POSLEDNÍ ČLÁNKYPodle Botanického ústavu AV ČR nemůže být genetická diverzita šumavských smrků ohrožena bezzásahovým režimem, tedy ponecháním lesa samovolnému vývoji. Botanický ústav Akademie věd to uvádí ve svém stanovisku, kterým reaguje na snahu vedení Národního parku Šumava omlouvat ohroženou genetickou diverzitou horských smrčin další asanační zásahy. Právě ty však mohou mít na genetickou rozmanitost šumavských smrků negativní vliv.

 

Stanovisko Botanického ústavu AV ČR uvádí, že bezzásahový režim, tedy ponechání horských smrčin na Šumavě samovolnému vývoji, nemůže ohrozit jejich genetickou diverzitu. I v situaci, kdy jsou porosty horských šumavských smrčin napadeny kůrovcem a dochází k odumírání stromového patra, nemůže podle vědců ke ztrátě původního genotypu dojít.

„Odumření stromového patra má sice za následek vymizení většiny starých smrků, ale zároveň otevírá volný prostor a dovoluje vyklíčit a odrůstat tisícům malých smrků, které jsou přímými potomky dospělých stromů,“ vysvětluje Doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc., ředitel Botanického ústavu AV ČR.

Podle odborníků z Botanického ústavu AV ČR mohou zachování genetické rozmanitosti negativně ovlivnit naopak asanační práce a porušování bezzásahového režimu.

„Jediný způsob, jak můžeme v tomto případě negativně ovlivnit původní genetickou strukturu, je zničení přirozeného náletu při asanacích a vysazování sazenic smrků vypěstovaných člověkem,“ říká Kirschner.

Argumentaci postavenou na ohrožené genetice smrku, kterou se vedení NPŠ snaží vysvětlovat nutnost dalších asanačních zásahů, označili odborníci za spekulace a demagogická tvrzení. Unikátní ekosystémy horských smrčin na Šumavě by měly být ponechány samovolnému vývoji na podstatné části území národního parku a neměly by v nich být prováděny žádné zásahy.

„Pouze spontánní vývoj smrčin v jádrových územích NP do budoucna zaručí, že na Šumavě budeme mít porosty původnímu stavu velmi blízké, tak jak bychom od lesů na území národního parku očekávali,“ dodává Kirschner.

Ke stanovisku Botanického ústavu AV ČR se připojila i celá Stínová vědecká rada NPŠ, která vznikla na jaře tohoto roku, kdy byla výrazně potlačena role odborníků a vědců ve vedení NPŠ.

„Vedení Národního parku Šumava evidentně jen hledá argumenty pro další kácení. Argumentace ohrožením genofondu jen podtrhuje nedostatek odbornosti a účelovost kroků vedení národního parku,“ říká Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc., předseda Stínové vědecké rady NPŠ. „Existuje velký tlak na to, aby se na Šumavě kácelo, a tak se hledají důvody proč. Nyní je již jasné, proč bylo třeba nejprve odstranit zkušené vědce a odborníky z vedení národního parku,“ dodává Hruška.

 

Kompletní stanovisko Botanického ústavu AV ČR v příloze:

Stanovisko BÚ AV ČR
Vyjádření k takzvanému ohrožení genetické diversity smrku na Šumavě

 

O Stínové vědecké radě Národního parku Šumava

Stínová vědecká rada Národního parku Šumava (SVR) má aktuálně 22 členů a vznikla v březnu 2011 jako reakce na rozhodnutí ředitele NPŠ PhDr. Jana Stráského potlačit názory vědecké části dosavadní Rady NPŠ. Rada je složena z předních českých vědců a odborníků z různých oblastí. Její základ tvoří přírodovědci a lesníci, kteří působili v Radě NPŠ a na protest proti účelovým změnám, které provedl Jan Stráský, z ní abdikovali. Členy jsou ale i další vědci, kteří se problematikou Šumavy dlouhodobě zabývají.
SVR si jako cíl dala nezávislé průběžné hodnocení činnosti Správy NPŠ a přinášení objektivních informací o fungování ekosystémů národního parku. Členové SVR jsou také připraveni pomáhat vědeckými argumenty ochraně přírody, státní správě či vysvětlovat problematiku médiím. Jsou připraveni diskutovat o ochraně šumavské přírody s politiky, podnikateli i milovníky přírody, tedy se všemi, kterým není osud Šumavy lhostejný.

 

 

Aktuální seznam členů Stínové vědecké rady NP Šumava

 

 • Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Ing. Aleš Bezděk, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav, České Budějovice
 • Prof. RNDr. Martin Braniš, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 • RNDr. Petr Doležal, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav, České Budějovice a Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Prof. Ing. Josef Fanta, CSc., emeritní profesor lesnictví, Univerzita ve Wageningen, Holandsko
 • Doc. Dr. Jan Farkač, CSc., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • RNDr. Roman Fuchs, Ph.D., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc., Česká geologická služba, Praha
 • Prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, České Budějovice a Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Prof. RNDr. František Krahulec, CSc., Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Průhonice
 • RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Prof. Ing. Zdeněk Landa, CSc., Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Ing. Karel Matějka, CSc., IDS Praha
 • RNDr. František Pojer, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • Prof. RNDr. Karel Prach, CSc., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Třeboň
 • PhDr. Ivan Rynda, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
 • Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 • Doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Ing. Pavel Šamonil, PhD., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., pracoviště Brno
 • Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Doc. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, České Budějovice
 • Doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., pracoviště Brno

 

Volba lidskosti