POSLEDNÍ ČLÁNKYJak vyplynulo z tiskové konference Policie ČR ze dne 10. srpna 2011, policejnímu zásahu na Šumavě šéfuje stejná osoba jako spornému policejnímu zásahu na CzechTeku 2005 – plzeňský krajský ředitel Jaromír Kníže.

Jaromír Kníže se stal novým krajským policejním ředitelem 1. listopadu 2010 a v roce 2005 vedl sporný zásah proti účastníkům CzechTeku na Tachovsku. Během tohoto zásahu bylo zraněno na 200 lidí a podle kritiků již tehdy podlehl politickému tlaku.

Jaromír Kníže se tehdy oháněl tvrzením, že technaři pozemek obsadili ilegálně, což se později prokázalo jako nepravdivé tvrzení. Technaři měli pozemek pronajatý a technoparty byla legální.

Poslední tři týdny J. Kníže nechává na Šumavě volnou ruku veliteli zásahu proti vědcům, odborníkům a ochráncům přírody z řad široké veřejnosti. Opět se ozývají hlasy, že policie chrání zájmy soukromých podnikatelů napojených na ODS a opět je zásah nepřiměřený a chování některých policistů dokonce porušuje Listinu základních práv a svobod.

Policie ČR na Šumavě proti vědcům a ekologům zasahuje pod záminkou, že se nacházejí v místě těžby dříví, ve kterém nepovolané osoby nemají co pohledávat. Přitom nepanuje jednotný názor na to, zda má správa NPŠ uděleny patřičné výjimky ze zákona. V NPŠ je těžba dříví z mnoha důvodů zakázaná. Ekologové se proto snaží zabránit porušování zákona ze strany vedení NP Šumava, ale také, a to v prvé řadě,  nevratnému zničení cenného biotopu. Jejich tvrzení potvrzují právníci a Český helsinský výbor, viz článek Stanovisko ČHV k policejním zásahům v Národním parku Šumava. Při každé žádosti o prošetření legálnosti těžby policisté odpovídají, že není jejich povinností legálnost těžby prověřovat a zasáhnou jen v případě, že těžba bude označena za nelegální v předběžném opatření soudu.

Evropský rozhled potvrzuje, že na dnešní tiskové konferenci (viz záznam ČT ze dne 10. srpna 2011) Jaromír Kníže nepodával médiím pravdivé informace, protože na místě zásahu byli přítomni i naši redaktoři a  jeho slova jsou v rozporu s pozorovanou realitou.

Zvukové záznamy ve zhoršené kvalitě, děkujeme neznámému autorovi za jejich zaslání:

Antikonfliktní tým vysvětluje, co by se muselo stát, aby PČR zasahovala proti těžařům.

Maminka vypovídá, jak policie zadržela její nezletilou dceru a jak policisté zbili jejího manžela.

Zadržení otce poté, co se domáhal jet na policejní stanici se svou nezletilou dcerou (velmi špatná kvalita).

Volba lidskosti