POSLEDNÍ ČLÁNKYVědci ze Stínové vědecké rady NP Šumava (SVR) zvažují odstoupení od jednání u kulatého stolu Ministerstva životního prostředí (MŽP) k zákonu o Národním parku Šumava. Důvodem je neakceptování naprosté většiny odborných připomínek vědců k připravovanému zákonu a směřování návrhu zákona k upřednostnění privátních developerských zájmů nad veřejnými zájmy ochrany přírody. „Návrh zákona se ubírá směrem, který bude ohrožovat samotnou podstatu poslání národního parku a u toho skutečně nemůžeme asistovat,“ říká předseda SVR Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc. s tím, že odborné názory z oblasti ochrany přírody nejsou u kulatého stolu MŽP v naprosté většině vůbec akceptovány. „Pan ministr by si měl uvědomit, že toto stanovisko není jen názorem vědců sdružených ve Stínové vědecké radě, ale že reprezentuje názor podpořený třemi ústavy Akademie věd ČR, přírodovědeckými fakultami Univerzity Karlovy v Praze, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Masarykovy univerzity v Brně a Technické univerzity v Liberci. Dále jej podpořilo 8 odborných společností (například Botanická, Ornitologická a Entomologická) a více než 3000 jednotlivců.“

 

ROOM WITH SIGN BOOK © Zolwiks

 

Přestože vědci již na prvním jednání v srpnu předložili velmi kompromisní návrh zonace NP a několik desítek návrhů na změny v textu zákona, nebyla jich drtivá většina akceptována. Navíc, návrh zonace NP doznal od té doby mnoha negativních změn.

Ministr Chalupa nezíská souhlas vědců zastoupených Stínovou vědeckou radou se zněním zákona, pokud v navrhované zonaci bude méně než 26% NP v prvních zónách (což obsahuje původní kompromisní návrh SVR). Zcela nepřijatelné je pro vědce i bezprecedentní umístění koridoru pro lanovku na Hraničník v jedné z nejcennějších části NP v masivu Smrčiny.

Členové SVR také nesouhlasí s převodem státních pozemků ve třetí zóně, ležících mimo intravilány, na obce. Tyto pozemky by měly být převedeny na Správu NP a neměly by sloužit jako potenciální developerské zóny v režii obcí. Návrh zákona také dosud neobsahuje jasné vyjádření, že ochrana přírody má v NP přednost před ostatními aktivitami, které jsou možné pouze tehdy, nekolidují-li s ochranou přírody a krajiny v národním parku. Toto ustanovení je v ostatních národních parcích standardem a je obsaženo i v dosud platném nařízení vlády č. 163/1991 Sb., kterým byl NP Šumava zřízen. „Vypuštění tohoto ustanovení z nového zákona je evidentně úmyslným otevřením dveří jiným zájmům, než je ochrana přírody,“ dodává Hruška.

Návrh zákona o NP Šumava nerespektující tyto námitky považují členové SVR za legislativní nástroj ohrožující podstatu poslání NP a umožňující upřednostnění privátních developerských zájmů nad veřejnými zájmy ochrany přírody. Všechny tyto námitky byly zástupcům MŽP i Správy NP předány a jejich splněním podmiňují členové SVR svůj souhlas se zněním návrhu zákona.

 
 
Evropský rozhled k tiskové zprávě SVR doplňuje reakci ministra životního prostředí Tomáše Chalupy:

 

Prohlášení ministra životního prostředí Tomáše Chalupy ke stanovisku stínové vědecké rady NP Šumava

Tisková zpráva: 25.11.2011

Oceňuji to, že doposud jednání v rámci kulatého stolu o budoucnosti Národního parku Šumava probíhala ve věcné a konstruktivní rovině a že všichni účastníci jednání dostali prostor k uplatnění svých připomínek. O to víc jsem překvapen dnešním vyjádřením některých členů stínové vědecké rady parku, kteří místo toho, aby reagovali v rámci jednání kulatého stolu, vydali prohlášení, které zpochybňuje celý proces tvorby nového zákona. Osobně mne toto vyjádření velmi mrzí.

I nadále považuji nalezení shody v rámci kulatého stolu za důležitý předpoklad pro budoucí úspěšný průběh legislativního procesu přípravy nového zákona. Nicméně s ohledem na takto vyhrocené stanovisko některých členů stínové vědecké rady parku nepovažuji konání kulatého stolu, který byl plánován na pondělí 28. listopadu, za smysluplné.

Místo toho v nejbližší době uskutečním individuální jednání s jednotlivými zástupci různých skupin, které se kulatých stolů účastní, a věřím, že se vrátíme ke konstruktivnímu dialogu. Na základě výsledku těchto debat se následně rozhodnu o dalším postupu.

Volba lidskosti