POSLEDNÍ ČLÁNKYMise Curiosity na Mars 48 mld. Kč vs. navýšení ceny tunelu Blanka 16 mld. Kč

Volba lidskosti