- Evropský rozhled - https://www.evropsky-rozhled.eu -

Projev Slavoje Žižka na Václavském náměstí 17. 11. 2011

Na Václavském náměstí se v den 22. výročí předání moci, dne 17. listopadu 2011, konala demonstrace pořádaná Iniciativou pro kritiku reforem a na podporu alternativ – ProAlt. Počet účastníků této demonstrace se podle zdroje informace liší, spodní odhady uvádějí 1000 (nesympatizující zdroje), jiné zdroje, včetně Policie  ČR, až 4000 lidí. Podrobnější informace o této iniciativě a další videa najdete na webové adrese: http://www.proalt.cz [1].

Evropský rozhled vám zde přináší vlastní přepis projevu slovinského filosofa Slavoje Žižka (62), který svým jasným sdělením, tak odlišným od neonormalizační šedi, zaujal všechny přítomné. 

Co se stalo před 22 lety? Boj o budoucnost je vždy zároveň bojem o minulost. Pokud jste na to dost staří, vzpomeňte si, proč jste vyšli do ulic před 22 lety. Vyšli jste do ulic za solidaritu a svobodu. A to co jste dostali, je svoboda bez solidarity, svoboda zkorumpovaného kapitalismu.

V klasickém filmu Ernsta Lubitsche Ninočka je úžasný vtip: Host přijde do kavárny a ptá se, zda může dostat kávu bez smetany. Číšník odpovídá: Promiňte, nemáme smetanu, máme jen mléko. Mohu vám dát tedy kávu bez mléka? A to se přesně stalo po roce 1989. Vy jste chtěli kávu bez smetany, bez zkorumpovaného kapitalizmu. A dostali jste kávu bez mléka. Kávu bez solidarity.

Pokud se na to zeptáte těch, kteří jsou dnes u moci, řeknou vám, že je to zralost, dospělost. Musíte přijmout, že život je zkrátka těžký. Musíte přijmout a akceptovat to, že socializmus byl pouhou iluzí. Ale pokud se můžeme něco naučit od USA, tak to, že vlastně socializmus už máme: pro ty bohaté. Ale pokud jste chudý nezaměstnaný dělník, přijdete o všechno. Pokud jste dost bohatý, stát vám ještě přidá.

To znamená, že máte právo na to být hrdí na to, že jste byli na ulici před 22 lety. Ale současné hnutí od Egypta až po Wall Street, nám říká, že boj neskončil, boj pokračuje. Obviňují nás z toho, že jsme nostalgici, kteří jsou hrozbou demokracie. Ale ironií je právě to, že kapitalismus funguje čím dál lépe bez demokracie. Kapitalismus bez demokracie je dnes vlastně kapitalismus nejefektivnější – právě v Číně, kde kapitalismus řídí komunisté. Je velice pěkné dnes vidět naše nepřátele – totalitární komunisty a totalitární kapitalisty – tam, na svém místě, totiž spolu. Problémem dneška je, že tradiční demokracie si neumí poradit s ekonomickou krizí. Protože demokracie nemůže kontrolovat globální nadnárodní kapitál. A to je možná největší výzva v dějinách demokracie.

Utopisté si myslí, že věci lze vyřešit nějakými malými kosmetickými reformami. Pamatujete si, že v mládí jste bojovali za socialismus s lidskou tváří. To nefungovalo. A právě tak dnes. Globální kapitalismus s lidskou tváří nebude fungovat.

Pravicoví rasisté tvrdí, že musíme hájit a bránit  Evropu. Abychom hájili náš křesťanský odkaz, odkaz křesťanské Evropy. Naprosto s nimi souhlasím. Ale co je naše křesťanská tradice, odkaz Evropy? Ježíš Kristus řekl: Pokud nepomůžete otci a matce, nejste moji následovníci. A jádrem křesťanství je komunita věřících, kteří si jsou rovni. Ano, Evropa je v ohrožení. Ale největším nebezpečím pro Evropu jsou právě ti, kteří ji hájí rasistickým způsobem. Evropa, kde je u moci Viktor Orbán nebo Le Pen, to už právě není Evropa.

Říkají nám, že jsme snílkové, že změna není možná.

Ale co je dnes možné a co dnes již možné není, to je všechno zmatené a zvláštní.

Média nám říkají, že co se týká technologie a soukromí, že je možné úplně všechno. Máme sexuální svobodu. Říkají nám, že budeme moci nahradit své vlastní orgány orgány naklonovanými. Říkají nám, že budeme moci brzy cestovat na Měsíc. A tady je všechno možné. A když řeknete, a co kdybychom dali více peněz na zdravotnictví, odpovědí je: Ne, to není možné, ekonomicky to možné není. Nezdá se vám, že žijeme v nějakém divném světě? Ve světě, kde je velice lehké si představit konec světa. Máme spoustu katastrofických filmů o tom, jak do Země narazí meteorit. Ale malá změna v kapitalismu je nemožná. Měli bychom si ujasnit priority.

Závěrem bych skončil jednou překrásnou anekdotou: Uprostřed první světové války poslala německá armáda telegram z Berlína rakouské armádě do Vídně: Tady u nás na frontě je situace vážná, ale nikoliv katastrofální. Jaká byla odpověď Rakušanů? U nás je situace katastrofální, avšak nikoliv vážná.

A není to přesně naše dnešní situace? Všichni víme, že se blížíme sociální, ekologické a další katastrofě. Ale nikdo není připraven brát tuto hrozbu katastrofy vážně.

Možná, že právě již nastal čas brát tyto hrozby vážně. A to je důvod, proč jsme se tu dnes sešli. Nežijeme v iluzích. Skuteční utopisté jsou ti, kteří si myslí, že věci mohou jít donekonečna dál, tak, jak jdou dnes. My nejsme snílci. My jsme ti probuzení. Moc vám děkuji.

 

Video tohoto projevu Slavoje Žižka můžete zhlédnout zde: http://www.youtube.com/watch?v=7GlKXC3kcGQ [2], nebo zde: http://www.youtube.com/watch?v=Em9q9aQsJ0I [3] nebo na záznamu České televize [4] (i s komenáři),  čas od 18:05.

Odkaz na záznam diskuse se Slavojem Žižkem v galerii DOX: http://www.proalt.cz/?p=2757 [5] .

 

Další videa:

Slavoj Žižek – Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška [6] (CZ titulky)

Slavoj Žižek – Nebojte se chtít to, po čem toužíte [7] (CZ titulky)

Slavoj Zizek en Occupy Wall Street [8]

 

Slavoj Žižek (*21. března 1949, Lublaň) je slovinský filosof a kulturní teoretik čerpající z filosofických tradic Marxe a Hegela a také z psychoanalytické teorie Jacquese Lacana. Narodil se v Lublani ve Slovinsku, na Univerzitě v Lublani vystudoval filozofii a na Univerzitě v Paříži VIII psychoanalýzu. V roce 1990 kandidoval za Liberální demokracii Slovinska na prezidenta, nicméně neuspěl. Od roku 2005 je členem Slovinské akademie věd a umění. Více viz Wikipedia [9].