POSLEDNÍ ČLÁNKYPersonální agentura pohledávek

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

<!--:cs-->Reportovat o xenofobních demonstracích je v Česku o hubu<!--:-->

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

<!--:cs-->Petice: Vědci proti strachu a lhostejnosti<!--:-->

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

<!--:cs-->Jak udělat o státnicích z premianta MaGoRa.<!--:-->

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

<!--:cs-->Kádrování osob na způsob Levé perspektivy<!--:-->

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

<!--:cs-->Upusťte od zveřejňování nepravd a spekulaci! <!--:-->

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

<!--:cs-->Rady na zničení kamerového systému – používejte na vlastní nebezpečí<!--:-->

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

<!--:cs-->Člověk v tísni určuje serióznost médií<!--:-->

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

<!--:cs-->Hnědé nebezpečí na Ukrajině<!--:-->

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

<!--:cs-->Člověk v tísni se bojí objektivity<!--:-->

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

V souladu s platným právním řádem České republiky tímto podávám trestní oznámení na příslušné odpovědné pracovníky České televize pro systematické, dlouhodobé a prokazatelně záměrné porušování Zákona o České televizi, konkrétně §2 odstavec 2 písmeno a, jenž zní:

Volba lidskosti