- Evropský rozhled - https://www.evropsky-rozhled.eu -

Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu od roku 2000 po současnost

Připravili jsme velmi zjednodušený přehled o tom, jak se měnil schodek státního rozpočtu v průběhu posledních jedenácti let. Od roku 2000 po současnost se v České republice vystřídalo několik vlád a každá z nich za sebou zanechávala jiný státní dluh.

V nedávných dnech se v mainstreamu často objevuje informace, že za ODS byl schodek nejnižší, zatímco za ČSSD nejvyšší. To je však velmi zjednodušený úhel pohledu, záleží hodně na tom, o čí vládu se jednalo a po kom přišla na řadu.

Planované bilance pro jednotlivé roky se vždy liší od těch skutečných. Od roku 2000 byla bilance vždy schodková (od vzniku České republiky byla bilance přebytková jen v letech 1993-1995). Příjmy a výdaje státního rozpočtu se rok od roku zvyšují v důsledku inflace a růstu HDP.

Zcela jednoznačně si vedla s ohledem na schodek státního rozpočtu nejlépe vláda Miloše Zemana (důsledek privatizace) a Mirka Topolánka (do roku 2009). Velký propad nastal v roce 2003 za vlády Vladimíra Špidly (už nebylo co privatizovat), který se podařilo mírně snížit vládě Stanislava Grosse. Vláda Jiřího Paroubka schodek výrazně navýšila a Mirek Topolánek jej během několika let snížil na pouhých 20 mld. korun. Největší propad pak nastal v roce 2009, kdy se střídala vláda Mirka Topolánka s vládou Jana Fischera. Za vlády Petra Nečase máme jedny z největších schodků v historii republiky (je třeba ale přihlédnout na skutečnost, že v roce 2010 byla ekonomická krize).

Více informací o státním rozpočtu naleznete na odkazech:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/zakon_o_sr.html [1]
http://www.finance.cz/makrodata-eu/statni-rozpocet/statistiky/prijmy-vydaje/
http://www.spcr.cz/statistika/sr_d.htm

 

Rok Příjmy státního rozpočtu celkem Výdaje státního rozpočtu celkem Schodek
plánovaný
Schodek
skutečný

Vláda2000 586,208 632,268 -35,180 -46,060
Miloš Zeman
2001 626,223 693,921 -48,980 -67,698
Miloš Zeman
2002 705,043 750,758 -46,223 -45,715
Miloš Zeman,
Vladimír Špidla
2003 699,665 808,718 -111,300 -109,053
Vladimír Špidla
2004 769,207 862,892 -114,970 -93,685
Vladimír Špidla,
Stanislav Gross
2005 866,460 922,900 -83,585 -56,400
Stanislav Gross,
Jiří Paroubek
2006 923,320 1020,630 -74,400 -97,300
Jiří Paroubek,
Mirek Topolánek
2007 1025,880 1092,270 -91,300 -66,390
Mirek Topolánek
2008 1064,570 1083,940 -70,800 -19,370
Mirek Topolánek
2009 974,800 1167,000 -38,100 -192,200
Mirek Topolánek,
Jan Fischer
2010 1000,380 1156,790 -162,700 -156,420
Jan Fischer,
Petr Nečas
2011 1012,760 1155,530 -135,000 -142,770
Petr Nečas 

Přehledná tabulka úhrnné bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu od roku 2000 po současnost. Hodnoty jsou v mld. Kč.

 

 

Plánované schodky rozpočtu pro jednotlivé roky. Hodnoty jsou uvedeny v tisících Kč.


 
 
 
Příloha: