POSLEDNÍ ČLÁNKYArchiv: 28 . Říjen 2015, Středa

Limity těžby rozkládají levici

Jan Keller trefně upozorňuje, že kapitalismus prochází svou největší krizí přinejmenším od třicátých let 20. století, ale levice je roztříštěnější, a tedy bezmocnější než kdykoliv dřív. Módní vlna ekologie jen ještě více zviditelnila stupeň rozkladu levice. Obavy horníků o pracovní místa budou zastíněny obavami biologů a historiků architektury o krajinu nad ložisky uhlí. Zbývá jen ozřejmit, proč Jan Keller podepsal provolání nové levice proti prolamování limitů těžby hnědého uhlí, proč se na rozkládání levice tak aktivně podílí.

1
Volba lidskosti