POSLEDNÍ ČLÁNKY<!--:cs-->Prohlášení Českého mírového hnutí proti zapojení Armády České republiky do agrese NATO  na Blízkém východě<!--:-->

Vláda České republiky dne 9. ledna 2013 schválila vyslání příslušníků Armády České republiky do vojenské operace Severoatlantického paktu NATO v Turecku. Příslušníci 102. spojovacího praporu v Lipníku nad Bečvou mají být nasazeni v akci u hranice se Sýrií. Vláda ČR o tom rozhodla bez rozpravy v důsledku urgentní žádosti vedení NATO ze dne 19. prosince 2012. Úkolem českých vojáků bude zajištění a dohled nad komunikačními systémy velení operace, které se zúčastní několik armád NATO.

<!--:cs-->Minikurz Objective-C: Náš první program (díl 2.)<!--:-->

Argc a argv jsou parametry funkce main. Argc pochází z anglického „argument count“ a značí proměnnou, která v sobě nese informaci o počtu parametrů. To znamená, že když program spustíme se dvěma parametry, pak hodnota uložená v proměnné argc bude 3, protože jako nultá položka se ukládá jméno programu. [2] Argv (z anglického „argument vector“) je pole ukazatelů na řetězce, ale díky zaměnitelnosti ukazatele a pole na parametr můžeme nahlížet i jako na pole řetězců.

Někteří mí přátelé se chystají volit šarmantního knížete, Kalouskova a Drábkova spolustraníka, na jehož politické dobré skutky si ale jaksi nikdo nemůže vzpomenout. Mnoho lidí se chystá volit Klausovo tlustší alter ego Zemana nebo rudého bankéře Fischera (že prý jsou ekonomové a zkušení politikové, že to tu změní). Anebo politikou netknutého Avatára, který však na nic nemá názor a dosud nikdy nic neudělal pro druhé – nepočítám-li pokus o založení nacionalistického časopisu…

<!--:cs-->Piráti pořádají hon na vlastní whistleblowery (aktualizováno)<!--:-->

Česká pirátská strana svůj program staví na svobodném přístupu k informacím a jedním z klíčových bodů jejich programu je i zavedení transparentního nakládání s veřejnými prostředky ve všech organizacích státní správy a samosprávy. Díky tomu si získali sympatie nejznámějšího českého whistleblowera Libora Michálka, který ohlásil korupci na Státním fondu životního prostředí a čelil za to nepříjemným následkům. Dnes je Libor Michálek jejich historicky prvním senátorem.

<!--:cs-->Vyjmutí majetku ze společného jmění manželů už exekutora nezastaví<!--:-->

Nový exekuční řád povoluje zabavovat majetek, který nepatří do společného jmění manželů. Pokud majetek netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství, pak ho exekutoři mohou zabavit. Znamená to snad, že smlouva uzavřená formou notářského zápisu by od 1. ledna 2013 neměla při exekucích platit?

<!--:cs-->Fotogalerie: Byli jsme s vámi v roce 2012<!--:-->

Uplynuly přesně dva roky od vzniku Evropského rozhledu. Stejně jako v minulém roce jsme se i letos snažili informovat o událostech, na které v mainstreamu nezbývá místo, nebo jsou zprostředkovány povrchně. Všechny články jsme psali ve svém volném čase a bez nároku na finanční honorář. Oproti minulému roku jsme v mnohém pokročili, a tak naše působení na české scéně považujeme za úspěšné. […]

<!--:cs-->Komunisté nepatří ke kormidlu! (1)<!--:-->

V úterý osmnáctého prosince jsme po dlouhé době opět zavítali do Českých Budějovic, abychom se podívali na demonstraci studentské iniciativy „Komunisté nepatří ke kormidlu!“ při příležitosti výročí úmrtí Václava Havla – a hlavně kvůli nesouhlasu s jmenováním členky KSČM paní Baborové do rezortu školství v Jihočeském kraji. Současně s demonstrací byla ukončena čtyřiadvacetihodinová hladovka 17 studentů.

Roman Smetana napsal: V Rapoticích 15. 12. 2012 Opět Tě zdravím, Milane Já bych to nestavěl do roviny, kdo se mýlil a kdo ne, mám prostě jen jiný přístup k věci, nic víc. Co se podpory Táni Fischerové týče, stránky www.prosmet.cz jsou tvým projektem a jen ty rozhoduješ, co na nich bude a co ne. Já osobně s tím problém nemám, paní […]

<!--:cs-->Prostě s tím jdi do podpalubí<!--:-->

Hlásají transparentnost a přitom pro své nové členy přichystali takovou byrokracii, že přes ní není vidět ani do vlastních řad. Hlásají svobodu slova a bojují proti cenzuře, ale jen tak bez varování vám smažou diskusní příspěvky na fóru a když se zeptáte, kam ty příspěvky všechny zmizely, pošlou vás hezky po pirátsku do podpalubí. Bavíme se o České pirátské straně a o jejím internetovém fóru, kde se řeší ona mediálně populární politika. Piráti, respektive jejich administrativní odbor, narazili na problém, […]

<!--:cs-->Minikurz ObjectiveC: Kompilace prvního zdrojového kódu v Ubuntu/Debianu – GNUstep (díl 1.)<!--:-->

ObjectiveC je programovací jazyk používaný v operačních systémech Mac OS X či iOS. Vývojáři nových aplikací obvykle kompilují zdrojové kódy v aplikaci XCode či v UNIXovém terminálu. Pokud máte v plánu vytvářet aplikace pro iPady a iPhony, bez XCodu se dřív nebo později neobejdete. Co však dělat, pokud máme k dispozici pouze linuxovou distribuci, jako je Debian či Ubuntu? Odpovědí na vaše otázky může být například GNUstep. GNUstep je svobodná softwarová implementace ObjectiveC knihoven […]

<!--:cs-->Trestní oznámení na B.Netanyhua pro válečné zločiny<!--:-->

Dnes ráno 4.12.2012 jsem přiložené trestní oznámení odnesl na podatelny Vrchního státního zastupitelství v Praze, SZ Prahy 1, Policejní ředitelství města Prahy, Obvodní policejní stanici pro Prahu 1 a Policejní prezidium v Praze. Dále jsem kopii odeslal na elektronickou podatelnu Nejvyššího státního zastupitelství v Brně. V případě, že v této věci nebudou učiněna potřebná opatření, bude na řadě trestní oznámení pro §329 odst. c) Zneužití pravomoci úřední osoby.

<!--:cs-->Výzva k budování protiválečného antiimperialistického hnutí v České republice<!--:-->

Jsme svědky prohlubující se krize kapitalistického systému, jejímž hlavním jevem je nadměrná akumulace kapitálu a nadvýroba, krize, která podle všech známek nekončí, ale naopak rozšiřuje svůj dosah. Tato krize prokazuje platnost základních prvků analýzy kapitalismu jako stále se prohlubujícího rozporu mezi tendencí rozvoje výrobních sil společnosti na jedné straně a svazujícími kapitalistickými výrobními vztahy na straně druhé. Krize je explozí tohoto základního rozporu.

<!--:cs-->Tisková zpráva 10. sjezdu Komunistického svazu mládeže<!--:-->

V sobotu 1. prosince 2012 se v Olomouci uskutečnil 10. sjezd Komunistického svazu mládeže (KSM). Jednalo se o první jednání nejvyššího orgánu mladých komunistů od jejich mimořádného legalizačního sjezdu, který v roce 2010 legalizoval organizaci, dříve protiprávně rozpuštěnou Ministerstvem vnitra České republiky. Komunistická mládež na sjezdu zhodnotila svou činnost v uplynulém období, proces legalizace organizace a zapojení do současného protivládního hnutí, jehož je KSM aktivní součástí.

Volba lidskosti