POSLEDNÍ ČLÁNKYDalekohled Hubble 48 mld. Kč vs. navýšení ceny Pražského okruhu 58 mld. Kč

Volba lidskosti