- Evropský rozhled - http://www.evropsky-rozhled.eu -

Volební setrvačnost jako emoční nezralost

V minulých parlamentních volbách lidé masivně volili proti svým zájmům. Zjeména prvovoliči a mladí lidé, chystající se založit rodiny. Odhlasovali si masochisticky školné a snížení příspěvků na děti.

Proč?

Protože politika je více věcí vášně, než rozumu.

Příslušnost ke stranám se podobá spíše fanouškovství Sparty či Slávie, než nějakému racionálnímu zvážení programových pro a proti. Že tomu tak je, můžeme vidět na postojích lidí, kteří prožili mládí v 50. letech. Velká část z nich je stále věrná komunistické straně, navzdory všemu, co s ní prožili. Ztotožnili se s ní ve chvíli, kdy se utvářely jejich životní postoje a budou se jí držet až do smrti.

Stejně tak nám v posledních dvaceti letech vyrostla generace, která se ztotožnila s pravicovou ideologií. Tito lidé budou rovněž vždycky volit pravicové strany, i kdyby se tisíckrát ukázaly prohnilé, i kdyby přivedly celou zemi do bídy.

Věrnost politickým přesvědčením je pokládána za ctnost, která dává jedinci pocit integrity. Je iracionální a beze vztahu k reálným zájmům člověka. Nějaký psycholog by to možná dovedl zajímavě objasnit.

.