POSLEDNÍ ČLÁNKY 
Adresováno
Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a
Radě České televize

Podnět k provedení šetření v důsledku neobjektivnosti a nevyváženosti zpravodajství České televize

Podávám tímto podnět k prošetření vysílání neobjektivních a nevyvážených zpráv v rámci hlavního zpravodajství České televize (Události) ze dne 11. 9. 2010, týkající se útoků na věže Světového obchodního centra (dále jen WTC) v New Yorku a budovu Pentagonu ve Washingtonu D. C., ke kterým došlo dne 11. 9. 2001 ve Spojených státech amerických.
Konkrétně došlo ze strany České televize k ignorování podstatných skutečností týkajících se předmětných událostí. Ve zpravodajství i nadále dochází k zamlčování informací o odborné práci mezinárodního týmu devíti vědců z USA, Dánska a Austrálie. Ti již na jaře roku 2009 zveřejnili výsledky studie, v níž prokázali ve vzorcích prachu z Ground Zero stopy nanotermitu.

Nebylo však uvedeno mnoho dalších sporných okolností (viz přílohy). V podstatě Česká televize informuje jednostranně a pouze ve smyslu oficiální verze Národní komise pro teroristické útoky na Spojené státy ze dne 22. 7. 2004, přičemž tato zpráva nepokrývá veškeré známé a veřejně dostupné informace o okolnostech útoků.

Pokud porovnáme hlavní zpravodajství Slovenské televize z 11. 9. 2010 s vysíláním Událostí České televize z téhož dne, dostaneme dva odlišné zpravodajské a mediální obrazy útoků.

Podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 483/1991 Sb., jsou hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů.

Podle § 32 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.
Podle § 8 odst. 1 písm. i) zákona č. 483/1991 Sb., přísluší Radě České televize dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3 zákona č. 483/1991 Sb.) a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize a za tím účelem vydávat stanoviska a doporučení týkající se programové nabídky.

Jelikož Česká televize selekcí informací o událostech ze dne 11. 9. 2001 porušila své povinnosti stanovené výše uvedenými právními normami poskytovat objektivní, ověřené a ve svém celku vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů, žádáme Vás, jakožto příslušný kontrolní orgán České televize, o prošetření této záležitosti, sjednání nápravy a o poskytnutí vyjádření k celé věci.

S touto stížností souvisí i petice a dokumenty, předané na DVD nosiči 11. 9. 2010 České televizi, konkrétně k rukám vedoucí výzkumu programu a auditoria, pověřené ředitelce programu paní Kristině Taberyové.

Pro lepší orientaci v problematice přikládáme k podnětu DVD se základními dokumenty, z nichž Slovenská televize vychází.

Posuďte, prosím, sami, nakolik se liší mediální realita předmětné události na Slovensku ve srovnání s obrazem vykresleným zpravodajstvím České televize.

 
Stručné shrnutí obou verzí událostí ze dne 11. září 2001

Podle oficiální verze uneslo v úterý 11. září 2001 19 islámských radikálů ve vzdušném prostoru USA během letů 4 dopravní letadla vnitrostátních linek, aby těmito při sebevražedných atentátech zasáhli pozemní cíle. A tak v 8.46 hod. místního času naráží na Manhattanu v New Yorku dopravní letoun Boeing 767 (let American Airlines č. 11) do 110 patrové severní věže WTC mezi 93. a 99. patrem. V 9.02 naráží další Boeing (let United Airlines č. 175) do jižní věže WTC mezi 78. a 84. patrem. V 9.37 Boeing 757 (let American Airlines č. 77) naráží do budovy Pentagonu. V 9:58 zkolabuje jižní věž WTC. V 10.03 se zřítí poslední unesený Boeing 757 (let United Airlines č. 93) v Pennsylvánii. V 10.28 nastává kolaps severní věže WTC. V 17.20 se zřítí 174 metrů vysoká budova WTC 7, stojící 120 metrů od Dvojčat, letadlem nezasažená.

Slovenská veřejnoprávní televize STV v hlavní zpravodajské relaci Správy STV však uvedla v den 9. výročí předmětné události navíc i toto:
„Oficiální verze teroristického útoku z 11.září má podle některých analytiků mnohé nedostatky a nejasnosti. Proto od začátku vyvolává i vlnu pochybností o její pravdivosti. Značná část veřejnosti, odborníků v oblasti přírodních věd, architektury a bezpečnosti žádá už několik let nové vyšetřování. Očekávají odhalení pravých příčin a organizátorů či spolupachatelů útoků na Dvojčata a Pentagon. Existuje celá řada technických, politických a bezpečnostních výhrad k oficiální verzi událostí z 11. září 2001.

K nim patří například: Způsob zřícení se Světového obchodního centra (řízená demolice), přítomnost supertermitových výbušnin v ruinách, zarážející pasivita protivzdušné obrany a sporné letadlo v budově Pentagonu. Oficiální místa spíše přispívaly k mlžení než k objasnění faktů.

John Farmer, člen vyšetřovací komise událostí 11.9.2001: „Na určité úrovni vlády, v určitou chvíli došlo k dohodě neříkat pravdu o tom, co se stalo.“
Vznikla organizace Architekti a stavební inženýři za pravdu o 11. září. Shromáždili důkazy, že budovy nemohly spadnout nárazem letadel.“

Richard Gage, Americký institut architektů: „Budovy komplexu Světového obchodního centra nespadly kvůli požáru, jak nám řekla naše vláda, ale díky řízené demolici pomocí výbušnin.“

Jak informovala dánská televize TV2, mezinárodní tým vědců ve vzorcích prachu odebraných na místech zničených Dvojčat zjistil přítomnost supertermitových výbušnin vyrobených špičkovou nanotechnologií. Proč protivzdušná obrana Spojených států (systém NORAD) hodinu a půl nereagoval, když už letadla zasáhla cíle? Dále je sporné, jak může letadlo s rozpětím křídel 38 metrů zanechat v budově Pentagonu pětimetrový otvor a zmizet?“

Odkaz na videoarchiv STV, čas 8:00 záznamu

Odkaz na videoarchiv ČT, čas 8:40 záznamu

Jsem s pozdravem

Martin Švadlenka

Přílohy

Viz: http://www.parlamentnilisty.cz/profily/clanek.aspx?id=5572

Volba lidskosti