POSLEDNÍ ČLÁNKYBezpečnostní informační služba (BIS) se koncem května rozzlobila na týdeník Respekt, který vydal dva štvavé články – čtyřstránkový materiál redaktorů Jaroslava Spurného a Ondřeje Kundry „Dvojí agent na útěku“ o Robertu Rachardžovi a komentář redaktora Jaroslava Spurného „Divné hry BIS“ – ve kterých BIS vystupovala jako stupidní organizace, která selhává ve všech rovinách.

Ondřej Kundra zaslal BIS sedm otázek, z odpovědí však převzal jen jednu jedinou větu, zbytek si vymyslel. Podle vyjádření BIS byl jejich žurnalistický přístup nehorázný a skandální, rovný profesnímu selhání.

„Představa, že naše kontrašpionáž bude na stránkách Respektu říkat, zda se snažila toho či onoho špióna přemlouvat, aby pracoval jako dvojitý agent a bude veřejně oznamovat jak byl špión úspěšný, s kým se stýkal a jak jsme spolupracovali s jinou zpravodajskou službou, je naprosto nepředstavitelná a šílená. A je v plném slova smyslu skandální, používají-li J. Spurný a O. Kundra ve svém textu lživé, zcela vymyšlené a účelové spekulace přisuzující službě jakési zákulisní, špinavé politické hry.“

Jaroslav Spurný dokonce již dříve v minulosti obvinil BIS z podílu na vzniku White Justice – organizace neonacistů, kteří plánovali zlikvidovat například rodinu tehdejšího premiéra Jana Fischera.

Toto je jen jeden z mnoha ukázkových příkladů, kdy se státní organizace ohrazuje vůči účelovým lžím komerčních deníků. Na jejich webových stránkách nalezneme přímo rubriky, kde se výmysly, a třeba i nepřesnosti, snaží vyvrátit.

Namátkou vybíráme:

Ministerstvo financí – Nepřesnosti v médiích
Policie ČR – Případy OPENCARD a PROMOPRO (nemají rubriku)
Ministerstvo vnitra – Reakce na nepřesnosti v médiích

Redaktoři mohou mít různé důvody, proč zcela záměrně fabulují. Pokud můžeme vyvrátit omyl redaktora, domníváme se, že tím nejčastějším důvodem, který redaktory láká do lží, je úplně obyčejná touha po VYSOKÉ ČTENOSTI. Mnozí se totiž domnívají, že dobrý článek by měl mít vysokou čtenost.

Odpovědnost za nízkou kvalitu českých médií tak neseme především my, jejich čtenáři. Protože to, co nás doopravdy zajímá, co skutečně čteme, jsou spekulace, polopravdy a výmysly. A pravda nás bude zajímat, až nám půjde o život.

Představte si, že by v týdeníku Respekt publikovali skutečně to, co jim BIS na sedm otázek odpověděla. Zajímalo by vás to? Dočetli byste takový rozhovor do úplného konce? Koupili byste si příští vydání deníku Respekt?

Otázky redaktora Respektu Ondřeje Kundry, zaslané BIS dne 15. 5. 2012

Ze všech okolností a informací, co máme, je jasné, že Robert Rachardžo opustil Česko narychlo a bez vědomí BIS. To odporuje vašemu tvrzení, že jste měli operaci pod kontrolou. Pokusili jste se ho před odchodem získat jako dvojitého agenta? Co způsobilo, že Rachardžo odešel z Česka bez vaší kontroly?

Rachardžo zmizel s počítačem a řadou disket. Máte představu, jaké informace na počítači odvezl?

Prokazatelné je, že jeho hlavním zájmem nebyli generálové, ale významní politici. K nim měl celkem otevřený přístup. Víte, jaké byly v tomto směru jeho úkoly a jak byl úspěšný?

Jestliže máte jeho odchod pod kontrolou, jak byste vysvětlili, že je dnes v Moskvě? Prokazatelně přitom, jak tvrdí například český ministr zahraničí, nedošlo k žádné jeho výměně za jiného člověka.

Vojenskému zpravodajství jste nepředali žádné informace o Rachardžově špionážní činnosti. Proč jste s VOZ úžeji nespolupracovali?

Proč odmítáte policii dát informace, které by jí umožnily rozplést, jestli Rachardžo byl skutečně agent či ne, přesně řečeno, jestli někdo ze zúčastněných neporušil zákon, třeba vyzvědačstvím? Stojí v tomto případě bezpečnostní zájmy ČR nad zákonem? A proč? Mohli by jste to prosím vysvětlit?

Byl objektem Rachardžovy práce jeho spolužák a kamarád Pavel Bém?

Odpověď BIS odeslaná panu Kundrovi z týdeníku Respekt dne 17. 5. 2012

Za prvé: žádná zpravodajská služba na světě nebude nikdy veřejně diskutovat průběh svých zpravodajských operací.

Za druhé: neznáme materiál, který hodláte zveřejnit. Z Vašich dotazů – a z textu, který je provází – vyplývá, že o případu nevíte vlastně nic. Informace, které jste získal, a s kterými pracujete, přetvářejí skutečnost do zcela jiného příběhu.

Zcela jednoznačně – a v rozporu s tím co uvádíte – můžeme prohlásit, že předmětem zájmu R. R. nebyl nikdo z vrcholných politiků a ústavních činitelů, tedy ani Vámi zmiňovaný Pavel Bém. Stejně sebevědomě prohlašujeme, že při opuštění naší republiky R. R. neměl u sebe nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost, nebo ekonomické zájmy českého státu.

Kontrašpionážní operace, o kterou se zajímáte, proběhla v souladu se zákonem a byla mimořádně úspěšná. O konkrétních dopadech, a dalších následných krocích, nebudeme s nikým polemizovat.

Váš pseudokritický a zcela nekvalifikovaný úhel pohledu, kterým do případu vstupujete, nás velmi překvapuje. Jen velmi obtížně se vyrovnáváme s představou, že novinář Respektu svým požadavkem veřejně diskutovat státem chráněné, přísně utajované fáze, postupy a úkony kontrašpionážní operace, není schopen dohlédnout, že jedná a pracuje – byť třeba nevědomky – v zájmu, nebo možná i na popud, ruské zpravodajské služby.

Adresně a detailně odpovídat na Vaše dotazy by znamenalo jediné: prozrazovat ruské zpravodajské službě formy, metody a hlavně konkrétní a zcela unikátní výsledky práce české kontrašpionáže. Opravdu to chcete? A navíc – rádobysenzační, primitivní mediální otevírání tohoto případu, s používáním spekulací, nepravdivých a zavádějících informací, je vhodnou municí pro znevěrohodnění a skandalizaci České republiky.

P.S. Redakce Evropského rozhledu je zvědavá, jakou čtenost bude mít tento článek – doufejme, že vysokou!

Zdroj:

http://www.bis.cz/n/2012-05-29-spekulace–polopravdy-a-vymysly-tydeniku-respekt.html

Volba lidskosti