FACEBOOKOVÝ DETEKTIV


Facebookový detektiv dokáže najít různé informace o facebookových profilech. Jediné, co potřebujete, je znát ID profilu, o který se zajímáte.

1. Přihlašte se na Facebook

2. Jděte na zájmový profil

3. Zkopírujte url adresu profilu

4. Nechte si ji převést na ID, například tady.Pozn. Časem vytvoříme vlastní skript.

5. ID profilu vložte níže do polí a hledejte.


PříspěvkyPříspěvky, které profil napsal

Příspěvky, ve kterých je profil označen

Příspěvky, pod kterými profil komentoval

Příspěvky, které se profilu líbily


Fotografie


Fotografie s označeným profilem

Fotografie nahrané uživatelem

Fotografie, na kterých je profil označen

Fotografie, které profil okomentoval

Videa, na kterých je profil označen

Fotografie, které se profilu líbily


OstatníSkupiny, ve kterých je profil členem.

Soukromé skupiny, ve kterých je profil členem.

Přátelé profilu.

Stránky, které se profilu líbí.


POSLEDNÍ ČLÁNKY 

Ruské středisko vědy a kultury, Praha

Ruské středisko vědy a kultury, Praha


 

Ve dnech 7. – 9. června 2018 se v Praze uskuteční Všeslovanské národopisné slavnosti „Slovanská Praha 2018“. Mezinárodní akci, na kterou se sjedou představitelé všech slovanských organizací, pořádá Všeslovanský výbor a Slovanský výbor České republiky. Harmonogram slavností do dnešního dne nebyl pořadateli zveřejněn, stejně tak ani přesné místo jejich konání. Evropskému rozhledu se přesto podařilo skrze různé dokumenty slovanských hnutí a rozhovory s účastníky sjezdu dohledat, o co na Slovanské Praze 2018 zhruba půjde.

Ve čtvrtek 7. června 2018 se budou konat pietní akty a výstavy.

První pietní akt začne ve tři hodiny odpoledne na Palackého náměstí položením květin k monumentu Františka Palackého. Od čtvrté hodiny proběhne na Slovanském ostrově položení květin k pamětní desce Ľudovíta Štúra a k pomníku Boženy Němcové. Na Slovanském ostrově se uvažovalo o vysazení Slovanské lípy, ale jak dopadlo projednávání tohoto bodu nám není známo. V hotelu Pyramida se uskuteční v půl šesté večer vzpomínkové shromáždění u příležitosti 20. výročí VII. Všeslovanského sjezdu. Od sedmé hodiny večerní začnou v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury (RSVK) výstavy. První z nich patří ikonopisci Bobanu Veljkoviči a jmenuje se Srbské ikony. Další by se měly týkat Historie matice české a „Čaroslovanského ornamentu“.

Hlavní část pátečního programu se uskuteční v budově RSVK v Praze. Se svými projevy by zde měl vystoupit Zdeněk Opatřil (předseda Všeslovanského výboru), Jan Minář (předseda Slovanského výboru v ČR), Oleg Anatoljevič Platonov (předseda Všeslovanského svazu), Sergej Nikolajevič Baburin (předseda Mezinárodní slovanské rady) a poté by měl vystoupit se svým projevem prezident České republiky Miloš Zeman, nebo primátorka Hlavního města Prahy.

Následně se bude konat několik diskusí delegátů a hostů, například s emeritním Metropolitou Kryštofem. Objeví se zástupci Celosvětového antifašistického výboru, zřejmě v zastoupení prezidenta Jacenka Ivana Semjonoviče, a předsednictva Evropského fóra míru. Poté se budou udělovat medaile Ľudovíta Štúra zasloužilým aktivistům slovanského hnutí. Na pořadí dne je také schválení dokumentu Manifest slovanským národům „Za slovanskou jednotu, přátelství a mír s jinými národy“.

Akce vyvrcholí koncertem, který se bude konat od 18 hodiny večerní ve Velkém sále RSVK. Zazní opery Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany, dále vystoupí celá řada souborů z České republiky, Ukrajiny (Džerelo) a Ruské federace (Novoselje a Irina Leonova).

Klíčová jednání slovanských organizací se uskuteční v RSVK v sobotu 9. června. Zde se setkají na slavnostním zasedání představitelé Všeslovanského výboru, Všeslovanského svazu  a Mezinárodní slovanské rady, poté zde bude jednat Mezinárodní slovanská rada, nejvyšší koordinační orgán slovanského hnutí. Mezinárodní slovanská rada byla ustanovena na 10. všeslovanském sjezdu v Kyjevě v roce 2010 a jako jediná má právo svolávat Všeslovanské sjezdy.

 
Rozhovor ve Slovanské vzájemnosti s pořadateli Slovanské Prahy 2018

V měsíčníku Slovanská vzájemnost, v dubnovém vydání, uskutečnili k příležitosti konání „Slovanské Prahy 2018“ rozhovor s představiteli pořádajících organizací, konkrétně s JUDr. Zdeňkem Opatřilem, předsedou Všeslovanského výboru, a Doc. RNDr. Janem Minářem, CSc., předsedou Slovanského výboru ČR a místopředsedou Mezinárodní slovanské rady.

V rozhovoru je opakovaně dáván západ do kontrastu se slovanskými národy a nese se v protizápadním duchu.

Jan Minář v rozhovoru uvádí, že v současné době dochází k falšování historie v cizím zájmu. Jako příklad uvádí německé snahy udělat se obětmi 2. světové války, nebo odsuzování husitství katolickou církevní hierarchií. Připomíná také „pamflet Podiven“ a teorie o neslovanském původu obyvatel slovanských zemí, kde kritizuje Evropskou unii kvůli dotování projektu o keltském původu západních Slovanů a kvůli propagaci multikulturalismu, a to navíc v době, kdy hrozí „islamizace Evropy“.

Z vyjádření Zdeňka Opatřila není Slovanská Praha organizovaná poprvé. Poprvé se slavnosti uskutečnily již v roce 2008 a k té příležitosti vznikla Českomoravská národopisná společnost. Smyslem bylo skrze kulturu probudit v lidech lásku k vlasti v době, kdy je zavalena „západní pseudouměleckou tvorbou plnou násilí, vražd, válek a mafiánství“.

Jan Minář potvrzuje, že cílem je vrátit malým národům jejich hrdost na vlastní historii, hodnoty národní a lidovou kulturu. Dále uvádí, že se západní státy snaží mezi sebou rozeštvat slovanské národy, tak jako se stalo v Jugoslávii, nyní na východě Ukrajiny, a upozorňuje, že v Polsku vznikají protiruské nálady. Protislovanské síly vyvolávají střety a lživé štvaní, zejména proti Rusku a tím ohrožují světový mír, dodává.

Zdeněk Opatřil na závěr rozhovoru nastiňuje, že v úvahách mají i vytvoření společenství slovanských států.

 
Odkazy:

Mezinárodní slovanský sněm 2018

Slovanský výbor České republiky – SLOVANSKÁ PRAHA 2018

Volba lidskosti