- Evropský rozhled - https://www.evropsky-rozhled.eu -

ČR odsouzena za porušení spravedlivého procesu

Dne 13. 10. 2011 rozhodl Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, že Česká republika porušila mé právo na spravedlivý proces, konkrétně článek 6 odst. 1 Úmluvy. Ve své stížnosti před Ústavním soudem ČR jsem v roce 2005 mimo jiné namítal, že vyšetřování probíhalo bez vyšetřujícího soudce. Institut vyšetřujícího soudce byl v roce 1950 zrušen totalitním režimem za účelem efektivnějšího boje s třídním nepřítelem a že tudíž celé trestní řízení bylo jednostranné a nespravedlivé. Touto částí se Ústavní soud odmítl zabývat a to s odůvodněním, že jsem podal v této části stížnost po lhůtě stanovené zákonem. Mezinárodní soud konstatoval, že Ústavní soud mi tímto odepřel právo na přístup k soudu a že lhůta byla z mé strany dodržena. Nyní budu před Ústavním soudem navrhovat obnovu řízení a opět zrušení celého trestního řádu.

Nedomnívám se, že by soud mohl trestní řád zrušit okamžitě, ale mohl by zákonodárcům dát prostor pro vytvoření nového trestního řádu, který by respektoval právo obviněného na přístup k soudu. Vláda již několik let připravuje nový kodex, avšak i v stávajícím návrhu institut vyšetřujícího soudce či alespoň kontrola soudní moci nad policejním vyšetřováním chybí.

Tento závažný nedostatek, který se vyskytuje pouze u východních států Evropy, kteří v roce 1950 převzali osnovu trestního řádu od Sovětského svazu, vzbuzuje v ČR neustále pochybnosti. Připomenu spornou kauzu bývalého vicepremiéra Čunka, kterou zastavil státní zástupce, aniž by věc mohl posoudit nezávislý soud. Připomenu i kauzu Rostislava Roztočila a Jiřího Kajínka. V obou případech jsou vážné pochybnosti, zda vyšetřování proběhlo spravedlivě a správně.

Jako morální odškodnění mi Česká republika musí dle rozhodnutí Mezinárodního soudu zaplatiti 100 000 Kč (€ 4000). Ohledně nákladů řízení budu Ministerstvu spravedlnosti navrhovat smírčí řešení.

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva bylo zveřejněno v databázi HUDOC na této adrese:

http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp?action=open&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&key=93353&sessionId=80307868&skin=hudoc-en&attachment=true [1]

Je možno rozhodnutí vyhledat na této webové strance:

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp [2]

Philipp Janýr