POSLEDNÍ ČLÁNKYArchiv: 28 . Září 2019, Sobota

Před 68 lety Mašínové zabili strážmistra Honzátka

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

1
Volba lidskosti