- Evropský rozhled - https://www.evropsky-rozhled.eu -

Společně na obranu vědy

Tisková zpráva: Fórum Věda žije! [1]iniciativa Za svobodné vysoké školy [2] podporují společné prohlášení Akademie věd ČR, České konference rektorů a Rady vysokých škol [3].

Paha, 5. 11. 2012 – V minulých dnech bylo uveřejněno společné prohlášení členů předsednictva Akademie věd ČR a předsednictev České konference rektorů a Rady vysokých škol [3], kterým jeho signatáři varují před účelovým přesouváním peněz určených k podpoře vědy a výzkumu do soukromé sféry. Tomuto prohlášení občanské sdružení Fórum Věda žije! a iniciativa Za svobodné vysoké školy společně vyjadřují svou jednoznačnou podporu.

Je podle nás přinejmenším naivní se domnívat, že úroveň (především vysokoškolského) vzdělání či konkurenceschopnost české vědy a výzkumu by mohla být pozvednuta přesunem financí směrem od vysokých škol a Akademie věd ČR k soukromým firmám.
Podobné dotování soukromých firem pod záminkou podpory vědy a výzkumu se ostatně ani nikde jinde ve vyspělých zemích neuplatňuje.

Je proto nanejvýš potřebné, aby čelní představitelé Akademie věd ČR a vysokých škol společně vyjádřili svůj názor a společně také hájily zájmy svých institucí, které především mají za povinnost zvyšovat vzdělanost a inovační potenciál české společnosti. A i když je samozřejmě možné se ptát, nakolik tyto instituce svou povinnost skutečně plní, není možné prostředky určené k jejímu plnění přesouvat do oblasti, jejímž primárním zájmem a povinností je tvorba zisku. Fórum Věda žije! [1]  a iniciativa Za svobodné vysoké školy [2] proto vyjadřují svou plnou podporu společnému prohlášení AV ČR, ČKR a RVŠ [3] a zvláště pak děkují všem, kteří se na jeho přípravě aktivně podíleli.

Občanské sdružení Fórum Věda žije! Iniciativa Za svobodné vysoké školy
http://vedazije.cz/ [4] http://zasvobodnevysokeskoly.cz/ [2]