- Evropský rozhled - https://www.evropsky-rozhled.eu -

Máme na to?

Tisková zpráva: Občanské sdružení Fórum Věda žije! [1] hledalo a našlo peníze, které chybějí na rozvoj vědy a školství v ČR. Na možné zdroje financí ukazuje v sérii grafik: Máme na to? [2]

Praha 12. 11. 2012 — Podpora vědy, výzkumu a vzdělávání je deklarována jako jedna z vládních priorit. Navzdory tomu se od roku 2009 pravidelně nedaří nalézt dostatek prostředků na udržení rozpočtu Akademie věd ČR, nejvýkonnější veřejné vědecké a výzkumné instituce, ani se nedaří udržet rozpočty veřejných vysokých škol alespoň na úrovni nezbytné pro zachování jejich kvality. Každoroční handrkování o stovky miliónů končí zdánlivě dobrým kompromisem, rozpočet AV i podpora vysokých škol ale ve skutečnosti vytrvale klesá. Je ekonomická situace v ČR skutečně tak špatná, že peníze na vědu a školství opravdu nejsou? Nebo je tento stav spíše důsledkem špatných politických rozhodnutí či korupce?

Občanské sdružení Fórum Věda žije! [1] se odmítá smířit se zhoršením finanční situace ve školství a vědě v ČR, a proto se rozhodlo na problémy hospodaření s veřejnými prostředky poukázat sérií grafik pod názvem: Máme na to? [2] „V sérii grafik jsme se snažili ukázat příklady státem placených nesmyslných či předražených projektů, které se pak v rozpočtu ČR nedostávají v potřebných oblastech vědy a školství“, říká Michaela Vojtková. „Zjistili jsme, že množství peněz, které odplouvají na těchto projektech je tak obrovské, že by nejen stačilo zaplnit existující rozpočtové díry, ale dokonce by dokázaly zaplatit další nákladné vědecké přístroje a experimenty světové úrovně, které významným způsobem rozšiřují lidské znalosti o okolním světě jako je např. legendární Hubbleův dalekohled či teleskop Kepler pro výzkum exoplanet,“ dodává Michael Komm.

Česká republika by se mohla zařadit mezi světové výzkumné velmoci, pokud bychom ovšem neplýtvali prostředky na nepotřebné nebo předražené aktivity. Důvodem omezování důležitých složek státu tedy není údajný nedostatek financí, ale na vině jsou ztráty v důsledku chybných nebo záměrně špatných rozhodnutí politiků. Pokud tato reprezentace neponese odpovědnost za své chyby, situace se bude jen zhoršovat.

Každý den bude na webových stránkách a na FB Fóra Věda žije! [3] nová grafika.

Za občanské sdružení Fórum Věda žije! [1]
Zbyšek Mošna, Helena Janíčková, Michaela Vojtková – předsednictvo občanského sdružení Fórum Věda žije! [1]