POSLEDNÍ ČLÁNKY<!--:cs-->Islám a věda: myslitel Al-Kindí uchoval řeckou kulturu pro budoucí evropské generace<!--:-->

V období zlatého věku islámské civilizace vzkvétala v arabském světě věda. Hnací silou bylo právě náboženství, kvůli kterému se mnozí myslitelé snažili například odhalit poselství zjevená Mohamedovi. V honbě za těmito náboženskými otázkami položili muslimové základy matematiky, fyziky, astronomie a jiných významných vědeckých disciplín. Málokdo ví, že Arabové objevili kryptoanalýzu a to vše díky Koránu. Zjevení, která archanděl Gabriel sděloval proroku Mohamedovi, jsou shrnuta v Koránu, ale ne v chronologickém pořadí, jak byla Mohamedovy diktována. Islámští teologové pro určení správné chronologie počítali frekvenci slov v každém zjevení, a vycházejíce z toho, že v každé době se některá slova používala častěji než jiná, byli schopni určit, kdy byl text napsán.

Povstání, které nepřichází

Podle věkovitého scénáře zapustily zákony, které byly vydávány za nouzová opatření, kořeny hluboko do praxe a myšlení našich vlád. Od ekologického aktivismu po sociologický výzkum se těžko najde něco, co by se nedalo zahrnout pod zákony proti terorismu. Používání protiteroristických zákonů je hluboce svévolné, závisí na politických předsudcích ministrů, státních zástupců a policie, kteří čím dál častěji jednají […]

<!--:cs-->Jsem živým důkazem toho, že IvČRN žádnou moc nemají<!--:-->

Kdokoliv se postaví proti iniciativě Islám v České republice nechceme (ivČRN), čelí hrozbě společenské likvidace. Alespoň tak se svojí moc snaží prezentovat hlavní představitelé iniciativy. Já jsem ale živým důkazem, že žádnou moc nemají. IvČRN pouze zneužívají všeobecného strachu z těžké doby, ve které žijeme.

Před rokem jsem napsala nezávislou reportáž o první demonstraci občanského sdružení Czech Defence League (pozn. CzDL, personálně propojená s IvČRN) před palestinskou ambasádou, kolem které se strhla neuvěřitelná mela. V úvodu jsem totiž citovala čtvrtletní zprávu o extremismu Odboru bezpečnostní politiky MVČR, která CzDL zařadila mezi pravicové extremisty – a to se jim prostě nelíbilo.

<!--:cs-->Jaké to je? (báseň z ruzyňské věznice)<!--:-->

 
 
Dívám se zamřížovaným oknem cely
a přemýšlím o vás
O lidech stejných jako
jsem já,
co dokázali být tolik jiní než já.
Jaký to musí být pocit,
číst cizí poštu a snažit se ve vyznáních lásky najít zlo
Co cítíte, když razítkujete něčí stesk a samotu razítkem ,,kontrola korespondence,,

<!--:cs-->U věznice byli anarchisté, vězni jim mávali tričky<!--:-->

Dne 6. června 2015 se od 18:00 hodin konala před vazební věznicí na Pankráci solidární demonstrace na podporu vězněných anarchistů zatčených během operace Fénix. Operace Fénix je opředena nejedním tajemstvím a nikdo pořádně neví, čemu se snažila zabránit. Skrze média na veřejnost prosákly informace tom, jak anarchisté připravovali teroristický útok na vlak, který měl projíždět 1. června tohoto roku po Branickém mostě. Co se však z novin už nedočteme je skutečnost, že po Branickém mostě vlaky nejezdí, protože trať je v rekonstrukci a všechny koleje jsou odmontované.

Otevřený dopis, který poslal předseda ZO OS KOVO Hyundai Czech Radek Kuchař nejvyššímu korejskému vedení Společnosti: „…Není únosné, aby v tak teplých dnech zaměstnanci pracovali při rychlosti linky 67 a navíc dostávali ochranné nápoje až po odpracování větší části směny. Je dáno, že pokud se překročí limit, který je stanoven vnitřní směrnicí společnosti, bude poskytnut ochranný nápoj. Na zrychlování linek jsme již upozorňovali několikrát, ale podle našeho názoru i názoru operátorů si dělá společnost, co chce a nevnímá závažnost této situace. Podle kroků, které zaměstnavatel činí, je zřejmé, že nehodlá tuto problematiku řešit. Upozornili jsme, že pokud se situace nezmění, budeme informovat o situaci v HMMC širokou veřejnost, ale společnost nebere tuto informaci v potaz. Nutíte nás, abychom přistoupili k výše zmíněným krokům…“

[CS] Veřejná omluva studenta Lékařské fakulty v Olomouci<br /> [EN] Statement of the student of the Faculty of Medicine on the Incident in Olomouc<!--:-->

[CS] V prvé řadě bych se rád omluvil organizátorům petice. Naprosto respektuji a chápu právo lidí na svobodné politické názory a pokojné demonstrace. Miliony vojáků zaplatily svými životy za to, abychom se z těchto hodnot mohli dnes v celé Evropě těšit. Neměl jsem reagovat způsobem, jakým jsem reagoval, a lituji, pokud jsem někomu způsobil těžkosti.

Vnímám, že o islámu se v současné době hodně píše v médiích. Je smutným faktem, že existuje menšina lidí, která koná ve jménu islámu ohavné činy, což vede k utváření nespravedlivého obrazu převážné většiny muslimů, kteří jsou mírumilovní a poslušní zákona, ale místo toho jsou ztotožňováni s teroristy a agresory. Islám přísně zakazuje vraždu a agresi – harmonie tvoří samotný základ islámu, a to jsou hodnoty, které většina muslimů chce uznávat.

[EN] Firstly I’d like to issue an apology to the petitioners. I fully understand and respect people’s rights when it comes to free political thought and peaceful demonstrations. Millions of soldiers gave up their lives for us to be able to enjoy and live by these values today throughout Europe. I should have not reacted in the manner I did and I regret if I caused distress to anybody.

I understand that a lot is written about Islam in the media. Sadly, there are a minority of people carrying out heinous acts in the name of Islam which has resulted in the unfair characterisation of the vast majority of Muslims, who are peaceful and law-abiding, as terrorists and aggressors. Islam strictly prohibits murder and aggression – harmony forms the very foundation of Islam and these are the values the bulk of Muslims seek to uphold.

<!--:cs-->Anarchisté prý chystali teroristický útok na vlak v místech, kde vlaky nejezdí<!--:-->

Nedávno proběhla v tisku zpráva, jak se policejní razie Fénix, největší v novodobé historii namířená proti radikální levici, snažila svým načasováním zabránit teroristickému útoku na vlak, který měl projíždět 1. června 2015 po Branickém mostě v Praze.

Málokdo však ví, že vlaky po “mostě inteligence” nejezdí. Nemohou po něm jezdit, protože na něm nejsou koleje. Trať je totiž v rekonstrukci.

To je jenom malá poznámka redakce ER k tomu, co doopravdy víme o operaci Fénix.

<!--:cs-->Reportér České televize překazil IvČRN ustanovující sjezd<!--:-->

Reportér pořadu Reportéři ČT Jan Moláček překazil xenofobní iniciativě Islám v České republice nechceme (IvČRN) její ustanovující sjezd. Informuje o tom na svém facebookovém profilu.

Iniciativa si údajně pronajala prostory kongresového sálu České zemědělské univerzity v Praze a protože tak učinila jinde už v minulosti pod hlavičkou jiné organizace a pronajímatel netušil, že poskytuje prostor pro šíření náboženské nesnášenlivosti, rozhodl se na to univerzitu upozornit.

<!--:cs-->Intel a Toshiba vytvořili 3D SSD s 10 TB kapacitou za nízkou cenu<!--:-->

Nevýhodou SSD byla vždy jejich cena. Intel a Micron ohlásili, že příští rok uvedou na trh nové solid-state disky s úložnou kapacitou větší než 10 TB. K tomu Toshiba separátně vyvinula technologii čipů 3D NAND, která umožňuje ukládání více dat. Výsledkem je, že flahdisky a SSD disky budou levnější a zároveň budou mít větší kapacitu.

Intel a Micron odhalili, že nová technologie 3D NAND flash pamětí poskytne 3x více úložné kapacity než dosud existují NAND. Nová technologie 3D NAND ukládá data v poli tranzistorů (plovoucí brány), zvaných „buňky“.

<!--:cs-->Docent Konvička požaduje odvolání rektora UP a vyloučení zahraničních studentů<!--:-->

Po té, co iniciativa Islám v České republice nechceme vyvolala konflikt na Horním náměstí v Olomouci a mystifikovala média tím, že byli brutálně napadeni skupinou dvaceti muslimů, Martin Konvička zachází dál a na základě vymyšlené události plánuje odvolat z funkce rektora Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) Jaroslava Millera a nechat vyloučit ze studií zahraniční studenty. K hromadnému vyloučení všech zahraničních studentů plánuje vypracovat novelu zákona o vysokých školách.

<!--:cs-->Očitý svědek vyvrací verzi IvČRN o napadení petičního stánku dvaceti muslimy<!--:-->

Šéfredaktor Olomouckého deníku Martin Dostál byl přímým svědkem „brutálního napadení“ petentů z iniciativy Islám v České republice nechceme (IvČRN) dvaceti muslimy na Horním náměstí v Olomouci a s verzí, kterou médiím zasílá tato iniciativa, rozhodně nesouhlasí.

Podle něj to byla právě iniciativa, která konflikt vyvolala. Když kolem petice šli zahraniční studenti Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL), petenti z IvČRN je začali provokovat.

<!--:cs-->Prohlášení rektora UP k incidentu na Horním náměstí v Olomouci<!--:-->

Univerzita Palackého vyjadřuje politování nad konfliktním chováním několika svých zahraničních studentů v posledních dvou dnech, jejichž jednání důsledně prověří.

Podle dosavadních relevantních informací se jednalo o diskuzi a hádku se zástupci organizace „Islám v ČR nechceme“ a pokus o stržení plakátu uvedeného hnutí, jehož zástupcům již byla za UP vyslovena omluva. V tuto chvíli je věc rovněž řešena Policií ČR coby přestupek proti veřejnému pořádku.

Volba lidskosti