FACEBOOKOVÝ DETEKTIV


Facebookový detektiv dokáže najít různé informace o facebookových profilech. Jediné, co potřebujete, je znát ID profilu, o který se zajímáte.

1. Přihlašte se na Facebook

2. Jděte na zájmový profil

3. Zkopírujte url adresu profilu

4. Nechte si ji převést na ID, například tady.Pozn. Časem vytvoříme vlastní skript.

5. ID profilu vložte níže do polí a hledejte.


PříspěvkyPříspěvky, které profil napsal

Příspěvky, ve kterých je profil označen

Příspěvky, pod kterými profil komentoval

Příspěvky, které se profilu líbily


Fotografie


Fotografie s označeným profilem

Fotografie nahrané uživatelem

Fotografie, na kterých je profil označen

Fotografie, které profil okomentoval

Videa, na kterých je profil označen

Fotografie, které se profilu líbily


OstatníSkupiny, ve kterých je profil členem.

Soukromé skupiny, ve kterých je profil členem.

Přátelé profilu.

Stránky, které se profilu líbí.


POSLEDNÍ ČLÁNKY 
2015_11_22_Albertov_01Studenti na Albertově, 22. listopad 2015, Ilustrační obrázek
 
V médiích se často objevují zkreslené údaje o průměrných platech učitelů.
 
Kde se stává chyba? Místo průměrných platů učitelů se zveřejňují průměrné platy ve školství (kam jsou započítávány i vysoké platy ředitelů škol a dalších vedoucích zaměstnanců, čímž průměrný plat naroste o několik tisíc korun).
 
Skutečné hrubé měsíční průměrné platy učitelů byly v roce 2016:
 
Mateřské školy:    23 116 Kč
Základní školy:  27 690 Kč
Střední školy:     28 649 Kč
 
Celkový průměr za všechny MŠ, ZŠ a SŠ činil:  26 731 Kč
 
Součástí výpočtu je zvýšení platů o 6 až 8 %, ke kterému došlo na konci roku 2016. Dle sdělení ministerstva školství nejsou průměrné platy za první čtvrtletí roku 2017 dosud k dispozici…
 
Pokud bychom srovnávali průměrné platy učitelů s průměrnou mzdou v ČR, jsou učitelé pod průměrem. Přestože politici již řadu let slibují, že platy učitelů budou ve výši 130 % průměrné mzdy v ČR, nedosahují ve skutečnosti ani 100 %.
 
Jestliže srovnáme platy českých učitelů s platy vysokoškolsky vzdělaných lidí v ČR, vyjde, že tvoří pouhých 55 %, což je nejnižší poměr ze všech zemí EU. Těsně před námi je Slovensko s 61 %, v sousedním Německu je to 98 % a v Polsku 83 %. Průměr EU je 86 %.
 
Česká republika vydává na nevysokoškolské vzdělání jeden z nejnižších podílů veřejných výdajů a HDP v rámci EU28 i OECD. Zatímco průměr OECD je 3,4 %, ČR vydává pouze 2,5 %, což je téměř o třetinu méně. Méně vydává ze všech zemí EU už pouze Maďarsko (2,3 %).

Více informací naleznete zde:
http://www.pedagogicka-komora.cz/2017/04/prumerne-platy-ve-skolstvi-za-rok-2016.html
 

Volba lidskosti