POSLEDNÍ ČLÁNKYBývalí členové zrušené vědecké sekce NPŠ založili Stínovou vědeckou radu Národního parku Šumava.

Odvolávají se na zákon č. 114/1992 Sb., podle kterého je ochrana přírody a krajiny veřejným zájmem.

Nesouhlasí s postupem nového ředitele NPŠ Jana Stráského a jeho kroky považují za protiprávní. S odvoláním na výše uvedený zákon veškeré plány, které výrazně ovlivní území Natura2000, musí být odborně přezkoumány.

S ohledem na ochranu hospodářských lesů proti kůrovci souhlasí se zásahy v pufračním pásu.

Informace pochází z Facebookové stránky Věříme vědcům, ne kmotrům:

 

Volba lidskosti