POSLEDNÍ ČLÁNKYArchiv: 11 . Duben 2020, Sobota

Obchodní styky agentů GRU „Boshirova a Petrova“ v České republice

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

1
Volba lidskosti