Evropský rozhled
Evropa


POSLEDNÍ ČLÁNKY



Již vzhůru, psanci této Země!

Noc co noc se od 31. března 2016 plní náměstí francouzských měst lidmi, kteří pořádají všeobecné sněmy a okupují vždy do rána veřejný prostor. Noc vzhůru navázala na mohutné demonstrace odborů proti chystané reformě pracovního práva, ke kterým se solidárně přidávali studenti. Hnutí sílí a šíří se i za hranice Francie. V Česku ovšem média o Noci vzhůru zarytě mlčí, jediným, kdo o ní informuje, je Sára Drahokoupil Vidímová na A2larmu.

Nyní Noc vzhůru vyzývá k mezinárodní spolupráci.

Odlišit dobré od zlého…

Když Eva podala Adamovi jablko, bylo to spojeno s tím, že pak pozná (dokáže odlišit) „dobré od zlého“. Pokud vezmeme tento mýtus vážně, tak my všichni, jako lidstvo, jako celek, máme tento první a hlavní problém stále. Máme sice ten dar, ale skrze chaos a nejedno zmatení jsme na něj zapomněli. A hlavně je tu onen had – pokušení. […]

<!--:cs-->Odbory Hyundai Czech: Linky jedou stále rychleji než mají<!--:-->

Otevřený dopis, který poslal předseda ZO OS KOVO Hyundai Czech Radek Kuchař nejvyššímu korejskému vedení Společnosti: „…Není únosné, aby v tak teplých dnech zaměstnanci pracovali při rychlosti linky 67 a navíc dostávali ochranné nápoje až po odpracování větší části směny. Je dáno, že pokud se překročí limit, který je stanoven vnitřní směrnicí společnosti, bude poskytnut ochranný nápoj. Na zrychlování linek jsme již upozorňovali několikrát, ale podle našeho názoru i názoru operátorů si dělá společnost, co chce a nevnímá závažnost této situace. Podle kroků, které zaměstnavatel činí, je zřejmé, že nehodlá tuto problematiku řešit. Upozornili jsme, že pokud se situace nezmění, budeme informovat o situaci v HMMC širokou veřejnost, ale společnost nebere tuto informaci v potaz. Nutíte nás, abychom přistoupili k výše zmíněným krokům…“

<!--:cs-->Dvě nohy ekonomiky: navyšování minimální mzdy a národní cash flow<!--:-->

Položme si otázku: Jak velké by byly v Číně mzdy dnes, pokud by jí ekonomický úspěch navrhovala česká pravice? Tedy pokud by Čína zastavila růst mezd, podobně, jako ODS a TOP zastavila zvyšování minimální mzdy mezi roky 2007 až 2013? Co by se stalo, pokud by odborové svazy nefungovaly ani v Číně? Měla by i pak Čína od roku 2013 vyšší životní úroveň než třeba Bulharsko?

Regionální čínská průměrná mzda v kantonu Shenzhen dosáhla v roce 2014 na 4360 jüanů, tj. na 17 300 Kč (při kurzu 3,96 Kč / jüan). Detaily vás jistě zaujmou třeba zde: 深圳:2014年平均工资上涨 4360元/月(图. A letošní minimální mzda (2015) zde již přesáhla 8 000 Kč, což činí téměř 50 % loňské průměrné mzdy. Má smysl něco dodávat?

Německo musí zvednout mzdy

Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění László Andor řekl v rozhovoru pro nedělní Die Welt, že pro záchranu eurozóny musí Německo zvýšit mzdy. Zároveň kritizoval úsporné politiky vnucované Řecku a dalším zadluženým státům. Zajímavé je, že francouzský deník Libération o tomto rozhovoru informoval už v sobotu.European Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion László Andor said in an interview for the Sunday issue of Die Welt that to save the eurozone Germany must increase wages. At the same time he criticised the austerity policies forces on Greece and other indebted states. Interestingly, the French newspaper Libération informed of the interview already on Saturday.

<!--:cs-->O příčinách životní úrovně a o schopnosti hájit svůj zájem<!--:-->

Snad každý dokáže jasně vnímat, že životní úroveň dětí (např. jak vysoké mají kapesné) závisí na výši příjmů rodičů. Toto je nám tedy zřejmé. Ale pak je mi záhadou, proč nevnímáme, že mj. i platy ve zdravotnictví jsou závislé na výši mezd v celé naší „národní“ ekonomice. Protože celková bilanční suma, která proudí každý rok do zdravotnictví kolem 260 […]

<!--:cs-->Absurdita doby – 2013<!--:-->

Jak může mít ředitel státního či polostátního podniku větší plat, než třeba pan premiér či dokonce prezident? • Jak může mít odstupné 24 platů, když běžný smrtelník má sotva 3 platy? • A proč nebyl za špatný výsledek hospodaření potrestán už dávno a to na hodinu? • Co dělá draze placená dozorčí rada? Co vlastně dozoruje? • A proč média nesjednají rázně nápravu? Proč nezvou na kobereček všechny zodpovědné? A co na to Václav Moravec?

<!--:cs-->Prognostika a přestavba – červenec 1989, T-magazín<!--:-->

Dnes již plně prokázané dlouhodobé zaostávání rozhodně nepřispělo k prestiži (socialismu) kapitalismu a nepřispívá k němu ani trvalá neochota přiznat za toto zaostávání vlastní odpovědnost.(…) Prognostik bude rozhodně užitečnější plnokrevným (socialistickým) kapitalistickým politikům, než šedivým a nudným funkcionářům bez schopnosti imaginace. Není nic (antisocialistického) antikapitalistického na kritice neschopnosti nekontrolovatelné moci. A naopak, není nic (socialistického) kapitalistického na tom, tuto neschopnosti tolerovat nebo dokonce podporovat.

<!--:cs-->Korupcí prolezlí politici – poslední projev P. Béma (ODS) ve sněmovně<!--:-->

„Nedojde k žádné zázračné obměně nás, starých, hloupých, neschopných, špinavých, korupcí prolezlých politiků. Nedojde k žádné obměně či nahrazení těmi druhými, čistými, morálně bezúhonnými, zázračnými, inteligentními a schopnými.“ (P. Bém, 20. 8. 2013, projev před rozpuštěním sněmovny.)

Tato nová fáze bytí resp. tento mezistav, se nazývá tzv. bardem. Co se děje v takovém bardu? Co se odehraje od dnešního dne, kdy se tady slavnostně rituálně pohřbíme a rozpustíme, do okamžiku, než budou známy výsledky řádných resp. v tomto případě mimořádných parlamentních voleb a než z nich vzejde nějaká legitimní vláda?

<!--:cs-->Nastoluje se nová neviditelná tyranie<!--:-->

„A co je ještě horší – každá lidská bytost je považována za spotřební statek, který je možno využít a pak odhodit. Zavedli jsme kulturu, která se zbavuje nepotřebného odpadu. S tímto myšlenkovým posunem se setkáváme na individuální i společenské rovině. Vyřazovací kultura je upřednostňována a solidarita – poklad chudých – se často považuje za kontraproduktivní. Odporuje totiž racionalitě financí a ekonomiky. Zatímco zisky menšiny exponenciálně rostou, příjmy většiny klesají. Tato nerovnováha má původ v ideologiích, které podporují absolutní nezávislost trhu a finanční spekulace, a brání státům v jejich právu kontroly. Nastoluje se nová neviditelná tyranie, která je někdy virtuální. Tato krutovláda jednostranně a bez možnosti nápravy vnucuje své zákony a svá pravidla.“

<!--:cs-->Currency wars <!--:-->

Currency wars běží v plném proudu mimo zpravodajství mainstreamu. Podstata je stejná jako i v minulých krizích, včetně krize z roku 1929. Cílem je dosáhnout konkurenční výhody pro vlastní ekonomiku. Minule došlo k restrikcím na úrovni cel. Výsledek byl logický pokles tehdejšího HDP v různých ekonomikách. Nakonec devalvovali všichni. Hitler expandoval na dluh státní zakázky, dominantně zbrojní…

<!--:cs-->Halík vs. Hrad – role duchovních je šířit lásku<!--:-->

Aktualizace (14. 12. 2011): Arcibiskup tak kárá oba aktéry aféry s „falešným“ vysvěcením. Halík totiž Duku často kritizuje, za jeho náklonnost k prezidentu Klausovi, Hájek zase přilévá olej do ohně zpochybňováním Halíkova kněžství. „Nebudu po někom házet shnilými jablky, když to dělá on. Pak je těch shnilých jablek ještě víc. To je můj názor. Pan arcibiskup se spíš do toho nezapojuje, protože je to nedůstojné,“ dodala sestra. (viz odkaz na LN)Aktualizace (14. 12. 2011): Arcibiskup tak kárá oba aktéry aféry s „falešným“ vysvěcením. Halík totiž Duku často kritizuje, ža jeho náklonnost k prezidentu Klausovi, Hájek zase přilévá olej do ohně zpochybňováním Halíkova kněžství. „Nebudu po někom házet shnilými jablky, když to dělá on. Pak je těch shnilých jablek ještě víc. To je můj názor. Pan arcibiskup se spíš do toho nezapojuje, protože je to nedůstojné,“ dodala sestra. (viz odkaz na LN)

<!--:cs-->Projev Slavoje Žižka na Václavském náměstí 17. 11. 2011<!--:-->

Obviňují nás z toho, že jsme nostalgici, kteří jsou hrozbou demokracie. Ale ironií je právě to, že kapitalismus funguje čím dál lépe bez demokracie. Kapitalismus bez demokracie je dnes vlastně kapitalismus nejefektivnější – právě v Číně, kde kapitalismus řídí komunisté. Je velice pěkné dnes vidět naše nepřátele – totalitární komunisty a totalitární kapitalisty – tam, na svém místě, totiž spolu. Problémem dneška je, že tradiční demokracie si neumí poradit s ekonomickou krizí. Protože demokracie nemůže kontrolovat globální nadnárodní kapitál. A to je možná největší výzva v dějinách demokracie.

123










Volba lidskosti