POSLEDNÍ ČLÁNKYPředražení Pandurů 10 mld. Kč vs. dalekohled Kepler 12 mld. Kč

Volba lidskosti