POSLEDNÍ ČLÁNKYV lásce já Palestinu chovám

Povím Vám, nemám holku,
avšak přiznám se a to bez okolků,
že lásku v srdci cítím a mám,
k Palestině – ženě, co tak málo znám.

Pod egem trpí ta má láska,
pod egem zloby, a ta cháska,
co ničí její překrásnou líci,
musí být bestiální či na palici.

Rakety jsou akné na její tváři,
a ačkoli štěstí nad ní nezáří,
vidím její sílu v každém zoufalém kroku,
v jejím kabátě, posetém spoustou broků.

V lásce já Palestinu chovám,
vždy kousek rozumu a citu pro ni schovám,
a v boji o svobodu budu ji přát,
aby dnešní stav nebyl napořád.

Modlím se a prosím za palestinský lid,
kéž by je Bůh spasil a popřál jim klid,
vždyť už toho tolik zkusili a trpěli,
kéž andělé míru nad zemí by zapěli.

To je mé přání…
Ať splní se do svítání…

Volba lidskosti