Evropa


POSLEDNÍ ČLÁNKYVolba lidskosti – recenze

Zdá se, že jedinou možností je pokusit se nahlédnout svět z nového pohledu, poučeného minulostí a směřujícího do budoucnosti. Neoliberální kapitalismus nelze změnit, jen překonat vytvořením zcela nové vize, či modelu, který není jeho protikladem, ale zcela novou kvalitativní úrovní civilizačního vývoje lidstva. Měla by být změna individuální nebo společenská? Obě roviny musí být vzájemně propojeny. Takže otázka by měla znít co můžeme společně udělat a jak to můžeme udělat. Společně. Nová společnost by měla mravnost nejen vyžadovat, ale i umožňovat. Tedy neměla by se jen tvářit, že manipulace je špatná, ale neměla by manipulovat. Nová společnost by měla být založena na spolupráci a ne konkurenci, tedy soupeření, které likviduje protivníka. Neexistuje jediná, jednou provždy daná definice svobody. Svoboda je neustálá snaha být o krok vpřed před systémem. Skutečně svobodný, moderní člověk musí svobodu neustále přehodnocovat v reakcích na snahy systému.

Filosof Bělohradský, oligarcha Babiš a jeho ANO

Na jaře roku 2015 nastala v českých mediálních luzích a hájích podivná událost. Všichni věčně usměvaví a často až přejemnělí čeští esoterici a „sluníčkáři“ (pokud vůbec sledují politiku, volí obvykle Zelené, ČSSD nebo piráty) začali velmi výrazně dávat najevo své pohoršení nad tím, když filosof a sociolog profesor Václav Bělohradský vystoupil jako host na 3. sněmu vládního hnutí ANO, které založil, […]

Všichni žijeme v Taberyho parádní době – 25 let od převratu

Tematizovat. Je třeba tematizovat… Pravda je, že záleží jen na nás. Na nás všech, o čem se spolu bavíme, jaký svět vnímáme kolem nás, co nás v něm nejvíce oslovuje, čeho si nejvíce všímáme, kam nejčastěji upínáme svoji pozornost. Tím se od sebe lišíme, stejně jako se lišíme svým postavením v potravinově-ekonomickém žebříčku. Je nepochybně pravda, že i v současné […]

Vražda telefonem

V Paříži na konci září zemřel muž, kterého počátkem srpna dohnaly zlovolné telefonní žerty k infarktu. Vyšetřující soudci zahájili trestní řízení pro úmyslné plánované ublížení na zdraví proti pachateli, Grégorymu Chellimu. Chelli vystupuje pod přezdívkou Ulcan jako sionistický hacker, nejzákeřnější útoky ovšem v srpnu zaměřil na redaktory, kteří o něm publikovali článek zpochybňující jeho technickou zdatnost, a na jejich […]

Nikdo neposlouchá Bělohradského o vládě globálních oligarchií

Když o Václavu Bělohradském vytvořila Česká televize a režisér R. Sedláček portrét s názvem Nikdo neposlouchá, považoval jsem to zprvu spíše za poutavý nadpis, nikoliv za popis reality (viz též ohlasy na serveru csfd.cz). Přitom i Česká televize na svém webu píše toto: >>Pokus o portrét jednoho z nejvýznamnějších českých myslitelů naší doby – filozofa, sociologa a esejisty Václava Bělohradského. (…) Výchozím […]

Skutečný humanista: Chomsky nebo Havel?

Patrně hlavní zásluha návštěvy světového filosofa a humanisty, profesora Noama Chomského, spočívá v tom, že jako lakmus poukázal na SKUTEČNÝ STAV českých „elit“. Na první pohled by se zdálo, že diskuse je vedena o politice, o tom, zda je lepší systém v USA nebo v Rusku. Nebo možná o ekonomii, tedy o tom, zda je lepší volný trh, nebo nějaké částečně řízené hospodářství […]

Noam Chomsky v Olomouci a nové nebezpečí fanatismu

Návštěva N. Chomského v Olomouci je o to podstatnější, že přichází v době, kdy vlády USA a EU (zřejmě kvůli prohlubující se krizi ekonomického systému) neváhají vyvolat ducha studené války. Tomu se podřizují média, která nectí reálná fakta. Ocitli jsme se ve válce. Jsou zde sice zatím „jen“ stovky mrtvých, ale přesto jde o velmi tvrdou válku. Jde o infoválku. Je smutné si uvědomovat, že zfanatizovaným lidem (zejména oblast Prahy vyniká v rétorice ve prospěch moci a kapitálu) nejde o reálná fakta a trpělivé a pokorné cizelování, ale stále více jen a pouze o spoluúčast na síle, na geopolitické moci. Ukazuje se, že zkušenost s fanatismem mas je nesdělitelná. K čemu nám je, když naše média dlouho po válce téměř každý den přinášejí informace o holocaustu a hrůzách fanatismu za Hitlera, když nejsme schopni vnímat, že „dvakrát nevstoupíš do stejné řeky“ a nebezpečí je dnes jinde?

O příčinách životní úrovně a o schopnosti hájit svůj zájem

Snad každý dokáže jasně vnímat, že životní úroveň dětí (např. jak vysoké mají kapesné) závisí na výši příjmů rodičů. Toto je nám tedy zřejmé. Ale pak je mi záhadou, proč nevnímáme, že mj. i platy ve zdravotnictví jsou závislé na výši mezd v celé naší „národní“ ekonomice. Protože celková bilanční suma, která proudí každý rok do zdravotnictví kolem 260 […]

Na způsobu myšlení a vizích záleží

Jakmile se přeruší návaznost, můžeme nenávratně přijít o to, co se vyvíjelo po staletí a tisíciletí, o to, co má pro lidstvo význam, hodnotu. Protože není jedno, zda budoucí společnost bude agresivní, nepřátelská – tedy vlčí – a budou v ní na piedestalu ti, kteří najdou společnou řeč a skrze ni zrealizují svoji cestu k moci na úkor „zbytku“ společnosti, protože přece není žádný Bůh, který by je ztrestal, ani žádné Peklo, kterého je třeba se bát…, takže lze udělat cokoliv, na co síly a schopnosti stačí. Protože tak funguje a chutná moc těch, kteří se řídí heslem život je boj. Je to síť fungujících kontaktů a vzájemných vazeb, ale též dostatku peněz, za které si lze koupit loajalitu, reklamu a další potřebné služby, dnes zejména mediální, protože na obrazu mocných u široké veřejnosti v demokracii tuze záleží. Nemůže nám být lhostejné, zda se smíříme s vlčí vizí společnosti, nebo zda i my dokážeme vytvořit funkční síť kontaktů a vazeb a napomůžeme k vytvoření společnosti vstřícné a pomáhající, v níž bude vládnout duch altruismu.

V 21. století války dělají média

Podaří se nám v České republice vytvořit vhodné prostředí pro nezávislá média, nebo budeme už vždy svědky konkrétní názorové či rovnou ideologické propagandy? Víme, že Zdeněk Bakala, který se nechvalně „proslavil“ údajným nedodržením slibu v kauze Byty OKD („filantrop“, sponzor galerie DOX a knihovny Václava Havla, přesně ví, jak působit na veřejnost) je nejen vlastníkem Českou televizí často citovaného týdeníku Respekt, ale je také zakladatelem finanční skupiny Patria Finance pod kterou patří i Patria Online. Můžeme se nyní ptát, jak jméno pana Jana Klenora, který podle MediaGuru financuje Echo24, souvisí se Zdeňkem Bakalou a zda i ideově (a tedy ekonomicko-mocenky) patří do stejné „finanční skupiny“, do stejné „rodiny“.

Ukrajina, to jsme my (věnováno naší mediální krajině)

Jak říká Martin Konvička, Ukrajina není o Ukrajině.  Ukrajina je “pouze” impulsem pro naše myšlení. Abychom začali (!) alespoň trochu přemýšlet, co je to ten nový svět. A jaké přesně jsou naše zájmy. A co je to to my. A zda se dokážeme zbavit nejednoho předsudku. Každý z nás nechť si sáhne do svého svědomí sám, intimně, jen před sebou. Mě […]