POSLEDNÍ ČLÁNKY<!--:cs-->Docent Konvička požaduje odvolání rektora UP a vyloučení zahraničních studentů<!--:-->

Po té, co iniciativa Islám v České republice nechceme vyvolala konflikt na Horním náměstí v Olomouci a mystifikovala média tím, že byli brutálně napadeni skupinou dvaceti muslimů, Martin Konvička zachází dál a na základě vymyšlené události plánuje odvolat z funkce rektora Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) Jaroslava Millera a nechat vyloučit ze studií zahraniční studenty. K hromadnému vyloučení všech zahraničních studentů plánuje vypracovat novelu zákona o vysokých školách.

<!--:cs-->Očitý svědek vyvrací verzi IvČRN o napadení petičního stánku dvaceti muslimy<!--:-->

Šéfredaktor Olomouckého deníku Martin Dostál byl přímým svědkem „brutálního napadení“ petentů z iniciativy Islám v České republice nechceme (IvČRN) dvaceti muslimy na Horním náměstí v Olomouci a s verzí, kterou médiím zasílá tato iniciativa, rozhodně nesouhlasí.

Podle něj to byla právě iniciativa, která konflikt vyvolala. Když kolem petice šli zahraniční studenti Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL), petenti z IvČRN je začali provokovat.

<!--:cs-->Prohlášení rektora UP k incidentu na Horním náměstí v Olomouci<!--:-->

Univerzita Palackého vyjadřuje politování nad konfliktním chováním několika svých zahraničních studentů v posledních dvou dnech, jejichž jednání důsledně prověří.

Podle dosavadních relevantních informací se jednalo o diskuzi a hádku se zástupci organizace „Islám v ČR nechceme“ a pokus o stržení plakátu uvedeného hnutí, jehož zástupcům již byla za UP vyslovena omluva. V tuto chvíli je věc rovněž řešena Policií ČR coby přestupek proti veřejnému pořádku.

<!--:cs-->Do patnácti let budete naši otroci, křičeli prý muslimové<!--:-->

Bulvární deník Blesk dnes zveřejnil článek, ve kterém popisuje, jak skupina dvaceti muslimů napadla petiční stánek iniciativy Islám v České republice nechceme (IvČRN). Jak se podařilo zjistit redakci Evropského rozhledu, vycházel jen z jednoho jediného zdroje a to z tvrzení iniciativy, na kterou Ministerstvo vnitra opakovaně upozorňuje jako na extremistickou skupinu, která šíří o muslimech desinformace.

Podle Blesku v pátek kolem patnácté hodiny sbírala iniciativa IvČRN podpisy pod svoji petici proti přijímaní uprchlíků, načež je náhle brutálně napadla skupina arabských přistěhovalců.

<!--:cs-->Handrkování Kalouska a Babiše je dokladem dalšího selhávání systému<!--:-->

TOP09 a ODS potřebují bodovat u voličů a tak jsme před televizními kamerami zaznamenali jejich pokus zdiskreditovat vládnoucí koalici, respektive oligarchu Babiše. Všem bylo předem jasné, že vláda nepadne. Záminkou pro vyvolání jednání sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě jim byla kauza biopaliva.Tato kauza však nemá vítězů, má jen poražené. Zákon o podpoře biopaliv zavedla Nečasova vláda i s Kalouskem a Sobotkova ji prodloužila. Oč tedy jde? Zaběhnutý systém se točí dál, jen u volantu moci došlo ke střídání řidiče. Poraženými se stávají opět občané.

<!--:cs-->Policie zadržela šestnáctiletého chlapce podezřelého z vraždy muslimské studentky a otce pěti dětí<!--:-->

S odvoláním na deník The Telegraph britská policie zadržela teenagera, kterého podezírá z vraždy studentky Nihid al-Maney a otce několika dětí Jamese Attfielda.

Chlapec, kterému v době spáchání činu bylo mezi čtrnácti a patnácti lety, byl zadržen v úterý nedaleko místa, kde se odehrála druhá vražda.

Studentka Nahid al-Manea zemřela následkem 16-ti bodných ran ve městě Colchester, hrabství Essex.

Během vysílání, kdy jsem porovnával každý okamžik obou vysílání, seděli ve studiu České televize jacísi „odborníci“, kteří neustále chrlili své jednorozměrné a zaujaté (bias) komentáře do hlav diváků a občas, leč asi s pětiminutovým zpožděním, nechala režie diváka zhlédnout cenzorně vybrané záběry z vojenské přehlídky.

Ve chvíli, kdy se zahraniční hosté klaněli u hrobu neznámého vojína a kdy jste byl několikrát v jasném záběru na živém RT záběru, Česká televize neodvysílala ani vteřinu z těchto záběrů. V té chvíli jsem si říkal, že veřejnoprávní médium, které si neváží svého prezidenta, vlastně zrazuje demokratickou volební vůli národa a snaží se ho rozleptat, a tím se vlastně dopouští zločinného jednání a okamžitě by jí měla být odebrána licence veřejností placeného a tudíž zákonem vyváženého média a její pracovníci, zodpovědní za tento únos a zneužívání veřejností vlastněného média, by měli okamžitě ztratit svá zaměstnání…

V úterý 12. května 2015 došlo k zásadnímu průlomu v jednáních o Ukrajině na schůzce Lavrov-Kerry v Soči. Média podřízená stávajícímu typu moci a jeho paradigmatu si nejdříve vůbec nevěděla rady s tím, jak o schůzce informovat („naše“ i zahraniční). Ministr zahraničí USA zde totiž pronesl formulace, které se naprosto lišily od linie, která byla médiím a dalším slouhům vnucována. Kerry zde mj. uvedl: „Důrazně jej […]

…pokud se budete domnívat, že autor je příslušník levice, budete se mýlit. Jsem vaším bývalým spolustraníkem. A slovo bývalým říkám společně se slovem bohudík. Odešel jsem, protože jsou mi odporné praktiky, které vy konkrétně jste přijala za své. A tou základní praktikou je skrývat vlastní programovou a personální prázdnotu za snahu bojovat již vybojované bitvy. // Němcům byly snahy nás vyhubit jako škodnou nejen velkoryse odpuštěny, oni jsou dokonce naši vzácní spojenci, a de facto v EU také naši páni a vládci. Oproti tomu okupace v roce 68, která rozhodně neměla za cíl nás vyhladit, je prezentována jako zlo všech zel, jako něco, co Rusům nikdy odpustit nesmíme.

<!--:cs-->Nově by měly být církve posuzovány pouze na základě obav a podezření<!--:-->

Iniciativa Islám v České republice nechceme vypracovala novelu zákona o církvích a náboženských společnostech, která při rozhodování o uznávaní zvláštních práv církvím zcela ignoruje presumpci nevinny a rozhodnutí soudů a vnáší do českých zákonů zcela nové prvky – obavy a podezření.

Nově by tak návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv mohla podat jen ta církev a náboženská společnost, která nevzbuzuje důvodnou obavu, že ohrožuje zahraničně politický zájem České republiky, ani nezakládá důvodné podezření, že ohrožuje veřejný pořádek nebo národní bezpečnost.

<!--:cs-->Dohoda TTIP posílí moc globálního kapitálu<!--:-->

Smlouva TTIP na dlouho ovlivní životy milionů lidí v Evropě i v Americe. Na základě uniklých dokumentů, netransparentního vyjednávání, zřejmého soustavného lobystického tlaku a zkušeností z podobných smluv ve světě je možné si udělat obrázek o tom, komu a k čemu TTIP zejména poslouží. Jsou to nadnárodní korporace, které se k zajištění svých ještě větších zisků, snaží ovlivňovat demokratické principy národních států a jejich občanů. Pokud dojde k uzavření smlouvy TTIP ale i CETA, Tisa, TPP, budeme svědky dalšího zásadního posílení moci globálního kapitálu.

A přitom je Rusko i v nynějších ořezaných hranicích hospodářsky soběstačné, naše úpěnlivé shánění zahraničních investorů vyplývá z našeho bezbřehého duševního úpadku a zoufalství. (Zahraniční investice jsou přípustné a mohou být užitečné, když je spolehlivě ochráněna domácí výroba a platí přísný zákon o vývozu kapitálu nebo polotovarů.) A naše zapojování do mezinárodního finančního světa nás dosud neotužilé napojuje na cizí finanční krize, kterým bychom se jinak vyhnuli. V hospodářské sféře jsme se bezmyšlenkovitě a s nebezpečnou uspěchaností vrhli do přijímání západních forem života. To je ale nedosažitelné. Cizí styl života se bez bolestného přechodu nedá okopírovat, musí organicky vyplývat z tradic země, Jak říká přísloví, vlastní bolest se cizím zdravím neléčí. Na cestu, která by byla od západní k nerozeznání, se Rusko stejně nevydá, ať se budeme snažit jakkoli. * Rozšíření NATO na východ (a podstata není v Česku, Maďarsku, Polsku, ale v expanzi do Pobaltí, Ukrajiny nebo Běloruska, k Černému a Baltskému moři) by bylo možné, i když obtížné, vysvětlit pouze setrvačností západního vojenského myšlení po tolika letech vedené jakoby „nedovedené“ studené války. * Možná ale budou Spojené státy ještě hořce litovat, že v Evropě tak usilovně vytvářely muslimské bosenské předmostí.

<!--:cs-->Otevřený dopis všem soudcům Ústavního soudu ČR<!--:-->

Dne 1. dubna 2015 mi bylo doručeno Vaše plenární rozhodnutí ze dne 24. března 2015 (Pl.ÚS 20/14) ve kterém bezezbytku ignorujete mou stěžejní námitku proti postupu obecních soudů, ač jsem jí nevyjádřil podrobně pouze ve své ústavní stížnosti podanou dne 20. 2. 2006 pod bodem 3.4.4) protokolace a spojil jí i s návrhem na provedení dokazování, ale zopakoval a zdůraznil jsem jí ještě jednou ve svém návrhu na obnovu (str. 6 a 7), podaném po rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva dne 24. 9. 2014.

Volba lidskosti