POSLEDNÍ ČLÁNKYArchiv: 29 . Září 2021, Středa

Ústavní soud nedostatečně brání práva poškozených. Útok na Afričana v tramvaji byl trestný čin

Dne 24. 8. 2021 Ústavní soud usnesením odmítl stížnost stěžovatele vystupujícího pod jménem Milan Bílý, který se domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10. Ačkoli se soudy shodují, že se jednalo o trestný čin, naprosto selhaly při jeho postihu. Soudy měly vyřešit otázku, zda uvěří recidivujícím pachatelům rasově motivovaných závažných trestných činů nebo bezúhonnému poškozenému tmavé barvy pleti. Bohužel z důvodů, které argumentačně neobstojí, soudy favorizují příznivce krajní pravice, a to i přesto, že jeden z nich byl v mezidobí odsouzen za další závažné napadení.

1
Volba lidskosti