POSLEDNÍ ČLÁNKYO rubrice Protivládní hnutí: Články do této rubriky dodávají sami protivládní aktivisté. V současné době do rubriky přispívají členové ProAltu a Nové antikapitalistické levice.

 

V pátek 27. dubna se konala další schůzka zástupců odborů, společenských organizací a občanských iniciativ. Poměrná krátká schůzka zhodnotila stodvacetitisícovou demonstraci týden předtím jako úspěšnou, co se týče mobilizace veřejnosti proti vládě.

Shoda na tom, že je třeba dále v kampani pokračovat, byla všeobecná. Ke kampani STOP VLÁDĚ se přidávají další iniciativy. Na schůzce například byli tentokrát přítomni i zástupci Holešovské výzvy – té skutečné, nikoliv té vandasovské.

Aktivity kampaně budou směřovat k něčemu, co nese pracovní název všeobecná stávka – čili zásadní stávka v řadě odvětví najednou. Stávka má být navíc doprovázena akcemi občanské neposlušnosti, do kterých by se měli zapojit ti, kdo stávkovat z různých důvodů nemohou.

Zatímco stávku z pochopitelných důvodů připravují odbory, akce občanské neposlušnosti budou zřejmě doménou občanských iniciativ.

Akce budou zaměřeny především na paralyzování života v hlavním městě, kde sídlí vláda a většina centrálních úřadů.

Vláda není schopna pochopit, že drtivá většina občanů České republiky chápe vládu jako někoho, kdo vládne proti jejich zájmům, že tato vláda se dostala k moci na základě „řecké lži“ a že ztratila i to málo legitimity, kterou měla po volbách v roce 2010.

Když navíc ignoruje pokojné protesty, včetně demonstranty zaplněného Václavského náměstí, nezbývá než sáhnout po radikálnějších akcích.

Vládě je třeba ukázat, že chod země stojí na obyčejných lidech, zejména na pracujících. Není to vláda, kdo zajišťuje lidem dopravu, kdo zajišťuje výrobu a chod služeb. A to by si měla v první řadě uvědomit, než svým sveřepým držením se u moci proti vůli velké většiny, způsobí další ekonomické a další škody.

Kampaň STOP VLÁDĚ se shodla, že ona všeobecná stávka se musí konat ještě před letními prázdninami. Cílový termín je tedy půlka června. Nyní tedy máme přibližně měsíc a půl na to, abychom stávku připravili.

Do té doby by mělo probíhat větší množství menších akcí, které budou mít za cíl stupňovat tlak na vládu, ale také získávat podporu veřejnosti pro stávku.

Můžeme očekávat, že vládní politici za podpory provládních médií spustí tradiční pomlouvačnou a dezinformační kampaň proti stávkujícím. Uslyšíme, že jde o nedemokratické vydírání demokraticky zvolené vlády; že odbory a „nátlakové skupiny“ fušují do politiky; že stávka bude představovat ekonomické ztráty, které zaplatí všichni daňový poplatníci, apod.

Jelikož se vládní politici a jejich média drží goebbelsovského hesla „stokrát opakovaná lež se stává pravdou“, bude tyto hlouposti nutné dennodenně vyvracet v diskusích na pracovištích, aktivitami v ulicích, na veřejných diskusích, letákovacími kampaněmi, happeningy, apod.

A také k tomu by mělo sloužit zhruba šestitýdenní období do vypuknutí stávky.

Je třeba si dát pozor na nedočkavost. Mnozí by rádi, aby stávka vypukla nejlépe včera. Musíme si ale uvědomit, že dobře připravená stávka s předchozí kampaní má mnohem větší šanci na úspěch než uspěchaná polovičatá akce.

Příští středu bychom se měli dozvědět výsledky vnitroodborových jednání. Dále bude ustavena desetičlenná koordinační rada kampaně s pěti zástupci odborů a pěti zástupci iniciativ, jejímž úkolem bude rozpracovávat rozhodnutí schůzek odborů a iniciativ do detailů.

Na schůzce padl také návrh na rozšíření platformy STOP VLÁDĚ o další požadavky. Odbory také připravují vlastní materiál, ve kterém zveřejní své představy o tom, jak by se v této zemi mělo vládnout.

Motivace pro takové kroky vychází jednak z toho, že si veřejnost alternativu žádá, ale také z nedůvěry, že vláda vzešlá z předčasných voleb, v jejichž vyvolání po sobotní demonstraci věří stále více lidí, splní představy protestního hnutí o zrušení neoliberálních reforem a otočení kormidla české vládní politiky opačným směrem.

Nová antikapitalistická levice bude tak jako dosud v protivládním hnutí aktivní a připraví akce na podporu stávky. Čtěte nás, zůstaňte informováni, zapojte se!

Volba lidskosti