POSLEDNÍ ČLÁNKYPosouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava

Karel Matějka

IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4

Zájmové území zabírá oddělení 44 a 45 v lesním hospodářském celku Modrava v centru Národního parku Šumava (Obr. 1). Celková plocha území 286 ha. Většina území (až na nejsevernější výběžek) byla do roku 2010 zařazena do území speciálního managementu (bezzásahové území, kde ke všem i drobným zásahům bylo potřeba projednat a schválit speciální výjimku).

http://www.infodatasys.cz/sumava/ptp2011.pdf

 

Šumavská výzva

Ministr Tomáš Chalupa jmenoval ředitelem NP Šumava bez výběrového řízení Jana Stráského, dlouholetého kritika moderní ochrany přírody v národním parku, který proslul výrokem „Příroda je nepřítel, a proto se musí proti ní bojovat. Kdyby nebylo mých předků, kteří bojovali proti různým živočichům, tak bych tady nebyl.“

http://sumavskavyzva.cz/ (pozn. redakce: pokud se vám stránky nenačtou, použijte TOR nebo čtěte výzvu na Evropském rozhledu)

 

Koniáš Šumavy – Ing. Václav Krištůfek, CSc.

Má stánek na Modravě. Nad sebou transparent s nápisem „Šumavu nedáme, raději Národní park zbouráme”. Je v lesnickém oděvu. Lesáci jej přivážejí autem k hloučku diskutujících občanů s policií ČR, lesáky a dalšími o situaci kůrovcové kalamity na Šumavě v oblasti na Ztraceném rohu. Je čtvrtek 28. července 2011 kolem desáté hodiny. Zapojuje se do diskuse. Oponujeme mu. Opakuje automaticky to, co již před chvílí řekl. Diskuse je ve slepé uličce.

http://www.facebook.com/verime.vedcum.ne.kmotrum?ref=ts#!/note.php?note_id=186930274704336

 

Lesy ČR chtějí zrušit národní parky

Červenec 21, 2010 | Leo Kladívko

Státní podnik Lesy České republiky oficiálně navrhuje, aby vláda úplně zrušila samostatné národní parky, odebrala jejich řízení ministerstvu životního prostředí a převedla je „pod Lesy ČR jako samostatně účetně sledované jednotky“. Na plán minulý týden upozornily Lidové noviny. Jak uvedla ekologická organizace Hnutí DUHA, příslušný dokument má rovněž k dispozici.

http://reporti.net/ecology/lesy-cr-chteji-zrusit-narodni-parky

 

KKK na Šumavě

Petr Doubrava, 29.7.2011

Kolem Ptačího potoka v Národním parku Šumava se dějí podivné věci. Skupinka přesvědčených nenásilných ochranářů (nazývejme tak aktivisty z Hnutí Duha a jejich sympatizanty) vlastními těly brání stromy napadené škůdcem, aby zachránili les; ovšem nikoli proti kůrovci, ale proti novému škůdci, za kterého považují dále definované kácející ochranáře. Přesila dřevorubců se na pokyn správy národního parku (dále společně též jen „kácející ochranáři“) chystá stromy podřezat, rozřezat a kdoví co ještě; prý také, aby zachránili les. Když nenásilní ochranáři neuhnou, mohli by se stát obětí násilí. Soud v Klatovech vydal předběžné opatření, podle kterého nenásilní ochranáři nesmí do lesa. Ale oni se nebojí a chodí tam. Navíc podali trestní oznámení na kácející ochranáře. Ovšem policie odpoutává nenásilné od stromů, aby je následně spoutala a odvedla (či odnesla) z lesa ven. U Huberta! Zmatek. Kůrovec, kácení, kolečka navíc – pěkná kulajda. KKK.

http://www.blisty.cz/art/59551.html

 

EU, ještě nám říkej, kdy chodit na záchod. Politici běsní kvůli Šumavě

29.7.2011 16:00 – Evropská komise požádala české ministerstvo zahraničí, aby jí vysvětlilo dění v Národním parku Šumava. Vměšování Evropské unie do záležitostí České republiky se ale nelíbí mnoha poslancům a senátorům napříč politickým spektrem, především ale v ODS.

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/204051.aspx

 

Dřevorubci dostanou koláče, aktivisté možná pár facek

Situace Na Ztraceném nedaleko šumavské Modravy, kde ekologičtí aktivisté již dva týdny brání kácení kůrovcem napadených stromů, stále graduje. I ve čtvrtek pro nim musela zasahovat policie a roste i odpor místních lidí. Stále častěji se objevují hlasy volající po zrušení Hnutí DUHA a na pátek ráno je připraven happening, při němž chtějí obyvatelé Šumavy podpořit vedení Národního parku Šumava. Dají se tak očekávat střety nejen aktivistů s policií a dřevorubci, ale i s obyvateli Šumavy, kteří jsou proti jejich přítomnosti a dávají to stále více najevo.

http://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/lide-maji-aktivistu-plne-zuby-20110728.html

 

Dopis starostů

Šumava, červenec 2011.

V roce 1991 byl usnesením vlády České republiky č. 163 vyhlášen na Šumavě národní park. Byl vyhlášen na území, které v minulosti prodělalo jeden z nejtragičtějších lidských exodů v novodobé historii, aby v jiné formě negativního dopadu na život šumavského člověka pokračoval dále. Vysídlení českého obyvatelstva v roce 1938, vyhlášení Sudet, poválečný odsun německého obyvatelstva, likvidace a vymazání z mapy Šumavy desítek vesnic, likvidace škol, kostelů, hřbitovů, likvidace kultury – dílo člověka, které bylo dovršeno nejhrůznější stavbou – železnou oponou.

http://data.idnes.cz/soubory/budejovice-zpravy/A110729_JAV_SUMAVA-DOPIS.PDF

 

Svaz šumavských obcí navrhuje zrušení národního parku

I dnes vyrazili aktivisté na Šumavu, aby bránili kácení v oblasti Na Ztraceném. Kromě tlaku policistů a správců národního parku se museli připravit i na pochod zhruba 150 místních obyvatel, kterým se odpor ekologů nelíbí. V boji s kůrovcem obyvatelé tamních vesnic podporují současné vedení šumavského parku a jeho plány zlikvidovat co nejvíc napadených smrků co nejdřív, protože brouk z nich vyletí
už za pár dnů.

http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/svaz-sumavskych-obci-navrhuje-zruseni-narodniho-parku–927929

Volba lidskosti