POSLEDNÍ ČLÁNKYDotace pro fotovoltaické elektrárny 11.7 mld. Kč vs. investice do výzkumu fotovoltaiky 150 mil. Kč

Volba lidskosti