POSLEDNÍ ČLÁNKY
1. Když se na ulici někdo vážněji zraní, nebo se prostě znenadání skácí k zemi, lidé zpočátku jen nečinně postávají, někteří předstírají, že nic nevidí, a chvíli se neděje vůbec nic. Zvláště pokud se jedná o bezdomovce. Teprve když se najde první „odvážlivec“, začnou se přidávat i další lidé, kteří chtějí pomoci. Proč myslíš, že tomu tak je, proč se hned lidi neseběhnou kolem a nezačnou okamžitě pomáhat? Zažil jsi už situaci, kdy lidé vůbec nepomohli, ačkoliv mohli a měli?

Ano zažil, to se stává běžně, a nejde o to, zda to je nebo není bezdomovec.

 

 
2. Takže myslíš, že by lidé měli odhodit strach stranou a stát se prvním „odvážlivcem“, díky kterému se pak do záchrany zapojí i ostatní lidé, kteří třeba umějí i lépe pomoci?

To v případě, že ví, co dělá. V první řadě je třeba, aby zavolali 155 a řídili se instrukcemi operátorky.

 

3. Často se objevuje názor, třeba u bezdomovců, že jsou opilí a že je záchranáři kvůli tomu stejně nemohou ošetřit. Asi to bude znít hloupě, ale možná bude potřeba zdůraznit, že i opilý bezdomovec má právo na lékařskou pomoc, pokud se mu něco zlého stane. Chtěl bys k tomu něco dodat?

Co k tomu dodat: samozřejmě právo na to mají, i když hodně lidí si všímá toho, jak tohoto práva někteří opakovaně zneužívají. Proti tomu však není obrany. Někteří se dožadují pomoci a hospitalizace ve zdravotnických zařízeních a pak to zneužívají ke krádežím, levnému ubytování apod. Někdy také napadají a okrádají ostatní pacienty, ničí zařízení nemocnic a sanitek. Zdravotnický personál má málo možností se takovým „pacientům“ bránit. Bohužel se jedná o jev stále častější.

 

4. Takže bys byl radši, kdyby lidé bezdomovcům nepomáhali a nevolali jim ani zdravotnickou pomoc, když jsou například těžce zranění, nebo rovnou leží na ulici v bezvědomí?

To jsem neřekl, jen to, že tento jev má i druhou stránku, která často velmi ztrpčuje život zdravotníkům a i dalším pacientům.

 

5. Slyšel jsi o nemocnici pro bezdomovce, která v České republice právě vzniká? Uvítal bys takový projekt v každém krajském městě? Pomohlo by to? Nebo je bezdomovců minimum a nevyplatí se dělat pro ně zvlášť nemocnici? Popřípadě nějaké vlastní oddělení, kde by nebyli na očích dalším pacientům, a kde by se nedalo nic ukrást.

O nemocnici pro bezdomovce jsem neslyšel, o ambulanci ano, nápad to není špatný, ale pro začátek by stačilo, aby zákony více chránily zdravotníky.

 

6. Jaké zákony bys zavedl?

Zaprvé bych usiloval o právo zdravotníka odmítnout pacienta z důvodu, že se k němu pacient chová hrubě nebo agresivně. Zatím to od dubna lze jen v případě, že pacient nespolupracuje. A to nestačí.

Za druhé bych kvalifikoval napadení zdravotníků jako přitěžující okolnost při hodnocení trestného činu.

Za třetí bych posílil výjezdové posádky ze 3 na 4 záchranáře.

 

8. Už ses ve své praxi setkal s bezdomovci? Stal ses obětí nějakého útoku z jejich strany? Jak k nim přistupují sestřičky, ty nejčastěji pečují o pacienty…

S bezdomovci se setkávám v práci tak 3x týdně.

Sestřičky se k nim chovají profesionálně. Jen bych k tomu podotknul, že hlavně ony dělají v tomto směru hodně věcí, které vůbec nejsou jejich povinností a vyslouží si za to od nich jen nadávky. Například je sestry na odděleních odvšivují. Zdravotníci jim zase kupují ze svého jídlo. A nakonec čtou články, jak nějaký chudák někde umřel bez pomoci.

Volba lidskosti