POSLEDNÍ ČLÁNKY
 
Vojenské zpravodajství zveřejnilo výroční zprávu za rok 2015, ve které veřejnosti předkládá neutajované poznatky ze své zákonné působnosti při plnění úkolů uložených vládou a prezidentem České republiky. Zpráva se zaměřuje na hrozby plynoucí ze syrského konfliktu, z vojenských operací Ruské federace, z činností teroristických, extremistických a paramilitantních skupin a v neposlední řadě se věnuje kybernetickým hrozbám, jež jsou na vzestupu.

Syrský konflikt bude i v budoucnu ohrožovat zájmy České republiky v podobě migrace syrských uprchlíků a pronikáním islamistů vyznávajících ideje Da’esh s bojovými zkušenostmi do Evropy.

 
Ruská federace (RF)

V důsledku pádu cen ropy na světových trzích společně s dopadem sankcí mezinárodního společenství byla ruská vláda donucena provést úpravy rozpočtu na rok 2015. Obranné výdaje byly sníženy o 4,8 % a vojenský rozpočet poklesl o 3,8 %. Finanční prostředky na nákupy a modernizaci vojenské techniky zůstaly v původní deklarované výši 637,5 mld korun.

Intenzita operační a bojové přípravy ozbrojených sil RF je stále na vysoké úrovni. Výcvikové aktivity vyvrcholily strategickým cvičením „Střed 2015“.

RF nadále zdokonalovala vojenskou infrastrukturu na území Autonomní republiky Krym. RF si s významnou podporou ozbrojených sil samozvaných republik Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky vybudovala příznivé podmínky pro dlouhodobé ovlivňování vývoje na Ukrajině.

Zároveň však RF nemá zájem na přímé konfrontace s jinými vojensko-politickými bloky, pokud nebudou ohroženy její životní zájmy.

Konflikt na Ukrajině nelze řešit silově, předurčuje jí do zemí s tzv. zamrzlým konfliktem. Jakýkoliv pokus o čistě vojenské řešení spolu s rizikem kolapsu státu by vedly k nárůstu hrozeb pro ČR.

 
Terorismus

Pro Českou republiku jsou nejvýznamnějšími hrozbami teroristické organizace s ideologií militantního islamismu. Ty největší vidí Vojenské zpravodajství u organizací Da’esh a u al-Káidy s odnožemi AQAP a AQIM. Velké riziko představuje i expert na výbušniny Ibrahim al -Asirí, který vyrobil několik sofistikovaných výbušných zařízení použitých AQAP při pokusech o provedení útoku na civilní leteckou dopravu.

Ačkoliv je Česká republika členem koalice pro boj s hnutím Da’esh, Vojenské zpravodajství nemá žádné indicie o hrozbě teroristického útoku na území České republiky.

 
Extremismus

U Armády České republiky (AČR) přetrvává trend inklinace k pravicovému extremismu na úrovni jedinců bez spolčování. Tito jedinci používali skrytou nacistickou symboliku, rasistickou rétoriku na sociálních sítích a měli sklony k násilí. V ojedinělých případech toto násilí bylo veřejné a vyšetřovala ho Policie ČR.

Vojenské zpravodajství se zaměřuje na identifikaci extremisticky zaměřených osob v rámci přijímacího řízení do AČR.

Z levicově extremistických skupin byla zaznamenána aktivita Sítě revolučních buněk, která chtěla zaútočit na vojenský železniční transport.

V souvislosti s migrační krizí vzniklo uskupení s prvky paramilitantní činností. Zapojení vojáků v činné službě bylo marginální.

 
Kybernetické hrozby

Vláda ČR uložila Vojenskému zpravodajství vybudovat Národní centrum kybernetických sil. Ke kybernetické špionáži útočníci používají metodu phishing, spear phishing (phishing zaměřený na osoby, o nichž již něco víme), v kurzu je nejnovější malware a jiné neznámé zranitelnosti.

 
Odkaz:

Výroční zpráva o činnosti Vojenského zpravodajství – 2015

Volba lidskosti