POSLEDNÍ ČLÁNKYMise
Umožnit občanům ČR lépe se orientovat v rozpočtech obcí, regionů, státu a dalších veřejných institucí, díky čemuž k nim budou přistupovat „aktivně“ tj. průběžně sledovat související rozhodnutí svých zástupců a ovlivňovat je, což přispěje ke snížení korupce, vyšší efektivitě veřejné správy, zvýšení konkurenceschopnosti země a zvýšení spokojenosti občanů.

Cíl
Cílem projektu je vybudovat:
•  webovou službu pro centrální prezentaci veřejných rozpočtů, tj. rozpočtů obcí, regionů, státu a organizací financovaných z veřejných rozpočtů, ve formě srozumitelné a atraktivní pro velkou část veřejnosti, spojenou s bází znalostí potřebných pro správnou interpretaci rozpočtů a platformou pro komunikaci členů komunity a
aktivní komunitu občanů, osvícených radních a zastupitelů, ekonomů se zaměřením na veřejné finance, novinářů, právníků, vysokých škol, dobrovolníků, dodavatelů v oblasti marketingu, IT, souvisejících občanských aktivit v ČR i zahraničí a dalších, která bude informace aktualizovat, rozšiřovat a využívat.

Jak nám můžete pomoci
1. Sledujte nás
2. Dejte o nás vědět přátelům a známým
3. Připojte se k nám
Ekonomové – Využijte své zkušenosti a budujte s námi srozumitelnou kuchařku „Jak číst veřejné rozpočty“, navrhujte a analyzujte zajímavé ukazatele.
Novináři – Získejte zajímavý zdroj pozitivních i negativních příběhů.
Zastupitelé a aktivisté – Ověřte či poskytněte a okomentujte rozpočty a závěrečné účty svých obcí pro své voliče.
Učitelé a studenti ekonomického a IT zaměření – Poskytneme Vám témata a prostor pro smysluplné seminární či jiné práce.
IT specialisté – Zajímá Vás oblast analýzy dat (BI)? Pojďte si vyzkoušet nové věci bez omezení komerčních projektů.
Kdokoliv – Hledejte s námi cestu, jak se stát aktivními občany a přestat být pasivními „ovcemi“.

Financujte nás
• Firmy – Pomůžeme Vám najít cestu, jak podporu projektu začlenit do Vašich aktivit společenské odpovědnosti firem (CSR).
• Podnikatelé – Chcete žít v ČR? Investujte do dlouhodobé kultivace společenského prostředí. Rádi Vám poskytneme podklady pro daňové asignace.
• Kdokoliv – Halíře dělají talíře. Pošlete nám částku ve výši jednoho Vašeho oběda.

Kontakt

Webové stránky: http://www.rozpocetverejne.cz/

Rozpočet Veřejně o.s.
Revoluční 208
273 01 Kamenné Žehrovice
Česká republika

IČ: 22887695
Bankovní spojení: č.ú: 6449849001/5500 ,
IBAN: CZ1955000000006449849001 ,
Raiffeisen BANK
DUNS: 367058267
Registrace na MV ČR

_________________________________________________

Naléhavá výzva redakce ER: Toto téma je opravdu prvořadé, je naprosto klíčové, jak ostatně symbolizuje i logo projektu. Z facebooku máme zkušenost, že málokdo se s někým plně shodne, málokdy vznikne jasná společná síla. Víme, že jeden má rád tečky, druhý zase proužky. Pokusme se to alespoň pro jednou změnit a překonejme nesvornost. Vzpomeňme na tři pruty Svatoplukovy a zatáhněme společně za jeden provaz. Spojme se my všichni, kterým netečou z veřejných rozpočtů do soukromých kapes tisíce, miliony ba dokonce i miliardy korun.

Svět politiky vychází z falše a lží, potřebuje občana, který nechápe veřejné finance, který nevnímá, že daně jsou jeho peníze a že stát není dráb, který mu to či ono přikazuje, ale je jeho servisní družstvo, které mu bude – v ideálním případě – maximálně efektivně sloužit. Stát jako služba není špatná věc, špatné je, že stát občanům peníze vezme a politické strany se nesnaží o jejich maximální efektivitu, ale snaží pouze o jediné: aby tyto peníze přihrály do kapes svých přátel, kmotrů, zkrátka své rodiny, italsky mafie. Vnímejme, že toto téma je výjimečně důležité, najděme sílu tuto vizi prosadit. A dnes je to díky Internetu velmi snadno možné. Diskutujme o tom na facebooku, ale i třeba i v hospodě a nebo po nedělním obědě. Tím, že zamezíme plýtvání, budeme moci snížit daně, nebo, mj., budeme moci ponechat zdravotnictví i školství dostupné pro širokou veřejnost. Pomůžeme sami sobě.  Sdílejme! – Občané sobě! :-)

O tom, jak se stát (respektive dnes Ministerstvo financí ČR) snaží před občany skrývat cestu jejich peněz (daní), jsme detailně psali v textu Integrovaný informační systém Státní pokladna (IISSP).

Volba lidskosti