímají stromy.

 

 

Rychle s kolegou obíháme zakázaný prostor, abychom se k demonstrantům dostali co nejblíže a mohli situaci dále dokumentovat. Přeskakujeme spoustu malých zelených smrků a borůvky. Les rozhodně není mrtvý, za deset let by se z kůrovcové kalamity vzpamatoval. Zdálky slyšíme stále dokola „pomáhat a chránit“ a bolestivé výkřiky zadržených. Nevíme, co se děje. Rychleji ale běžet nemůžeme, pod borůvkami je nerovný terén a protlačit se přes hustý porost mladých smrků také není jednoduché. Přicházíme o první cenné svědectví.

Dostáváme se na lesní cestu k červenobílé pásce s cedulkou „pozor-práce v lese“. Situace je emočně vyhrocená. Nevíme, co se stalo. Starší dáma hlasitě hrozí policistům, že by to měli vidět jejich rodiče. Prý někomu ponořili hlavu do bláta a než mu nasadili pouta, tak jej topili. Svědci si zapisují čísla policistů a slibují žalobu. Nestačíme se ani pořádně zeptat, co se stalo a už z dálky vidíme, že se staneme svědky něčeho, co v této republice nemá od Sametové revoluce obdoby.

Přibližují se k nám policisté, kteří nesou starého pána zavěšeného za ruce na tyči a zároveň mu podpírají ve vzduchu obě nohy. Lidé z plných hrdel volají: „Je to důchodce!“ Lidská důstojnost se vytratila. Solidarita s důchodci také a zdravý rozum jak by smet.  Těsně před námi starého pána položí do bláta a pak ho zase nesou dál k policejnímu autu, odkud zamíří k výslechu do Kašperských Hor.

Krátce po něm vynášejí ze zakázaného prostoru důchodkyni. Každý policista jí drží za jednu končetinu, její tělo se prohýbá půl metru nad zemí. Levé rameno má nepřirozeně zkroucené za zády. Důchodkyně řve bolestí, ať jí takhle nenesou, že jí utrhnou rameno. Policistům je to jedno.

Zadržen byl i předseda krajské organizace Strany zelených Jiří Guth. Jelikož jsme ale hned na začátku opustili prostor vymezený k těžbě, museli jsme se spokojit s výpovědí svědků a s fotografií na Facebooku. Jiří Guth na ní leží se zkroucenýma rukama v bahnité louži a nad ním postává několik policistů.

 

 

Běžíme po lesní cestě k asfaltové silnici. Je tam odstaveno odhadem deset policejních aut, z nichž většina jsou na první pohled civilní vozy. Jen v této oblasti zasahuje kolem 40 policistů. O sto metrů dál je odstaveno dalších asi sedm policejních aut.

U krajnice sedí v trávě několik dětí. Jeden chlapec, odhadem desetiletý, nám sděluje, že mu policisté odvezli tatínka do Kašperských Hor a tak je tu sám bez rodičů. Vedle něho sedí jiná maminka s dalšími dětmi. Všichni čekají na příjezd sociálky.

Ani si nestihneme odpočinout a deset metrů od nás se strhne potyčka: „Zadrželi jste nezletilou osobu!“ Všichni hned utíkáme dolů po cestě. Ještě nevíme, co se stalo, ale na první pohled je zřejmé, že policie teď šlápla hodně vedle. Svědkové vypovídají, že policisté zatkli nezletilé dítě a nedovolili rodičům doprovodit ho k výslechu. Policista nejprve shodil rodiče do příkopu u cesty, a pak se vrhl na otce a začal ho mlátit. Policista muži nasazuje pouta a zatýká ho za napadení veřejného činitele! Lidé nesouhlasí, všichni viděli na vlastní oči, jak to doopravdy bylo. Muž je přesto zadržen a odveden stejným policistou, kterého údajně napadl.

Z toho, co jsme viděli, se domníváme, že se zadrženými bylo nakládáno nelidským způsobem a všichni zasahující policisté by měli být z oblasti okamžitě odvoláni a někteří z nich postaveni před soud.

Volba lidskosti