POSLEDNÍ ČLÁNKY<!--:cs-->Zabraňme výprodeji demokracie. Podpořme petici proti obchodní dohodě TTIP<!--:-->

Nemůžeme mlčet k tomu, že ministr financí Babiš potvrdil hlavnímu vyjednavači dohody TTIP Bercerovi maximální podporu ze strany České republiky. Pokud Babiš tvrdí, že dohoda usnadní přístup malým a středním firmám z České republiky na americký trh, že prioritou ČR je odstraňování netarifních bariér, nahrazení zastaralé bilaterální investiční dohody s USA a zajištění klíčových zeměpisných označení pro české výrobky na americkém trhu, potom nám předkládá jen jednu stranu téže mince. Tu druhou nám zamlčel. Zřejmě proto, že se nám vůbec nebude líbit. To je pro občany velmi nebezpečné

<!--:cs-->​Zpráva občanských iniciativ o průběhu státního svátku v Praze a o cenzurních metodách veřejnoprávní ČT<!--:-->

V neděli 28. září od 12ti hodin, začalo na Václavském náměstí ohlášené shromáždění „Ne sankcím, ano míru“, kde řečníci referovali o nesmyslných sankcích proti Rusku. Mezi debatéry vystoupili například: Petr Šimůnek (KSČM), Jan Veleba (předseda Strany práv občanů), Jaroslav Foldyna (ČSSD), Jan Kavan (bývalý předseda Valného shromáždění OSN), občanský aktivista Jan Koral, který přečetl text Daniela Solise, Karel Růžička, a v telefonických vstupech občané vyslechli příspěvek režiséra Zdeňka Trošky a vojenského analytika Martina Kollera. V téže době na Staroměstském náměstí, naproti stánku Pražský Majdan ozdobenému ukrajinskou vlajkou a s vystavenými petičními archy odsuzujícími umírněný politický postoj prezidenta a premiéra ČR vůči konfliktu na Ukrajině vyrostla řada petičních stolků spojených transparentem s nápisem POSTAVME VOZOVOU HRADBU PROTI FAŠISMU A NACISMU.

<!--:cs-->Hnutí za Přímou Demokracii vyzývá k podpoře petice Evropané proti válce<!--:-->

Plzeň, 14. září 2014 – Hnutí za Přímou Demokracii se připojilo k celoevropské petici Evropané proti válce a vyzývá všechny mírumilovné občany, aby podpořili její požadavky. Dají tím najevo vrcholným politikům Evropské unie, že se nehodlají podílet na rozdmýchávání válečné hysterie.

Svět se ještě nezměnil. Světové mocnosti stále usilují o posilování vlivu v různých částech světa a neštítí se k tomu používat rozdmýchávání válečných konfliktů. Na Ukrajině tomu není jinak. USA a Rusko tam soupeří o svůj vliv a je velice alarmující, že se do toho Evropská unie nechala zatáhnout. Evropští občané se tomu musí rázně postavit, jinak hrozí nebezpečí velkého konfliktu.

<!--:cs-->Slovo mír není v dnešním mediálním slovníku<!--:-->

Slovo mír není v dnešním mediálním slovníku a tak křičíme, že nechceme válku, vraždění  a zabíjení. Sledováním a analyzováním mezinárodní situace, kdy media  vyvolávají nenávist a podprahově militarizují společnost, akceptují vraždy, pobití nepohodlných prezentují jako prodej housky, máme oprávněné obavy o budoucnost.

Připomínáme našim zastupitelům bianko šek vystavený  pro přelety a pohyby cizích vojsk přes území České republiky.

<!--:cs-->Občanská platforma za Referendum – místo za účelem prosazení společné věci<!--:-->

Plzeň, 8. ledna 2014 – Hnutí za Přímou Demokracii spustilo v úterý nové webové stránky pod názvem Občanská platforma za Referendum. Tyto stránky, by měly být základnou pro pokrokově smýšlející občany, občanská hnutí, iniciativy a odborové organizace, podporující a požadující zavedení závazného celostátního referenda, které bude fungovat jako občanská protiváha k rozhodnutím zastupitelů v Parlamentu ČR. „Je už nanejvýš potřebné, aby byl schválen zákon o referendu. Politici to občanům dluží od vzniku polistopadové Ústavy ČR. Současná vládní koalice může být nadějí, že k tomu konečně dojde.“

<!--:cs-->Dokumenty: ANeO podali návrh na zneplatnění voleb<!--:-->

Dne 17.9.2013 potvrdil Krajský úřad Jihomoravského kraje převzetí kandidátní listiny Aktivu nezávislých občanů v Jihomoravském kraji dle ust. § 31 odst. 3 zák.č. 247/1995 Sb. (důkaz č. 1 Potvrzení převzetí kandidátní listiny)

Neboť zákon č. 247/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů neupravuje volby při rozpuštění sněmovny (předčasné volby), potom je opěrným ustanovením čl. 17 odst. 2 Ústavy ČR, kde je lhůta voleb oproti standardním 30-ti dnům rozšířena na 60 dnů.

<!--:cs-->K rezoluci VS OSN odsuzující blokádu Kuby ze strany Spojených států amerických<!--:-->

V úterý dne 29. října 2013 proběhlo již po dvaadvacáté ve Valném shromáždění OSN hlasování o rezoluci „Potřeba ukončit ekonomickou, obchodní a finanční blokádu uvalenou Spojenými státy americkými na Kubu“. Pro rezoluci a tedy pro zrušení americké blokády Kuby, která této malé ostrovní zemi způsobila za více než padesát let svého trvání škody v odhadované výši 1 bilionu 327 miliard 157 milionu dolarů, hlasovalo 188 členských zemí OSN ze 193. Dva státy – USA a Izrael hlasovaly proti rezoluci a tři – Mikronésie, Palau a Marshallovy ostrovy se hlasování zdržely.

<!--:cs-->Prohlášení kandidáta KSČM Milana Krajči  k na něj podanému trestnímu oznámení<!--:-->

Z médií jsem byl informován o trestním oznámení, které na mě za slova pronesená v mém předvolebním klipu (Volební spot KSČM 2013) podal člen jakéhosi Antikomunistického hnutí. Za svými slovy si stojím. Domnívám se, že konstatování, že „jako komunisté hájíme zájmy většiny proti hrstce bohatých a mocných,“ je naprosto oprávněné. Komunisté hájí nepochybně objektivní zájmy většiny společnosti. Za bohatými a mocnými naopak zcela jistě stojí jiné politické síly, které, jak ukazuje např. uvedené trestní oznámení, se obávají výsledků blížících se voleb.

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

<!--:cs-->Referendum je volebním tahákem. Občané by se měli mít na pozoru.<!--:-->

Plzeň, 4. října 2013 – Hnutí za Přímou Demokracii vydalo prohlášení, ve kterém kriticky poukazuje na předvolební prohlášení politiků k otázkám zavedení referenda a jeho parametrů. Jejich návrhy jsou v mnoha případech v rozporu s právy občanů. Hnutí doporučuje občanům být obezřetnými. „Předpokladem úspěchu každé strany, hnutí nebo politika ve volbách je předkládat takové návrhy, které budou prospěšné občanům. V případě návrhů, týkajících se principů správy země a jejich nástrojů, je povinností každého politika vycházet ze základní demokratické zásady, tj. svrchovaným nositelem moci je lid, tedy všichni občané.

<!--:cs-->Pojďme k volbám. Klíčem k budoucnosti je přímá demokracie.<!--:-->

Plzeň, 12. září 2013 – Hnutí za Přímou Demokracii vydalo prohlášení k předčasným volbám. Vyzývá v něm občany k co největší účasti a k aktivnímu přístupu v řešení současné krize. Hnutí je toho názoru, že je třeba volit strany, které chtějí prosadit systémové změny směrem k přímé demokracii. Předčasné volby mohou být nadějí na velké změny. Záleží však na lidech, jak k nim přistoupí. Jak je již patrné, parlamentní strany nepředkládají žádné nové vize, které by měly ambice nějakých významných změn. Je to důsledek vyprázdněnosti současného systému.

<!--:cs-->Jásáme, bude se zabíjet!<!--:-->

Z tepla domovů budeme opět sledovat, jako již po několikáté, jak jsou úspěšnými zásahy zabíjeni vojáci a neúspěšnými zásahy civilisté v Sýrii. Opakující se nutnost vyzkoušet nové vojenské technologie na živých cílech v ostrém nenasimulovaném prostředí, to je další možný důvod agrese proti suverénnímu státu Sýrii. Existující problém likvidace vojenského materiálu, u kterého se blíží konec doby jeho možnosti použití, například munice, je neméně závažným důvodem při hledání správného bojiště k jeho včasné spotřebě. Je nutné vidět neustále vzrůstající byznys ve výrobě vojenského materiálu, výrobě munice. Protipólem je jeho likvidace. To je drahá záležitost a vojenské subjekty usilovně zbrojící si ji musí navíc zaplatit.

<!--:cs-->Výzva poslancům před hlasováním o důvěře Rusnokově vládě<!--:-->

Plzeň, 4. srpna 2013 – Hnutí za Přímou Demokracii odeslalo poslancům Parlamentu dopis. V souvislosti se středečním hlasováním o důvěře vládě premiéra Rusnoka v něm vyzývá poslankyně a poslance, aby hlasovali pro její podporu. K výzvě se připojila Občanská iniciativa – Český ráj. Text výzvy: „Vážené poslankyně a vážení poslanci Parlamentu ČR, v souvislosti se středečním hlasováním Parlamentu ČR o důvěře vládě premiéra Rusnoka […]

Volba lidskosti