FACEBOOKOVÝ DETEKTIV


Facebookový detektiv dokáže najít různé informace o facebookových profilech. Jediné, co potřebujete, je znát ID profilu, o který se zajímáte.

1. Přihlašte se na Facebook

2. Jděte na zájmový profil

3. Zkopírujte url adresu profilu

4. Nechte si ji převést na ID, například tady.Pozn. Časem vytvoříme vlastní skript.

5. ID profilu vložte níže do polí a hledejte.


PříspěvkyPříspěvky, které profil napsal

Příspěvky, ve kterých je profil označen

Příspěvky, pod kterými profil komentoval

Příspěvky, které se profilu líbily


Fotografie


Fotografie s označeným profilem

Fotografie nahrané uživatelem

Fotografie, na kterých je profil označen

Fotografie, které profil okomentoval

Videa, na kterých je profil označen

Fotografie, které se profilu líbily


OstatníSkupiny, ve kterých je profil členem.

Soukromé skupiny, ve kterých je profil členem.

Přátelé profilu.

Stránky, které se profilu líbí.


POSLEDNÍ ČLÁNKY 

 

Ve středu 8. května 2019 ve 13:00 hodin proběhl na Olšanských hřbitovech v Praze u pomníku padlých vojáků Rudé armády pietní akt s kladením věnců a kytic. Tohoto důležitého kroku se ujalo Velvyslanectví Ukrajiny v České republice spolu s Československou obcí legionářskou za podpory Ministerstva obrany České republiky. Na Olšanských hřbitovech jsou pochováni vojáci 1. ukrajinského frontu, kteří položili své životy při osvobozování Československa před nacismem.

Za přítomnosti místopředsedy Poslanecké sněmovny České republiky Vojtěcha Pikala a místopředsedy Komise Poslanecké sněmovny pro zahraniční styky a informace Jana Lipavského, ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, primátora Prahy Zdeňka Hřiba, velvyslanců, vojenských atašé a diplomatů Slovenska, Kanady, USA, Francie, Nizozemska, Polska, Chorvatska uvedl velvyslanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis, že přesně v tento den před 74 lety byl v Berlíně podepsán akt kapitulace nacistického režimu, který zpečetil vítězství spojeneckých sil v této krvavé válce.

Pietní akt se uskutečnil na místě vojenského pohřebiště 1. ukrajinského frontu Rudé armády. Ukrajinci zde v boji padli za osvobození Československa.

„Jsou zde pohřbeni důstojníci, seržanti a vojáci, kteří položili své životy za svobodu evropských národů, za pokojné nebe nad hlavou budoucích generací,“ uvedl Jevhen Perebyjnis.

Válka zasáhla i jeho rodinu. Dědeček osvobozoval Československo jako voják 1. ukrajinského frontu, zatímco jiný blízký příbuzný zahynul v bojích v obci Tištín na Moravě.

Celkem bojovalo v řadách Rudé armády přes 6 milionů Ukrajinců. Kromě toho 120 tisíc Ukrajinců začátek války zastihl v uniformách ozbrojených sil Polska, 80 tisíc Ukrajinců bojovalo v ozbrojených silách USA, 45 tisíc v ozbrojených silách Velké Británie, 6 tisíc v ozbrojených silách Francie, dalších 150 tisíc Ukrajinců vstoupilo do řad povstalců.

Přestože tehdy neexistoval nezávislý ukrajinský stát, je Jevhen Perebyjnis přesvědčen, že můžeme oprávněně pokládat Ukrajinu za člena antihitlerovské koalice, protože podíl Ukrajinců na společném vítězství byl opravdu podstatný.

V průběhu druhé světové války zahynulo přes šest milionů Ukrajinců. Připočítáme-li oběti stalinských represí a hladomoru, totalitní režimy vzaly život přes 15-ti milionům Ukrajincům.

„Vojáci, kteří ve válce položili své životy, doufali, že jejich potomci již nebudou muset bojovat. Avšak i dnes vnuci a pravnuci Ukrajinců, jejichž kosti spočívají v této zemi, musejí bránit svou vlast a svobodu před vnějším agresorem a na Ukrajině vyrůstají nová vojenská pohřebiště,“ pokračoval velvyslanec Ukrajiny.

„Chtěl bych vás ujistit, že nehledě na těžké zkoušky, kterými prošel a stále prochází ukrajinský národ, nenajde se dnes ve světě nikdo jiný, kdo by si tak vroucně přál mír. Děkujeme každému, kdo nás v tom podporuje, děkujeme zástupcům všech národů, spojenců po obou stranách Atlantiku za naše společné vítězství nad nacismem a za to, že jste dnes tady s námi. Velice si toho vážíme,“ zakončil svůj projev a poděkoval zde přítomným veteránům za jejich hrdinský čin, popřál jim pevné zdraví a dlouhá léta života.

Poté se držela minuta ticha.

Volba lidskosti