POSLEDNÍ ČLÁNKYArchiv: 26 . Květen 2021, Středa

Rekrutace špionů v České republice na tisíce a jeden způsob (část III.)

Student, který jinak patří mezi premianty, je náhle ve škole zavalen tolika úkoly, že je nelze ani při nejlepší snaze všechny zvládnout, minimálně ne na dobrou známku. Strach z nesplnění svých povinností ho donutí uchýlit se k podvodnému jednání a jednu seminární práci si nechá zhotovit u firmy, která za peníze tajně zpracovává závěrečné práce. Po studiu získá pozici analytika na ministerstvu obrany s přístupem k tajným informacím a posléze je zahraniční zpravodajskou službou vytipován jako potenciální agent ke spolupráci, neboť se skrze svou chybu v mládí stal snadno vydíratelným.

1
Volba lidskosti