POSLEDNÍ ČLÁNKY 
Vážený pane Dvořáku,

obracím se na Vás nejen jako předseda České pirátské strany, ale převážně jako občan České republiky, který spolufinancuje chod veřejnoprávní televize, které jste ředitelem.

V průběhu předčasných voleb 2013 do Poslanecké sněmovny se zpravodajství České televize živě i na svých internetových kanálech dopustilo řady zásadních chyb, které s deklarovanou objektivitou a profesionalitou veřejnoprávního média mají skutečně pramálo společného.

Na tyto “chyby“ občané upozorňovali, přesto se k nim vedení ČT nikdy oficiálně nevyjádřilo. Dotazy na sociálních sítích byly dokonce mazány. Odpovědi na emaily, pokud se tak stalo, byly spíše zlehčující a vyhýbavé. Předpokládám také, že správci sociálních médií a dalších kanálů ČT nemají mandát na tyto otázky závazně odpovídat.

Nebudu zde napadat výběr kandidátů do debat, či průzkumy a jejich metodologii. Jedná se o velmi konkrétní dezintepretace skutečných dat a naprosto neprofesionální přístup k informování nás občanů. Prosím tímto o seriózní a nevyhýbavou odpověď.

Vizuální informační stránka televize jako masmédia je zásadní. Prezentace vizuálů má objektivně daleko větší dopad do na vnímání diváka než číselná vyjádření, psané slovo či mluvené slovo. Prosím tedy ještě jednou o oficiální vyjádření k následujícím “přehmatům“.

Chronologicky:

1) Jakým způsobem a kdo vytvářel grafiku pro tzv. 4. vlnu, kde po zmizení Pirátů součet v grafu dva nedává 100 procent?

 
 

2) Jaká byla vstupní data pro následující volební model tzv. 6. vlny s přihlédnutím k  SPOZ a zda se nemůže jednat o pochybení (cenzuru) ze strany Vámi zvolené agentury. viz http://www.ceskatelevize.cz/ct24/predcasne-volby/247815-exkluzivni-pruzkum-pro-ct-byl-presny-urcil-strany-postupujici-do-snemovny/

 

 

3) Jak je možné, že se v druhý den voleb (sobota) objevila ráno na webu zpravodajství České televize tato upoutávka na večerní debatu vítězů voleb, a to v několikahodinovém předstihu před uzavřením volebních místností?

 

 

4) Proč je v následující grafice ilustrován volební zisk strany SPOZ, která ve volbách získala výrazně méně hlasů než například Piráti a  Svobodní?

 

 

5) Při informování o tom, které strany dosáhly na státní příspěvek, se pak objevila zcela zásadní anomálie v prezentaci grafů. Přikládám ilustrativní obrázky, které jsou doplněny o základní popis disproporce vytvořených grafů. Prosím o informaci, kdo a jakým způsobem vytvářel sloupcové grafy?

 

 

6) Z jakého důvodu Česká televize zadržovala podstatné informace o schůzce v Lánech, k níž dokonce měla již v sobotu obrazový materiál? Tato skutečnost nebyla reflektována ani v pořadu OVM následující den, kde hlavní aktéři schůzky byli hosty.

Pokud veřejně známé dezintepretace hodnotíte jako pouhá pochybení či nedbalost, jaké důsledky z těchto závažných chyb jako ředitel vyvodíte?

Tento otevřený dopis rozesílám též dalším médiím. Vaše odpovědi pak zvážím jako případný vstup pro sérii stížností k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, kde bych již dokládal i konkrétní časy a pořady, kde se tyto závažné chyby vyskytovaly.

Zároveň Vás žádám, aby tento dopis i oficiální odpověď občanům byla zveřejněna na internetových kanálech naší veřejnoprávní České televize. Berte, prosím, tento můj dopis jako závažný.

Děkuji za odpověď.

S přáním hezkého dne za Českou pirátskou stranu i za diváky, kteří vyjádřili s přístupem ČT k informování o volbách nesouhlas.

PhDr. Ivan Bartoš Ph.D. – předseda Pirátů

Volba lidskosti