Evropa


POSLEDNÍ ČLÁNKYNěmecko musí zvednout mzdy

Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění László Andor řekl v rozhovoru pro nedělní Die Welt, že pro záchranu eurozóny musí Německo zvýšit mzdy. Zároveň kritizoval úsporné politiky vnucované Řecku a dalším zadluženým státům. Zajímavé je, že francouzský deník Libération o tomto rozhovoru informoval už v sobotu.

O příčinách životní úrovně a o schopnosti hájit svůj zájem

Snad každý dokáže jasně vnímat, že životní úroveň dětí (např. jak vysoké mají kapesné) závisí na výši příjmů rodičů. Toto je nám tedy zřejmé. Ale pak je mi záhadou, proč nevnímáme, že mj. i platy ve zdravotnictví jsou závislé na výši mezd v celé naší „národní“ ekonomice. Protože celková bilanční suma, která proudí každý rok do zdravotnictví kolem 260 […]

Absurdita doby – 2013

Jak může mít ředitel státního či polostátního podniku větší plat, než třeba pan premiér či dokonce prezident? • Jak může mít odstupné 24 platů, když běžný smrtelník má sotva 3 platy? • A proč nebyl za špatný výsledek hospodaření potrestán už dávno a to na hodinu? • Co dělá draze placená dozorčí rada? Co vlastně dozoruje? • A proč média nesjednají rázně nápravu? Proč nezvou na kobereček všechny zodpovědné? A co na to Václav Moravec?

Prognostika a přestavba – červenec 1989, T-magazín

Dnes již plně prokázané dlouhodobé zaostávání rozhodně nepřispělo k prestiži (socialismu) kapitalismu a nepřispívá k němu ani trvalá neochota přiznat za toto zaostávání vlastní odpovědnost.(…) Prognostik bude rozhodně užitečnější plnokrevným (socialistickým) kapitalistickým politikům, než šedivým a nudným funkcionářům bez schopnosti imaginace. Není nic (antisocialistického) antikapitalistického na kritice neschopnosti nekontrolovatelné moci. A naopak, není nic (socialistického) kapitalistického na tom, tuto neschopnosti tolerovat nebo dokonce podporovat.

Korupcí prolezlí politici – poslední projev P. Béma (ODS) ve sněmovně

„Nedojde k žádné zázračné obměně nás, starých, hloupých, neschopných, špinavých, korupcí prolezlých politiků. Nedojde k žádné obměně či nahrazení těmi druhými, čistými, morálně bezúhonnými, zázračnými, inteligentními a schopnými.“ (P. Bém, 20. 8. 2013, projev před rozpuštěním sněmovny.)

Tato nová fáze bytí resp. tento mezistav, se nazývá tzv. bardem. Co se děje v takovém bardu? Co se odehraje od dnešního dne, kdy se tady slavnostně rituálně pohřbíme a rozpustíme, do okamžiku, než budou známy výsledky řádných resp. v tomto případě mimořádných parlamentních voleb a než z nich vzejde nějaká legitimní vláda?

Nastoluje se nová neviditelná tyranie

„A co je ještě horší – každá lidská bytost je považována za spotřební statek, který je možno využít a pak odhodit. Zavedli jsme kulturu, která se zbavuje nepotřebného odpadu. S tímto myšlenkovým posunem se setkáváme na individuální i společenské rovině. Vyřazovací kultura je upřednostňována a solidarita – poklad chudých – se často považuje za kontraproduktivní. Odporuje totiž racionalitě financí a ekonomiky. Zatímco zisky menšiny exponenciálně rostou, příjmy většiny klesají. Tato nerovnováha má původ v ideologiích, které podporují absolutní nezávislost trhu a finanční spekulace, a brání státům v jejich právu kontroly. Nastoluje se nová neviditelná tyranie, která je někdy virtuální. Tato krutovláda jednostranně a bez možnosti nápravy vnucuje své zákony a svá pravidla.“

Currency wars

Currency wars běží v plném proudu mimo zpravodajství mainstreamu. Podstata je stejná jako i v minulých krizích, včetně krize z roku 1929. Cílem je dosáhnout konkurenční výhody pro vlastní ekonomiku. Minule došlo k restrikcím na úrovni cel. Výsledek byl logický pokles tehdejšího HDP v různých ekonomikách. Nakonec devalvovali všichni. Hitler expandoval na dluh státní zakázky, dominantně zbrojní…

Halík vs. Hrad – role duchovních je šířit lásku

Aktualizace (14. 12. 2011): Arcibiskup tak kárá oba aktéry aféry s “falešným” vysvěcením. Halík totiž Duku často kritizuje, za jeho náklonnost k prezidentu Klausovi, Hájek zase přilévá olej do ohně zpochybňováním Halíkova kněžství. “Nebudu po někom házet shnilými jablky, když to dělá on. Pak je těch shnilých jablek ještě víc. To je můj názor. Pan arcibiskup se spíš do toho nezapojuje, protože je to nedůstojné,” dodala sestra. (viz odkaz na LN)

Projev Slavoje Žižka na Václavském náměstí 17. 11. 2011

Obviňují nás z toho, že jsme nostalgici, kteří jsou hrozbou demokracie. Ale ironií je právě to, že kapitalismus funguje čím dál lépe bez demokracie. Kapitalismus bez demokracie je dnes vlastně kapitalismus nejefektivnější – právě v Číně, kde kapitalismus řídí komunisté. Je velice pěkné dnes vidět naše nepřátele – totalitární komunisty a totalitární kapitalisty – tam, na svém místě, totiž spolu. Problémem dneška je, že tradiční demokracie si neumí poradit s ekonomickou krizí. Protože demokracie nemůže kontrolovat globální nadnárodní kapitál. A to je možná největší výzva v dějinách demokracie.

(3) Chaotické poznámky Finna Engela

Myslím, že je očividné, jak se pohybujeme ve spirále směrem dolů. Současně náš peněžní systém zatěžujeme více a více dluhem a současně nedokážeme nalézt východisko, takže jej provozujeme do další otočky. Tím se ale nepoměr mezi možnostmi a povinnostmi zhoršuje a odkládá se do mírně vzdálené budoucnosti nepříjemná skutečnost, jejíž vyzrazení nikdo nechce formulovat – natož aby je vyzradila současná vláda.

(2) Chaotické poznámky Finna Engela

Naked short je podraz • Nějaký člověk, pro mě podvodník, prodává něco co nemá a ani si nepůjčil. On jenom předstírá, že něco má a většinou drze tvrdí, že je to jeho liberální volnotržní právo. V takovém případě se na trhu mohou objevit nevídané počty akcií, které nepochybně srazí cenu zcela v rozporu s dobrými mravy. Zneužití se mohou dopouštět takové subjekty, které přímo participují na burzách, protože mezi kontraktem a doručením je aplikováno pravidlo T+X, kde X je doba, kdy se kontrakt má vypořádat a současně doba, kdy se na to nedá přijít. • Takže po přečtení odborného článku opět nevím, jestli Evropa chce (…)

123