POSLEDNÍ ČLÁNKYVe spodní části Václavského náměstí se konala tradiční Svatováclavská manifestace českých nacionalistů, kterou přijeli podpořit představitelé Srbské radikální strany (SRS) spolu s bývalým ministrem obchodu a služeb Milešovičovy vlády Zoranem Krasićem. Během oslav státního svátku tak nad hlavami našich nacionalistů vlály vlajky Srbského junáka s obrazem předsedy SRS Vojislava Šešeljeho, který je již 11 let vězněn v Haagu za podporu násilné politiky Slobodana Milešoviče v Kosovu.

 

 

„Vojislav Šešelje stejně jako svatý Václav usiloval o svobodu. Svoboda a demokracie nespadne jen tak z nebe, ale musí se chránit a opatrovat. Srbský národ se nesmíří s tím, že mu USA, NATO a EU berou 15 % území, aby z něho vytvořily nezávislé Kosovo. Bouřit se proti tomu, když vám někdo bere něco, co je vaše, to je ctí. Jedním z lidí, kdo to hájí, je náš předseda Šešelje, který je už jedenáct let nespravedlivě vězněn v Haagu, protože se postavil proti tomu, aby západ sebral Kosovo,“ hlásal Zoran Krasić na Václavském náměstí směrem k českému národu.

Dalšími řečníky Svatováclavské manifestace byl Daniel Solis, Adam B. Bartoš a Ing. Jiří Fiala, jejichž volné přepisy projevů naleznete níže.

 
Adam B. Bartoš: Za nerovnost občanů a  volební právo jen pro vyvolené

Adam B. Bartoš začal svůj projev o ideových nepřátelích, kteří otevřeně přiznávají, že jsou agenty cizích mocností, říká jim pravdoláskaři nebo havlisté.

„Jsou to zrádci a jako se zrádci by s nimi mělo být nakládáno. Protože pravdoláska už infikovala většinu politických stran, je třeba volit ty strany, na jejichž kandidátky se exponenti pravdolásky dostali jen minimálně a které jsou tudíž havlismem zamořeny co nejméně. Z mého pohledu jsou reprezentanty pronárodních sil například volební blok Hlavu vzhůru, SPOZ, DSSS a poněkud paradoxně komunisté.“

Adam B. Bartoš bude volit Hlavu vzhůru.

Při prezidentské volbě Miloše Zemana spatřuje vítězství pronárodních sil, kdy se levici a pravici podařilo společnými silami zabránit nástupu agentů cizí země na prezidentský post. Pouze volbami se ale tento souboj vyhrát nedá, protože pronárodní síly v prvních volbách nezískají tolik prostoru k prosazení svých zájmů, jak by dostaly za další čtyři roky. A čekat čtyři roky, na to už není čas. Národní sily by proto měly uvažovat i nad jinými prostředky, jak se domoci vlády v této zemi než jsou volby, které jsou lehce zmanipulovatelné a v očích veřejnosti nedůvěryhodné.

„Účelem není rozšiřovat volební právo na ještě nižší ročníky, ale naopak ho omezit a nebojím se říci, některým skupinám ho třeba dokonce vzít. Řešením není reformovat Evropskou unii, ale vystoupit z ní. Účelem není odstranit diskriminaci, ale v mnoha ohledech je účelné diskriminaci ponechat, a možná tam, kde byla zakázána, ji znovu zavést. Řešením není ještě více rovnosti, ale cílené zavedení nerovnosti, například v rámci platového ohodnocení muže a ženy. Takže řešením je zatáhnout za brzdu a dát zpětný chod.“

„Menší mzdy pro dělníky! Větší platová nerovnost v dělnických profesích!“ skandovali antifašisté, kterým se nepozorovaně podařilo proniknout na manifestaci.

„Odpor! Odpor! Odpor! Odpor!“ odpověděli jednohlasně nacionalisté.

„Menší platy pro ženy dělnice! Ať žije Adam!“

 
Ing. Jiří Fiala: Reforma justice je nevyhnutelná

Dalším z řečníků byl Ing. Jiří Fiala ze sdružení K 213, který do povědomí veřejnosti vstoupil jako ten, který se spisem v ruce vyskočil z okna soudní síně a následně zaútočil obuškem na justiční stráž, protože se soud nechystal pozitivně rozhodnout ve věci o péči jeho syna. Ve sdružení K 213 jsou především otcové, kteří se z různých důvodů nemohou stýkat se svými dětmi. V minulosti již byl několikrát odsouzen.

Nelze se proto divit, že téma justice dominovalo jeho projevu.

„Justice je tady k tomu, aby vykonávala spravedlnost, nikoliv proto, aby terorizovala společnost. Od toho, jak se projevuje justice, od toho se projevuje celá společnost. Jestliže justice funguje špatně nebo je špatně personálně obsazená, taková společnost nikdy nemůže být v prosperitě.“

Stejně spadeno nemá jen na soudy, ale i na policii.

„Policie degradovala do takového stavu, že vychází z presumpce viny. Když se někde stane zločin, policie se podívá do svých evidencí, na koho by to mohla hodit a na toho to prostě hodí. Eliminuje jakékoliv důkazy, které by mohly naznačit, že dotyčný to nebyl, například že v danou dobu byl v Austrálii. Chybí pachová stopa? No tak se doplní po pěti letech.“

Stejně jako úpadek justice a policie ho ale děsí i programy kandidujících stran. Například Bobošíková má v programu, že se budou za nás prát, ale doteď se za nás neprali, tak proč by to měli dělat, když budou zvoleni do funkce, kde nemají vůbec žádnou právní odpovědnost?

„Ti lidé nemohou řešit problémy, když je nedokáží ani pojmenovat. Stav dodržování lidských práv je horší než za komunistické totality.“

Naše země vlastně vůbec neví, co je to pravice. U nás je pravice transformovaná z přeběhlíků komunistů. Podle členů SRS, která se stala vzorem české nacionální scény, pravice znamená návrat ke kořenům, k tradičním hodnotám, k rodině. Nebudeme spoléhat na to, že když se neuživíme sami, uživí nás stát. Stát je tu od toho, aby vytvořil podmínky, kde budeme především spoléhat sami na sebe.

 
Daniel Solis: Postavme se proti odposlechům ze strany represivních složek

Téma osobní svobody dominovalo nejen v projevu Zorana Krasiće, ale i v projevu Daniela Solise, vysokoškolského pedagoga, známého především z demonstrací za Pravdu o 11. září. Jeho vystoupení na Svatováclavské manifestaci vzbudilo velký rozruch mezi levicovými aktivisty, protože Daniel Solis s nimi udržuje nejeden vztah.

„Svoboda je dnes omezována snahami ovlivnit parlamentní demokracii diktátem nikým nevolených lobbistických skupin, nadměrnou regulací soukromých aktivit státními závazky a příkazy a inflací kolektivních práv.“

„Budeme bojovat proti všem formám diskriminace, zejména pozitivní diskriminaci,“ pokračoval v druhé části svého projevu Daniel Solis. „Postavme se i proti regulaci internetu, cenzuře a omezování svobody projevu. O nasazování policejních odposlechů by měly rozhodovat soudy.“

„Volný trh a svobodné podnikání jsou zdrojem bohatství země. Stát zatěžuje podnikatele zbytečnými povinnostmi a neposkytuje fungující služby. Vysoká daňová zátěž, časté změny zákonů a nestabilita právního prostředí, to vše poškozuje svobodný trh. Odstraňme strukturální deficit veřejných rozpočtů, snižme státní dluh a prosazujme každoročně vyrovnané či přebytkové rozpočtové hospodaření. Požadujme změnu rozpočtových pravidel, aby bylo nemožné přijímat nové zákony a jejich změny bez zajištění finančních zdrojů, tak jak to udělali v Maďarsku.“

V závěru svého projevu zdůraznil, že nás obklopuje neúcta ke stáří, demotivující rozdávání sociálních dávek, prohlubující se deficit důchodového účtu, kolektivistický a nefunkční systém zdravotního pojištění. Základem státu je rodina, a proto bychom měli posilnit postavení úplných rodin včetně mezigenerační odpovědnosti a poskytnout pomoc těm, kteří ji z důvodu věku a zdraví skutečně potřebují na úkor těch, kteří v ní vidí jen bezpracný zdroj příjmů.

Daniel Solis k poslechu zde

 

 

Po skončení projevů se dav vydal na pochod směrem k nábřeží Edvarda Beneše, kde byla demonstrace zakončena před Strakovou akademií kritikou potlačení práva na rodinu a děti v honbě spekulantů za ziskem.

 
Zajímavosti:

 
Transparenty a vlajky:

Kromě srbských znaků na náměstí vlály červenobílé vlajky s českým lvem ve štítu, které symbolizují přítomnost dnes již rozpuštěného Národního odporu.

Mladí radikálové, tímto pojmem rozuměj lidé, kteří nejdou ruku v ruce s hlavním politickým proudem a své zájmy prosazují v rámci zákona či těsně na jeho hraně, si na demonstraci přinesli celou řadu transparentů především s antikapitalistickými a nacionalistickými nápisy:

„Stop totalitním paragrafům, protiústavním praktikám, proti zvůli režimu“
„Národní identita místo globalizované šedé masy! Svoboda-národ-solidarita“
„Proti kapitalismu a neoliberalismu. Socializace místo škrtů“
„Válka – praxe kapitalismu!“
„Kosovo patří Srbům. Miloš Obilič“
„Nacionalisté Kladno“

 
Přítomnost extrémistů:

Na místě byly přítomny i známé postavy z ultrapravicové scény. V první řadě jmenujme bývalého elitního vojáka Martina Hracha spolu se svými přáteli, kteří provozují extrémistický portál RadicalBoys.

Nechyběli ani zástupci Českých lvů v podání Pavla Sládka Matějného, zakládajícího člena Demokratické strany pracujících, odštěpku od Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), a jeho častého společníka Jana Rummela, bývalého člena Dělnické mládeže Sever.

Z mladých nacionalistů se na Václavském náměstí objevil Miroslav Piskač, častý účastník neonacistických pochodů a kandidát DSSS ve Zlínském kraji v minulých volbách. Z DSSS nechyběl ani její čelní představitel Jiří Petřivalský.

Z bývalé Republikánské mládeže, mládežnické odnože SPR-RSČ Miroslava Sládka, na místo dorazil její tehdejší místopředseda Tomáš Kebza, který je známý tím, že v Praze formuje útočné grupy proti anarchoscéně.

 
Nápisy na oděvěch:

Většina účastníků byla oděna především střídmě bez nápisů, ale zrakům nemohly uniknout nápisy jako Combat 44, Thor Steinar, Lonsdale, Tapout – Fight for What You Believe, Fight Club, A.C.A.B, Nord Division, Nordic Company, Ben Lee, či zobrazený bílý lev na černém pozadí a červeně přeškrtnutý černý panáček, který kope do bílého.

 
Letáky:

O tom, že hlavním tématem už pro ultrapravicovou scénu není jen „konečná otázka cikánská“, svědčí i na místě rozdávané letáky pod záštitou webového portálu Revolta.info. Mladí nacionalisté například nesouhlasí s tím, že o osudu českých firem se rozhoduje v zahraničí a že jediná banka není v českých rukou.

Nesouhlasí ani s členstvím v Evropské unii. Skutečnou moc nemá Evropský parlament, ale Evropská rada, jenž obvykle jedná za zavřenými dveřmi a je složena z lobbistů a finančníků. Evropská unie navíc z peněz pracujících zachraňuje soukromé banky.

Vlády české republiky systematicky přehlížejí Listinu základních práv a svobod a Ústavu ČR. Proto je nelegitimní řádění exekutorů, nízká minimální mzda, rostoucí nezaměstnanost a nulová pomoc rodinám.

  

 
K poslechu:

Když se vaše články čtenářům nelíbí, chtějí vám to sdělit pěstí

Volba lidskosti