POSLEDNÍ ČLÁNKYStatistický úřad Evropské unie, Eurostat, zveřejnil statistická data týkající se nezaměstnanosti v eurozóně a v sedmadvacítce od roku 2000, počínaje nejnovějšími údaji.

Eurostat odhaduje, že v únoru 2013 bylo v sedmadvacítce nezaměstnaných 26,338 milionů mužů a žen, z toho 19,071 milionů pocházelo z eurozóny. Pro srovnání s lednem 2013 počet nezaměstnaných osob v sedmadvacítce narostl o 76,000 a o 33,000 v eurozóně. V únoru 2012 nezaměstnanost v sedmadvacítce vzrostla o 1 805 000 osob a o 1 775 000 v eurozóně.

 

Počet nezaměstnaných osob (ve srovnání s předchozím měsícem, v tisících) od ledna 2006 do února 2013.
 

Mezi členskými státy byla nejnižší míra nezaměstnanosti zaznamenána v Rakousku (4,8 %), Německu (5,4 %), Lucembursku (5,5 %) a Nizozemsku (6,2 %). Nejvyšší nezaměstnanost byla v Řecku (26,4 % v prosinci 2012), ve Španělsku (26,3 %) a v Portugalsku (17,5 %).

Ve srovnání s minulým rokem se míra nezaměstnanosti zvýšila v devatenácti členských státech a klesla v osmi. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Řecku (21,4 % – 26,3 %). Největší pokles byl zaznamenán v Lotyšsku (z 15,6 % na 14,3 % mezi čtvrtým čtvrtletím roku 2011 a 2012), v Estonsku (z 10,8 % na 9,9 % v období mezi lednem 2012 a lednem 2013) a v Irsku (z 15,1 % na 14,2 %).

Mezi únorem 2012 a únorem 2013 míra nezaměstnanosti v eurozóně u mužů vzrostla z 10,7 % na 11,9 % a z 10,1 % na 10,9 % v sedmadvacítce. Míra nezaměstnanosti se u žen žijících v eurozóně zvýšila z 11,2 % na 12 % a z 10,3 % na 10,9 % v sedmadvacítce.

V únoru 2013 bylo v sedmadvacítce bez práce 5,694 milionů lidí mladších 25 let, z nich 3,581 milionů pocházelo z eurozóny. Ve srovnání s únorem 2012, nezaměstnanost mladých vzrostla v sedmadvacítce o 196 000 a o 188 000 v eurozóně. V únoru 2013 byla míra nezaměstnanosti mladých ze sedmadvacítky 23,5 % a 23,9 % v eurozóně. V únoru 2012 to bylo 22,5 % (EU-27) a 22,3 % (EU-17). V únoru 2013 byla nejnižší míra nezaměstnanosti zaznamenána v Německu (7,7 %), Rakousku (8,9 %) a Nizozemsku (10,4 %), nejvyšší byla v Řecku (58,4 % v prosinci 2012).

Ve Spojených státech byla míra nezaměstnanosti v únoru 2013 7,7 %, v Japonsku v lednu 2013 pouhých 4,2 %.

 
Trend nezaměstnanosti počínaje rokem 2000

Na počátku roku 2000 bylo nezaměstnaných v sedmadvacítce 20 milionů, což odpovídá 9 % z celkových pracovních sil. Nezaměstnanost v té době klesala. V prvním čtvrtletí roku 2001 nezaměstnanost klesla nad 19 milionů a míra nezaměstnanosti na 8,5 %. Následuje dlouhé období, kdy nezaměstnanost rostla. Koncem roku 2004 počet uchazečů o zaměstnání dosáhl 21,3 milionů a míra nezaměstnanosti byla 9,2 %.

Na začátku roku 2005 odstartovala perioda klesající nezaměstnanosti, trvající až do prvního čtvrtletí 2008. Toho času nezaměstnanost v sedmadvacítce dosáhla svého minima 16 milionů osob (6,8 %) než opět prudce vzrostla v důsledku hospodářské krize. Mezi druhým čtvrtletím 2008 a polovinou roku 2010 se počet nezaměstnaných vyšplhal o více jak 7 milionů osob, na míru 9,7 %, což byla nejvyšší zaznamenaná hodnota od roku 2000. Pokles nezaměstnanost v následujících třech čtvrtletích byl klamným znamením konce krize. Od druhého čtvrtletí 2011 do konce roku 2012 nezaměstnanost neustále a významně vzrůstá až na rekordní úroveň 26 milionů osob, což odpovídá rekordní míře 10,7 %.

Míra nezaměstnanosti v eurozóně má zhruba stejný trend jako ve zbytku sedmadvacítky. Ovšem mezi rokem 2000 a 2004 byla míra nezaměstnanosti v eurozóně nižší než v sedmadvacítce. Trendy se následně obrátily, když míra nezaměstnanosti v členských státech bez eura mezi lety 2005 a 2008 poklesla. Stejně jako v sedmadvacítce se v době hospodářské krize značně zvýšila, s výjimkou období od poloviny roku 2010 do poloviny roku 2011, kde se dočasně snížila. Na konci roku 2012 byla míra nezaměstnanosti v eurozóně 11,8 %, což je nejvyšší prudký nárůst od roku 1995.

V roce 2000 byla míra nezaměstnanosti v USA 4 %, tedy nižší než v EU. Tento trend si Spojené státy udržovaly do roku 2008, kdy se míra nezaměstnanosti začala zvyšovat. V roce 2009 míra nezaměstnanosti v USA dosáhla stejné úrovně jako v sedmadvacítce a zůstala nad průměrem sedmadvacítky do začátku roku 2010. Od té doby míra nezaměstnanosti v USA klesá a na konci roku byla 7,8 %. V Japonsku byla mezi rokem 2000 a 2012 nezaměstnanost mnohem nižší než v EU, v rozsahu mezi 3,7 % ve třetím čtvrtletí 2007 a 5,4 % ve třetím čtvrtletí roku 2009, kdy míra nezaměstnanosti ke konci roku 2012 poklesla na 4,2 %.

Odkaz:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/
Unemployment_statistics

Volba lidskosti