FACEBOOKOVÝ DETEKTIV


Facebookový detektiv dokáže najít různé informace o facebookových profilech. Jediné, co potřebujete, je znát ID profilu, o který se zajímáte.

1. Přihlašte se na Facebook

2. Jděte na zájmový profil

3. Zkopírujte url adresu profilu

4. Nechte si ji převést na ID, například tady.Pozn. Časem vytvoříme vlastní skript.

5. ID profilu vložte níže do polí a hledejte.


PříspěvkyPříspěvky, které profil napsal

Příspěvky, ve kterých je profil označen

Příspěvky, pod kterými profil komentoval

Příspěvky, které se profilu líbily


Fotografie


Fotografie s označeným profilem

Fotografie nahrané uživatelem

Fotografie, na kterých je profil označen

Fotografie, které profil okomentoval

Videa, na kterých je profil označen

Fotografie, které se profilu líbily


OstatníSkupiny, ve kterých je profil členem.

Soukromé skupiny, ve kterých je profil členem.

Přátelé profilu.

Stránky, které se profilu líbí.


POSLEDNÍ ČLÁNKY
1. Když se na ulici někdo vážněji zraní, nebo se prostě znenadání skácí k zemi, lidé zpočátku jen nečinně postávají, někteří předstírají, že nic nevidí, a chvíli se neděje vůbec nic. Zvláště pokud se jedná o bezdomovce. Teprve když se najde první „odvážlivec“, začnou se přidávat i další lidé, kteří chtějí pomoci. Proč myslíš, že tomu tak je, proč se hned lidi neseběhnou kolem a nezačnou okamžitě pomáhat? Zažil jsi už situaci, kdy lidé vůbec nepomohli, ačkoliv mohli a měli?

Ano zažil, to se stává běžně, a nejde o to, zda to je nebo není bezdomovec.

 

 
2. Takže myslíš, že by lidé měli odhodit strach stranou a stát se prvním „odvážlivcem“, díky kterému se pak do záchrany zapojí i ostatní lidé, kteří třeba umějí i lépe pomoci?

To v případě, že ví, co dělá. V první řadě je třeba, aby zavolali 155 a řídili se instrukcemi operátorky.

 

3. Často se objevuje názor, třeba u bezdomovců, že jsou opilí a že je záchranáři kvůli tomu stejně nemohou ošetřit. Asi to bude znít hloupě, ale možná bude potřeba zdůraznit, že i opilý bezdomovec má právo na lékařskou pomoc, pokud se mu něco zlého stane. Chtěl bys k tomu něco dodat?

Co k tomu dodat: samozřejmě právo na to mají, i když hodně lidí si všímá toho, jak tohoto práva někteří opakovaně zneužívají. Proti tomu však není obrany. Někteří se dožadují pomoci a hospitalizace ve zdravotnických zařízeních a pak to zneužívají ke krádežím, levnému ubytování apod. Někdy také napadají a okrádají ostatní pacienty, ničí zařízení nemocnic a sanitek. Zdravotnický personál má málo možností se takovým „pacientům“ bránit. Bohužel se jedná o jev stále častější.

 

4. Takže bys byl radši, kdyby lidé bezdomovcům nepomáhali a nevolali jim ani zdravotnickou pomoc, když jsou například těžce zranění, nebo rovnou leží na ulici v bezvědomí?

To jsem neřekl, jen to, že tento jev má i druhou stránku, která často velmi ztrpčuje život zdravotníkům a i dalším pacientům.

 

5. Slyšel jsi o nemocnici pro bezdomovce, která v České republice právě vzniká? Uvítal bys takový projekt v každém krajském městě? Pomohlo by to? Nebo je bezdomovců minimum a nevyplatí se dělat pro ně zvlášť nemocnici? Popřípadě nějaké vlastní oddělení, kde by nebyli na očích dalším pacientům, a kde by se nedalo nic ukrást.

O nemocnici pro bezdomovce jsem neslyšel, o ambulanci ano, nápad to není špatný, ale pro začátek by stačilo, aby zákony více chránily zdravotníky.

 

6. Jaké zákony bys zavedl?

Zaprvé bych usiloval o právo zdravotníka odmítnout pacienta z důvodu, že se k němu pacient chová hrubě nebo agresivně. Zatím to od dubna lze jen v případě, že pacient nespolupracuje. A to nestačí.

Za druhé bych kvalifikoval napadení zdravotníků jako přitěžující okolnost při hodnocení trestného činu.

Za třetí bych posílil výjezdové posádky ze 3 na 4 záchranáře.

 

8. Už ses ve své praxi setkal s bezdomovci? Stal ses obětí nějakého útoku z jejich strany? Jak k nim přistupují sestřičky, ty nejčastěji pečují o pacienty…

S bezdomovci se setkávám v práci tak 3x týdně.

Sestřičky se k nim chovají profesionálně. Jen bych k tomu podotknul, že hlavně ony dělají v tomto směru hodně věcí, které vůbec nejsou jejich povinností a vyslouží si za to od nich jen nadávky. Například je sestry na odděleních odvšivují. Zdravotníci jim zase kupují ze svého jídlo. A nakonec čtou články, jak nějaký chudák někde umřel bez pomoci.

Volba lidskosti