- Evropský rozhled - https://www.evropsky-rozhled.eu -

The Spy Files: Vyjádření Phonexie k softwaru Speech Intelligence Platform

 

Ve čtvrtek 1. prosince 2011 skupina WikiLeaks začala zveřejňovat tisíce stran a dalších materiálů o celosvětovém průmyslu na sledování osob, do kterého jsou zapojeny také dvě firmy z České republiky. Poslední únik dokumentů nese název The Spy Files.

Všechny publikované materiály jsou veřejně přístupné a nejedná se tedy o únik informací v pravém slova smyslu. Přesto 287 dokumentů, od brožur po manuály, stojí za přečtení.

V České republice působí dvě společnosti, kterých se zveřejněné dokumenty týkají: Inveatech [1]Phonexia [2]. Brožura společnosti Inveatech popisuje metody legálních odposlechů podle IP adres, zatímco společnost Phonexia navrhla a implementovala technologie  pro analýzu hovorů. Evropský rozhled oslovil autory uveřejněné prezentace společnosti Phonexia, s žádostí o zaslání podrobnějších informací k softwaru Speech Intelligence Platform. Software dokáže z nahrávky identifikovat jazyk, mluvčího a jeho pohlaví, přepsat spontánní řeč a detekovat klíčová slova.

Odpověď publikujeme v nezměněné podobě včetně všech přiložených odkazů.

 

Dobrý den,

děkuji za dotaz. Firma Phonexia se zabývá zpřístupňováním informací obsažených v audio nahrávkách.
Naše technologie je stejně revoluční jako jsou například pro text fultextové vyhledávací servery (například Seznam, Google …). Bez vyhledávačů máte možnost stránky postupně číst, než narazíte na požadovanou informaci. S použitím vyhledávače stačí zadat několik klíčových slov a vyhledávač požadované informace hned zobrazí. My jsme schopni dělat to samé pro audio, s tím rozdílem, že v audiu je uloženo ještě podstatně větší množství informací, například jazyk, text, pohlaví mluvčího, identita mluvčího, věk atd., podle kterých se dá vyhledávat. Nabízíme tedy nástroje, které umožňují jednodušší a rychlejší přístup k informacím. Naše nástroje nachází uplatnění všude tam, kde se pracuje s větším množstvím audio dat. Například v call centrech, televizních a radiových archívech, na univerzitách ke zpřístupnění výukového materiálu, v centrech technické podpory firem, na internetu. Přístup k informacím je dnes jedním z nejdůležitějších faktorů pro každého jednotlivce, firmu, stát i celou ekonomiku, takže je celkem logické, že o tyto technologie mají zájem i různé zpravodajské složky. Tyto složky pracují dle platné legislativy daného státu. My naším zákazníkům dodáváme software, který jim umožní v informacích, které mají, rychle najít to, co potřebují.

Uvedená prezentace je z dřívějšího ročníku konference ISS Prague, která je zaměřena na bezpečnostní komunitu.
http://www.issworldtraining.com/ISS_EUROPE/ [3]

Speech Intelligence Platform není projekt v pravém slova smyslu. Je to náš software, který zpracovává nahrávky a vytváří k nim metadata, která se následně dají indexovat vyhledávačem.
http://www.phonexia.com/docs/white/SpeechIntelligenceServer_v4.4_cze.pdf [4]

Firma úzce spolupracuje se skupinou zpracování řeči Speech@FIT na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Většina výzkumných a vývojových aktivit FIT VUT je zaměřena na bezpečnost IT a použití IT pro bezpečnost, fakulta je mj. financována Výzkumným záměrem MŠMT, který se týká bezpečnosti http://www.fit.vutbr.cz/research/view_project.php?id=389&notitle=0&format=0&shortname=0 [5]
a v poslední době bylo odsouhlaseno Centrum Excelence IT4I, kde je bezpečnost klíčovým komponentem: http://www.it4i.cz/ [6]

Dále spolupracujeme s dalšími firmami na řadě projektů, kde si můžete uvedené technologie přímo vyzkoušet

http://www.prepisreci.cz/ [7] – přepis řeči po telefonu
http://www.prednasky.com/ [8] – vyhledávání v přednáškách na FIT (česky)
http://www.superlectures.com/ [9] – vyhledávání v konferencích (česky i anglicky)
http://www.voiceservices.cz/ [10] – služba pro firemní centra technické podpory
http://www.phonexia.com/download [11] – nástroje, které si může stáhnout a otestovat
http://speech.fit.vutbr.cz/ [12] – skupina zpracování řeči na FIT VUT
http://www.fit.vutbr.cz/ [13] – Fakulta informačních technologií VUT v Brně

S pozdravem,
Pavel Matějka, Petr Schwarz a Jan Černocký

 

Doplňující informace k The Spy Files

Záznam tiskové konference s Julianem Assangem a Jacobem Appelbaumem je ke shlédnutí na http://bambuser.com/v/2173499 [14].

Jacob Appelbaum o dané problematice přednášel už v minulosti, záznam přednášky na téma „Internet a demokratické změny“ naleznete na webových stránkách:
http://streamsol.vo.llnwd.net/o10/streamingsolutions/1121/sida/sidaMain.html [15].

Publikované dokumenty se na stránkách WikiLeaks nachází na http://wikileaks.org/the-spyfiles.html [16].