Evropský rozhled
Evropa


POSLEDNÍ ČLÁNKYPomáhejme trpícím tam, kde žijí

Skutečné oběti hladomoru a válek neutíkají do Evropy. Nemohou si to ani dovolit, většina z nich si za celý život nevydělala na „cestovné“ vyžadované mafiemi. Většina z nich neví co je mobilní telefon a neuměla by jej použít i kdyby jim jej někdo daroval. Neměli by ani komu zavolat. V jejich kruzích se s něčím takovým nesetkávají a z moderních vymožeností poznali hlavně samopaly vojáků, kteří je vyhnali z jejich domova, nebo kamiony, které do uprchlického tábora přivezly pár pytlů rýže a mouky. Chtějí přežít. Chtějí, aby jejich děti nebyly znásilněny, zmrzačeny, nebo zabity vojáky válčících režimů a neumíraly hladem. Ti skutečně potřební nikdy nebyli centrem pozornosti, byli bezpečně daleko a nedožadovali se svých „práv“ a „svých“ nároků, i když to bylo jen právo na život, které jim rozhodně patří. Byli a jsou vděčni za bezpečí, za své životy a za životy svých rodin. V minulosti jsme o nich často neslyšeli, pokud nedošlo k nějaké další přírodní katastrofě, nebo dalším válečným zvěrstvům, dalšímu zločinu proti lidskosti.

Svaz letců ČR k imigraci a k situaci v armádě

Turecké letectvo bombarduje Kurdy v Sýrii, kteří bojují proti ISIL. Letectvo NATO, startující ze základen NATO v Turecku bombarduje pozice ISIL v Sýrii a Iráku, jenž bojuje proti Asadovi a Kurdům, kteří bojují proti Turkům a ISIL. Asad bojuje s podporou Íránu a Hizbaláhu proti ISIL a Turkům. Všichni, kteří bojují proti teroristům ISIL v Sýrii, Iráku a jinde ve světě, brání (vytvořením bezletové zóny bez posvěcení Radou bezpečnosti OSN) syrskému letectvu bombardovat pozice ISIL na svém vlastním území. Současně turecká a americká letadla dopravují vzdušnými výsadky zbraně a zásoby na území ovládaná ISIL v Sýrii a Iráku. Spojenec USA, Saúdská Arábie, podporuje ISIL v boji proti šíitským vládám v Iráku a Íránu a současně likviduje ISIL a Muslimské bratrstvo u sebe doma. Kurdové jsou hrdinové, když bojují proti ISIL a Asadovi, ale naopak teroristé, když bojují proti Turkům a uzavírají spojenectví s Asadem…

Odlišit dobré od zlého…

Když Eva podala Adamovi jablko, bylo to spojeno s tím, že pak pozná (dokáže odlišit) „dobré od zlého“. Pokud vezmeme tento mýtus vážně, tak my všichni, jako lidstvo, jako celek, máme tento první a hlavní problém stále. Máme sice ten dar, ale skrze chaos a nejedno zmatení jsme na něj zapomněli. A hlavně je tu onen had – pokušení. […]

<!--:cs-->Dialog nebo cenzura? Síla a slabost demokracie<!--:-->

Mám velký problém, když jakákoliv skupina, která má shodou okolností určitou moc nebo vliv, třeba mediální, třeba co do počtu hlasatelů názorů atp., místo snahy získat jasnou argumentační převahu skrze dialog (což je základní princip demokracie) – tedy s pevnou vírou, že ten, kdo má pravdu, ji dokáže i obhájit skrze argumenty – se začne snažit, aby názory […]

<!--:cs-->Hyundai Nošovice: Můžeme zvýšit mzdu o 18 tisíc korun…<!--:-->

Vedení firmy Hyundai se vzhledem ke skvělým obchodním úspěchům v roce 2013 chce podělit o vytvořený zisk též se svými zaměstnanci a místo očekávaného výnosu 7,33 miliardy korun (který dosáhla při průměrné dělnické mzdě 27 700 Kč), se rozhodlo zpětně doplatit svým zaměstnancům 0,734 miliardy korun a dorovnat tak všechny dělnické mzdy na průměr 41 tisíc Kč. Jsme si vědomi že toto je pouze […]

<!--:cs-->Kdo přesně vyvolal konflikt v klidné Hané?<!--:-->

Bez ohledu na to, jak extrémní, dobré či špatné, nahodilé či typické jsou reakce zástupců na jedné či druhé straně konfliktu v Olomouci, je naprosto nepochybné, že téma Islám a Evropa je velké a zásadní. Určuje naši dobu. Existuje. Vezmeme-li poslední olomouckou událost z lepší strany, můžeme ji vnímat jako velmi taktní (osudový) impuls, který vhodně a mírně upozorňuje vždy tak klidné a vyrovnané olomoucké akademiky, že opravdu nastal čas k diskusi. Věřme, že odborné katedry Univerzity Palackého využijí tuto neopakovatelnou příležitost a UP se již brzy stane významným střediskem, které bez fanatismu na té či oné straně dokáže moudře a citlivě vnímat realitu moderního světa, ale nejen to, dokáže přinášet i důležité impulsy pro světový vývoj, které napomohou k dobrému řešení stále více a více eskalující situace, která přesahuje nejen Hanou, ale i Českou republiku.

<!--:cs-->Performer Milan Kohout napsal prezidentu Zemanovi o vysílání ČT<!--:-->

Během vysílání, kdy jsem porovnával každý okamžik obou vysílání, seděli ve studiu České televize jacísi „odborníci“, kteří neustále chrlili své jednorozměrné a zaujaté (bias) komentáře do hlav diváků a občas, leč asi s pětiminutovým zpožděním, nechala režie diváka zhlédnout cenzorně vybrané záběry z vojenské přehlídky.

Ve chvíli, kdy se zahraniční hosté klaněli u hrobu neznámého vojína a kdy jste byl několikrát v jasném záběru na živém RT záběru, Česká televize neodvysílala ani vteřinu z těchto záběrů. V té chvíli jsem si říkal, že veřejnoprávní médium, které si neváží svého prezidenta, vlastně zrazuje demokratickou volební vůli národa a snaží se ho rozleptat, a tím se vlastně dopouští zločinného jednání a okamžitě by jí měla být odebrána licence veřejností placeného a tudíž zákonem vyváženého média a její pracovníci, zodpovědní za tento únos a zneužívání veřejností vlastněného média, by měli okamžitě ztratit svá zaměstnání…

<!--:cs-->O pokrytectví ODS<!--:-->

…pokud se budete domnívat, že autor je příslušník levice, budete se mýlit. Jsem vaším bývalým spolustraníkem. A slovo bývalým říkám společně se slovem bohudík. Odešel jsem, protože jsou mi odporné praktiky, které vy konkrétně jste přijala za své. A tou základní praktikou je skrývat vlastní programovou a personální prázdnotu za snahu bojovat již vybojované bitvy. // Němcům byly snahy nás vyhubit jako škodnou nejen velkoryse odpuštěny, oni jsou dokonce naši vzácní spojenci, a de facto v EU také naši páni a vládci. Oproti tomu okupace v roce 68, která rozhodně neměla za cíl nás vyhladit, je prezentována jako zlo všech zel, jako něco, co Rusům nikdy odpustit nesmíme.

<!--:cs-->Ferdinand Peroutka: Uschlá větev národa Čechů<!--:-->

Jak převelice se diskuse marná a zbytečná liší od diskuse plodné a k podstatě věcí směřující. Předlouhé roky uplynuly od chvíle, kdy „gentleman Hitler“ na Pražský hrad poprvé vstoupil… • Naším hlavním cílem bývalo kdysi chovati se jako národ. Semknutě a pevně spolu být. Platilo, že odpadl-li někdo od tohoto celkového našeho snažení … že je to jen uschlá větev národního kmene, šmejd jakýsi… • Otázka našeho národního štěstí je otázkou morální, nikoliv hmotnou.

<!--:cs-->Volba lidskosti – recenze <!--:-->

Zdá se, že jedinou možností je pokusit se nahlédnout svět z nového pohledu, poučeného minulostí a směřujícího do budoucnosti. Neoliberální kapitalismus nelze změnit, jen překonat vytvořením zcela nové vize, či modelu, který není jeho protikladem, ale zcela novou kvalitativní úrovní civilizačního vývoje lidstva. Měla by být změna individuální nebo společenská? Obě roviny musí být vzájemně propojeny. Takže otázka by měla znít co můžeme společně udělat a jak to můžeme udělat. Společně. Nová společnost by měla mravnost nejen vyžadovat, ale i umožňovat. Tedy neměla by se jen tvářit, že manipulace je špatná, ale neměla by manipulovat. Nová společnost by měla být založena na spolupráci a ne konkurenci, tedy soupeření, které likviduje protivníka. Neexistuje jediná, jednou provždy daná definice svobody. Svoboda je neustálá snaha být o krok vpřed před systémem. Skutečně svobodný, moderní člověk musí svobodu neustále přehodnocovat v reakcích na snahy systému.

<!--:cs-->Filosof Bělohradský, oligarcha Babiš a jeho ANO<!--:-->

Na jaře roku 2015 nastala v českých mediálních luzích a hájích podivná událost. Všichni věčně usměvaví a často až přejemnělí čeští esoterici a „sluníčkáři“ (pokud vůbec sledují politiku, volí obvykle Zelené, ČSSD nebo piráty) začali velmi výrazně dávat najevo své pohoršení nad tím, když filosof a sociolog profesor Václav Bělohradský vystoupil jako host na 3. sněmu vládního hnutí ANO, které založil, […]

<!--:cs-->Všichni žijeme v Taberyho parádní době – 25 let od převratu<!--:-->

Tematizovat. Je třeba tematizovat… Pravda je, že záleží jen na nás. Na nás všech, o čem se spolu bavíme, jaký svět vnímáme kolem nás, co nás v něm nejvíce oslovuje, čeho si nejvíce všímáme, kam nejčastěji upínáme svoji pozornost. Tím se od sebe lišíme, stejně jako se lišíme svým postavením v potravinově-ekonomickém žebříčku. Je nepochybně pravda, že i v současné […]

Vražda telefonem

V Paříži na konci září zemřel muž, kterého počátkem srpna dohnaly zlovolné telefonní žerty k infarktu. Vyšetřující soudci zahájili trestní řízení pro úmyslné plánované ublížení na zdraví proti pachateli, Grégorymu Chellimu. Chelli vystupuje pod přezdívkou Ulcan jako sionistický hacker, nejzákeřnější útoky ovšem v srpnu zaměřil na redaktory, kteří o něm publikovali článek zpochybňující jeho technickou zdatnost, a na jejich […]Volba lidskosti