POSLEDNÍ ČLÁNKYArchiv: 13 . Leden 2016, Středa

Na chudý lid přísnost

„Sleva na nájemném může nízkopříjmové seniory a invalidy poškodit,‟ píše čtenář, jehož totožnost je redakci známa. Narazil na to, že majitelé nájemních bytů mohou svým nájemníkům nahrazovat některé škody snížením nájemného, jenže nájemníci s nízkým příjmem, kteří pobírají příspěvek na bydlení, se žádné náhrady nedočkají, na jejich sníženém nájemném pouze ušetří stát. Lidé jsou tak tříděni podle výše příjmu, a pouze těm, kteří vydělávají dostatečně vysoké částky, je přiznáno právo být odškodněn za utrpěnou újmu.

1
Volba lidskosti