POSLEDNÍ ČLÁNKYPokles financování Akademie věd ČR: do 2014 o 25% oproti 2009

Volba lidskosti