FACEBOOKOVÝ DETEKTIV


Facebookový detektiv dokáže najít různé informace o facebookových profilech. Jediné, co potřebujete, je znát ID profilu, o který se zajímáte.

1. Přihlašte se na Facebook

2. Jděte na zájmový profil

3. Zkopírujte url adresu profilu

4. Nechte si ji převést na ID, například tady.Pozn. Časem vytvoříme vlastní skript.

5. ID profilu vložte níže do polí a hledejte.


PříspěvkyPříspěvky, které profil napsal

Příspěvky, ve kterých je profil označen

Příspěvky, pod kterými profil komentoval

Příspěvky, které se profilu líbily


Fotografie


Fotografie s označeným profilem

Fotografie nahrané uživatelem

Fotografie, na kterých je profil označen

Fotografie, které profil okomentoval

Videa, na kterých je profil označen

Fotografie, které se profilu líbily


OstatníSkupiny, ve kterých je profil členem.

Soukromé skupiny, ve kterých je profil členem.

Přátelé profilu.

Stránky, které se profilu líbí.


POSLEDNÍ ČLÁNKYVolby 2017
Právě skončené volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR poodhalily drobnou chybu ve volebním systému, která může umožnit některým lidem volit ve výjimečných situacích až dvakrát.

Celý princip spočívá v tom, že si v řádném termínu zažádáte o voličský průkaz, vyčkáte na uzavření seznamů voličů (cca 2 dny před konáním voleb) a následně mezi uzavřením seznamů oprávněných voličů a začátkem voleb si změníte adresu trvalého pobytu do jiného okrsku.

Dle pokynů občan, který má trvalou adresu v okrsku, kde není zapsán, neboť se přistěhoval až po uzavření seznamů oprávněných voličů, se zapíše na konec voličského seznamu k domu s novým trvalým pobytem a je mu umožněno volit.

Pokyny pro okrskové volební komise již ale nijak neřeší, zda občan má či nemá vydaný voličský průkaz, členové komise tak nemají možnost mu tento voličský průkaz odebrat, nepřizná-li se k němu. Taková osoba pak může odvolit v okrsku, kde má trvalý pobyt, ale také v okrsku, kde předloží voličský průkaz.

Úřady si tuto chybu volebního systému uvědomují. Pokud se těsně před volbami občan s vydaným voličským průkazem přestěhuje do jiného okrsku, snaží si tuto informaci vzájemně předat. Obecně ale platí, že pokud možnost podvodu při volbách je minimální, úřady nepřijímají žádná další opatření, neboť se má za to, že konečný výsledek voleb podvodem ovlivněn nebude.

Volba lidskosti